nr-logo

För smart verksamhetsutveckling

  • Annonskod mobil topp

”Kvalitetsfrågan måste tas på största allvar”

Det brinner nu. Om vi inte lyfter vår förmåga att förbättra kvalitet finns en stor risk att vi snart får se oss omsprungna av länder som Kina, Indien och Sydkorea, varnar Lars Sörqvist, ny bloggare på KM.

  • Kod för annonsposition 1 i huvudspalten

Liten-LarsS

Lars Sörqvist.

Lars Sörqvist, vem är du?

Jag är vd för Sandholm Associates, som är det största och äldsta utbildningsföretaget i norra Europa inom kvalitetsområdet. Jag är dessutom ansvarig för ämnet kvalitet vid Kungliga Tekniska Högskolan samt vice president för International Academy for Quality. Utöver detta sitter jag i en mängd olika styrelser och organisationer samt är författare till ett stort antal böcker och artiklar.

Vad är kvalitet för dig?

Kvalitet handlar ytterst om att möta kunders behov och förväntningar, vilket innebär att vår uppgift är att utveckla verksamheten på ett sådant sätt att dess förmåga att möta kundbehov och skapa värde för kunden ständigt förbättras. En bra benämning på vårt ämnesområde är därför kundorienterad verksamhetsutveckling.

Varför brinner du för kvalitetsfrågorna?

Det finns enorma möjligheter att förbättra och utveckla en verksamhets förmåga att skapa värde för dem den finns till för utan att detta behöver kosta mer resurser. Det är dessutom oerhört viktigt att detta arbete intensifieras. Idag sker en mycket snabb och ambitiös kvalitetsutveckling i länder som tidigare legat långt efter oss. Om vi inte lyfter vår förmåga att förbättra kvalitet finns en stor risk att Kina, Indien och Sydkorea snart kommer att komma ikapp och passera oss. Med de kriser som drabbade västvärlden under 1980-talet i minnet, som följd av japanernas framgångsrika kvalitetsutveckling, borde vi ta detta på största allvar.

Vad är roligast i ditt jobb?

Att få vara med och se hur organisationer utvecklas och lyfter sina resultat som följd av framgångsrikt förbättringsarbete.

Vad kommer din blogg att handla om?

Jag kommer att skriva om aktuella händelser i kvalitetsvärlden. Både utifrån ett svenskt och globalt perspektiv. Ett viktigt syfte för mig är att skapa förståelse för det snabbt ökande behovet av att arbeta med kvalitet och ständig förbättring samt vad vi behöver göra för att nå framgång i detta arbete.

Läs mer: om Lars och hans tankar på www.larssorqvist.com.
Läs mer: Från framgångsfaktor till överlevnadsfaktor

  • Kod för annonsposition 2 i huvudspalten

  • Kod för annonsplats 3 i huvudspalten

Fler nyheter

Digital oförmåga oroar företagsledare

Nästan vartannat företag har påbörjat ett digitalt förändringsprojekt. Men samtidigt är många projekt tyngda av problem och riskerar att avbrytas för att de blir alltför kostsamma. Fujitsu har identifierat fyra kärnområden som är avgörande för att lyckas.

  • Annonskod Huvudspalten 4

Låt värderingar ligga till grund för nya strategier

Oväntade samarbeten kan ge synergier som är värdefulla när en verksamhet går igenom stora förändringar. Men för att lyckas gäller det att inte tappa bort de grundläggande värderingar som styr verksamheten. Då är risken stor att kunderna känner sig svikna, visar en färsk avhandling.

Prenumerera på Kvalitetsmagasinets nyhetsbrev

 Anmäl dig här

Nyhetsbrevet är helt gratis och du kan när som helst avsluta prenumerationen.