nr-logo

För smart verksamhetsutveckling

  • Annonskod mobil topp

Kvalitetskultur synas i sömmarna

Att kulturen har betydelse för kvalitetsarbetet kan de allra flesta skriva under på. Vad denna kultur består av och hur man mäter den i sin egen verksamhet är i fokus för ett pågående forskningsprojekt.

  • Kod för annonsposition 1 i huvudspalten

Vissa organisationer sticker ut när det gäller kvalitetsarbetet. De vinner priser, lyfts fram som goda exempel och visar på lysande resultat i allt från medarbetarundersökningar till ekonomiska resultat.

Ingela Bäckström, universitetslektor i kvalitetsteknik vid Mittuniversitetet.

Ingela Bäckström, Mittuniversitetet.

– Jag funderade mycket över detta när jag skrev min avhandling där jag studerade verksamheter som vunnit priser för bästa arbetsplats. Framgångsformeln är på papperet väldigt enkel; engagerat ledarskap, allas delaktighet och fokus på kunderna. Men varför jobbar inte alla så? undrar Ingela Bäckström, universitetslektor i kvalitetsteknik vid Mittuniversitetet.

Utmärkande drag

Tillsammans med Peter Cronemyr vid Linköpings universitet och Åsa Rönnbäck vid SIQ leder hon ett forskningsprojekt som går på djupet med att förstå vad som utmärker en kvalitetskultur. I gruppen ingår både forskare och kvalitets- och personalchefer från sju olika företag. Målet är att ta fram ett mätinstrument som verksamheter kan använda för att ta temperaturen på sin kvalitetskultur.

Utifrån forskning på området kombinerat med insikter från företagen har gruppen hittat ett antal värderingar som verkar vara utmärkande för en kvalitetskultur: kundorientering, processorientering, engagerat ledarskap, allas delaktighet/samverkan, ständiga förbättringar, att basera beslut på fakta och proaktivitet.

– Det är ju inte någon jättenyhet, det är värderingar som vi känner igen. Utmaningen är att få dessa värderingar att bli kulturen. Kulturen sitter inte i väggarna, utan i människorna. Värderingarna lever genom hur vi är mot varandra, hur vi kommunicerar och beter oss, säger Ingela Bäckström.

Mäta rätt saker

Ingela Bäckström konstaterar att de allra flesta verksamheter som mäter sin kultur fokuserar på att mäta själva värderingen. ”Tycker du att det finns ett engagerat ledarskap?”, är ett vanligt mått på värderingen Engagerat ledarskap.

Men för att kunna mäta kvalitetskulturen måste man alltså ta reda på hur värderingarna översätts till beteenden. ”Våra ledare frågar efter kundkonsekvenser i beslutssituationer” eller ”Vi tar reda på vad kunderna har för behov och förväntningar och anpassar våra produkter och tjänster efter detta” kan därför vara bättre för att fånga upp själva beteendet som stödjer värderingen.

  • Kod för annonsposition 2 i huvudspalten

  • Kod för annonsplats 3 i huvudspalten

Fler nyheter

IKEA ett starkt varumärke lokalt och globalt

IKEA är inte bara Sveriges starkaste varumärke, utan har även en stark ställning globalt med en sjundeplats i YouGovs senaste varumärkesranking. Det varumärke som ökat mest i varumärkesstyrka på den svenska marknaden är Swedbank.

  • Annonskod Huvudspalten 4

Fem populäraste arbetsgivarna bland nyanlända akademiker

Volvo Group toppar listan över vilka arbetsgivare som är populärast bland nyanlända akademiker, visar statistik från praktikprogrammet Jobbsprånget, som drivs av Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA). Projektet ger nyanlända akademiker fyra månaders praktik hos svenska arbetsgivare över hela landet.

Rätt träning viktigare än gener

Recension

I boken ”Peak, vetenskapen om att bli bättre på nästan allt”, berättar författarna om sanning bakom 10 000-timmarsregeln. Det handlar mer om träning än talang. Framförallt rätt sort övning visar författaren K Anders Ericsson i sin banbrytande forskning.

Ulf Hammarström ny generaldirektör på Swedac

Regeringen har utsett Ulf Hammarström till ny generaldirektör och chef för Swedac. Ulf Hammarström har tidigare varit generaldirektör för Försvarsexportmyndigheten och under nio år arbetat i Bryssel, dels som direktör för industri- och marknadsdirektoratet vid European Defence Agency, dels som diplomatisk minister vid den svenska EU-representationen.

Prenumerera på Kvalitetsmagasinets nyhetsbrev

 Anmäl dig här

Nyhetsbrevet är helt gratis och du kan när som helst avsluta prenumerationen.