nr-logo

För smart verksamhetsutveckling

  • Annonskod mobil topp

FOTO: Jennie Jensen

Kvalitetsvård 2015: Individen i första rummet

Gå ut och lär av andra, värna det goda mötet och sätt patienten först. Det är några av lärdomarna från premiären av konferensen Kvalitetsvård.

  • Kod för annonsposition 1 i huvudspalten

Olof Ryderberg från äldreboendekoncernen Temabo inledde dagen med att visa bilder och berätta ingående om sin familj och sina intressen. Till slut började publiken undra och Olof gav svar:

– Varför gör jag det? Jo, för att vi har en skyldighet att lära känna varje individ på djupet.

Just detta att sätta kunden, eller patienten, i centrum, var en röd tråd under dagen.

Ett exempel är ett nytt sätt att se på ronden inom vården.

– Vi som jobbar i slutenvården ser att vi inte kan möta patienten med det gamla sättet att ronda. Vår iver att följa och övervaka riskerar att konkurrera ut patientmötet, sa Valdemar Erling, överläkare vid Kungälvs sjukhus.

Enkäter duger inte

Margareta Albinsson, utvecklingsstrateg vid enheten för strategisk kvalitetsutveckling Region skåne, lyfte fram att verkliga möten måste prioriteras.

– Patientenkäter duger inte. Vi måste våga ta ett steg till i direkta möten, intervjuer och fokusgrupper så att vi involverar patienten.

Gå på studiebesök

Göran Modin, nybliven affärsområdeschef för Praktikertjänsts primärvård och rehabilitering, tipsade om att använda studiebesök för att utveckla verksamheten. Förutom att studiebesök ger idéer skapas det stolthet när personalen får visa upp sin egen verksamhet för andra.

– Att jobba med att skapa stolthet är viktigt. Vi är inte jätteduktiga på det inom hälso- och sjukvården. Men vi har mycket kunskap som vi kan lyfta fram.

Arbeta med meningsfullhet

En av konferensdeltagarna var Tobbe Lindgren från Skånes universitetssjukhus. Han tycker att vården har påbörjat resan mot en mer patientcentrerad vård men att det krävs mer arbete, inte minst ur kompetensförsörjningssynpunkt.

– Det är också viktigt utifrån att vi måste behålla en rekryteringsbas. Vi måste få våra medarbetare att känna meningsfullhet och delaktighet. Det kommer jag ta med mig från den här dagen. Det finns goda inslag här om hur vi som chefer kan lyfta blicken. Det behövs en gemensam målinriktad strategi om vi ska lyckas.

Läs mer från konferensen i nästa nummer av nyhetsbrevet Kvalitetsvård.

  • Kod för annonsposition 2 i huvudspalten

  • Kod för annonsplats 3 i huvudspalten

Fler nyheter

Kvalitetsutveckling en förutsättning för digitalisering

Den megatrend och utmaning vi hör talas om mest just nu är digitalisering. Vi ska alla utveckla våra analoga produkter, tjänster och processer till att bli digitala. Men vad är syftet? Många förknippar digitalisering med resurseffektivitet, att vi ska kunna ersätta människor med appar och elektroniska tjänster av olika slag. Många organisationer och företag har just den målsättningen med digitaliseringen. Här finns det en stor risk att dessa organisationer glömmer bort för vem de digitaliserar – deras kunder och intressenter!

  • Annonskod Huvudspalten 4

Hon lät medarbetarna bestämma aktivitet för samtal

När Catarina Söderlund, marknads- och utbildningschef på Visma Enterprise, hade läst om en chef som bytt ut sina medarbetarsamtal i mötesrum mot aktiviteter bestämde hon sig för att göra samma sak. Nu har hon haft elva samtal på allt från kafé till skridskois.

Prenumerera på Kvalitetsmagasinets nyhetsbrev

 Anmäl dig här

Nyhetsbrevet är helt gratis och du kan när som helst avsluta prenumerationen.