nr-logo

För smart verksamhetsutveckling

  • Annonskod mobil topp

Ledarskapet avgörande för elevers resultat

Det finns ett tydligt samband mellan ledningskvalitet och elevernas skolprestationer. Det visar en internationell forskningsstudie.

  • Kod för annonsposition 1 i huvudspalten

Stanfordprofessorn Nicholas Bloom har i samarbete med tre andra forskare studerat olika mått på ledningskvalitet inom skolan: förmåga att definiera tydliga mål, strategier för att rekrytera och behålla bra lärare och system för att dokumentera och sprida goda exempel från erfarenheter i klassrummen. Resultaten sammanfattas i en rapport från SNS Analys.

Studien visar ett tydligt samband mellan ledningskvalitet och elevernas skolprestationer. Skolor med en högre kvalitet på ledning och styrning uppvisar bättre elevresultat. Sambandet är minst dubbelt så starkt som det mellan lärarnas kompetens och elevresultat och hela tio gånger starkare än kopplingen mellan klasstorlek och elevresultat.

Storbritannien hamnar högst i studiens ranking av styrnings- och ledningskvalitet, följt av Sverige, Kanada och USA.

I undersökningen studerades också skillnader mellan friskolor, offentligt drivna skolor och privata skolor. Friskolor utmärker sig med högre poäng på styrnings- och ledningskvalitet än både skolor i offentlig regi och helt privata skolor.

– Vi ser att friskolorna utmärker sig särskilt vad gäller ledarskap och ansvarsutkrävande. Det är vanligare att rektorer vid fristående skolor har en långsiktig strategi för skolan. De hålls också i högre grad ansvariga för elevernas prestationer av skolornas huvudmän, säger Nicholas Bloom i en kommentar.

Studien bygger på intervjuer med rektorer vid 1 800 skolor i Brasilien, Indien, Italien, Kanada, Storbritannien, Sverige, Tyskland och USA. 88 svenska skolor ingick i studien

  • Kod för annonsposition 2 i huvudspalten

  • Kod för annonsplats 3 i huvudspalten

Fler nyheter

Använd resurserna smartare

Läsvärt

Sluta fundera över hur ni bäst nyttjar era resurser. Ta istället kundens perspektiv och organisera verksamheten så att den bäst möter kundens behov och flöden. Först då kommer de smarta lösningarna att bli synliga.

Sluta sträva efter samsyn

Sluta sträva efter samsyn i en organisation – vi kan ändå aldrig förstå varandra. Om vi istället inser att resurser alltid tolkas olika, och att inget synsätt är fel, ökar våra möjligheter att arbeta bättre tillsammans.

  • Annonskod Huvudspalten 4

Prenumerera på Kvalitetsmagasinets nyhetsbrev

 Anmäl dig här

Nyhetsbrevet är helt gratis och du kan när som helst avsluta prenumerationen.