nr-logo

För smart verksamhetsutveckling

  • Annonskod mobil topp

Ledarskapet avgörande för elevers resultat

Det finns ett tydligt samband mellan ledningskvalitet och elevernas skolprestationer. Det visar en internationell forskningsstudie.

  • Kod för annonsposition 1 i huvudspalten

Stanfordprofessorn Nicholas Bloom har i samarbete med tre andra forskare studerat olika mått på ledningskvalitet inom skolan: förmåga att definiera tydliga mål, strategier för att rekrytera och behålla bra lärare och system för att dokumentera och sprida goda exempel från erfarenheter i klassrummen. Resultaten sammanfattas i en rapport från SNS Analys.

Studien visar ett tydligt samband mellan ledningskvalitet och elevernas skolprestationer. Skolor med en högre kvalitet på ledning och styrning uppvisar bättre elevresultat. Sambandet är minst dubbelt så starkt som det mellan lärarnas kompetens och elevresultat och hela tio gånger starkare än kopplingen mellan klasstorlek och elevresultat.

Storbritannien hamnar högst i studiens ranking av styrnings- och ledningskvalitet, följt av Sverige, Kanada och USA.

I undersökningen studerades också skillnader mellan friskolor, offentligt drivna skolor och privata skolor. Friskolor utmärker sig med högre poäng på styrnings- och ledningskvalitet än både skolor i offentlig regi och helt privata skolor.

– Vi ser att friskolorna utmärker sig särskilt vad gäller ledarskap och ansvarsutkrävande. Det är vanligare att rektorer vid fristående skolor har en långsiktig strategi för skolan. De hålls också i högre grad ansvariga för elevernas prestationer av skolornas huvudmän, säger Nicholas Bloom i en kommentar.

Studien bygger på intervjuer med rektorer vid 1 800 skolor i Brasilien, Indien, Italien, Kanada, Storbritannien, Sverige, Tyskland och USA. 88 svenska skolor ingick i studien

  • Kod för annonsposition 2 i huvudspalten

  • Kod för annonsplats 3 i huvudspalten

Fler nyheter

  • Annonskod Huvudspalten 4

Över 200 byggföretag använder Povel

Över 200 företag inom byggbranschen använder det processorienterade ledningssystemet Povel Verksamhetsledning som ett verktyg för att uppfylla de krav som ställs inom framförallt kvalitets-, miljö- och arbetsmiljöområdet. Ett 70-tal av dem har även genomgått certifiering mot ISO 9001, ISO 14001 och AFS 2001:1.

Prenumerera på Kvalitetsmagasinets nyhetsbrev

 Anmäl dig här

Nyhetsbrevet är helt gratis och du kan när som helst avsluta prenumerationen.