nr-logo

För smart verksamhetsutveckling

  • Annonskod mobil topp

”Kvalitetsfrågan måste tas på största allvar”

Det brinner nu. Om vi inte lyfter vår förmåga att förbättra kvalitet finns en stor risk att vi snart får se oss omsprungna av länder som Kina, Indien och Sydkorea, varnar Lars Sörqvist, ny bloggare på KM.

  • Kod för annonsposition 1 i huvudspalten

Liten-LarsS

Lars Sörqvist.

Lars Sörqvist, vem är du?

Jag är vd för Sandholm Associates, som är det största och äldsta utbildningsföretaget i norra Europa inom kvalitetsområdet. Jag är dessutom ansvarig för ämnet kvalitet vid Kungliga Tekniska Högskolan samt vice president för International Academy for Quality. Utöver detta sitter jag i en mängd olika styrelser och organisationer samt är författare till ett stort antal böcker och artiklar.

Vad är kvalitet för dig?

Kvalitet handlar ytterst om att möta kunders behov och förväntningar, vilket innebär att vår uppgift är att utveckla verksamheten på ett sådant sätt att dess förmåga att möta kundbehov och skapa värde för kunden ständigt förbättras. En bra benämning på vårt ämnesområde är därför kundorienterad verksamhetsutveckling.

Varför brinner du för kvalitetsfrågorna?

Det finns enorma möjligheter att förbättra och utveckla en verksamhets förmåga att skapa värde för dem den finns till för utan att detta behöver kosta mer resurser. Det är dessutom oerhört viktigt att detta arbete intensifieras. Idag sker en mycket snabb och ambitiös kvalitetsutveckling i länder som tidigare legat långt efter oss. Om vi inte lyfter vår förmåga att förbättra kvalitet finns en stor risk att Kina, Indien och Sydkorea snart kommer att komma ikapp och passera oss. Med de kriser som drabbade västvärlden under 1980-talet i minnet, som följd av japanernas framgångsrika kvalitetsutveckling, borde vi ta detta på största allvar.

Vad är roligast i ditt jobb?

Att få vara med och se hur organisationer utvecklas och lyfter sina resultat som följd av framgångsrikt förbättringsarbete.

Vad kommer din blogg att handla om?

Jag kommer att skriva om aktuella händelser i kvalitetsvärlden. Både utifrån ett svenskt och globalt perspektiv. Ett viktigt syfte för mig är att skapa förståelse för det snabbt ökande behovet av att arbeta med kvalitet och ständig förbättring samt vad vi behöver göra för att nå framgång i detta arbete.

Läs mer: om Lars och hans tankar på www.larssorqvist.com.
Läs mer: Från framgångsfaktor till överlevnadsfaktor

  • Kod för annonsposition 2 i huvudspalten

  • Kod för annonsplats 3 i huvudspalten

Fler nyheter

Underlätta kundens värdeskapande med tjänstelogik

Recension

I boken Tjänstelogik, Per Skalén, beskrivs tjänstelogik som ett sätt att förstå, leda och utveckla en verksamhet. Den bygger på flera års forskning om tjänstelogik och lyfter praktiska exempel från tjänsteföretag, industriföretag och offentliga organisationer, till exempel Spotify, Ikea, Volvo och Skatteverket.

5 steg till ett agilt företag

Släpp toppstyrningen och agera som ett fiskstim

Styrelseproffset Lennart Francke, som har en bakgrund inom bankvärlden, är en stark förespråkare av ett agilt arbetssätt. Han är orolig för att svenska företag blir allt mer toppstyrda när det enligt honom är flexibilitet och kundorientering som är det vinnande konceptet.

  • Annonskod Huvudspalten 4

Kvaliteten på våra badvatten allt bättre

Kvaliteten på svenska badvatten blir allt bättre. Fler än nio av tio så kallade EU-bad, som är föremål för regelbundna kvalitetskontroller, har ett badvatten som klassificeras som utmärkt, bra eller tillfredsställande, visar Havs- och vattenmyndighetens och Folkhälsomyndighetens rapport om Sveriges badvattenkvalitet.

Prenumerera på Kvalitetsmagasinets nyhetsbrev

 Anmäl dig här

Nyhetsbrevet är helt gratis och du kan när som helst avsluta prenumerationen.