nr-logo

För smart verksamhetsutveckling

  • Annonskod mobil topp

På många arbetsplatser införs standardiserade arbetssätt. Men trots goda intentioner så upplever inte medarbetarna att det blir någon förbättring, snarare tvärtom. FOTO: Shutterstock

Ledningen underskattar insatsen

Nya rutiner och standardiserade arbetssätt hinner aldrig landa innan ledningen börjar prata om nya förändringar. Det visar resultaten från årets upplaga av Global Employee and Leadership Index.

  • Kod för annonsposition 1 i huvudspalten

På många svenska företag införs det åtgärder för att standardisera arbetssätt för att optimera arbetsprocesser, spara tid, säkra kvaliteten och höja säkerheten. Men trots de goda intentionerna så upplever inte medarbetarna att det blir någon förbättring, snarare tvärtom.

Resultaten från Global Employee and Leadership Index tyder på att medarbetare upplever en försämring på flera fronter när standardiserade arbetssätt införs – arbetet blir stressigare, mer ska hinnas med på kortare tid, kvaliteten blir lidande och arbetsglädjen försvinner.

Förvirring och otydlighet

Ett problem är att de nya arbetssätten inte genomförs fullt ut. Det uppstår istället en förvirring där de nya systemen och arbetsformerna inte följs av alla. Medarbetarna upplever att de inte har tillgång till nödvändig information och att de också saknar befogenheter att fatta egna beslut.

I undersökningen framkommer också att många upplever att närmaste chefen inte närvarande. Medarbetarna får därmed inte den återkoppling de behöver för att kunna göra ett bra jobb.

Otydligheten i processer och roller samt ledningens bristande fokus skapar en otrygghet i organisationen som leder till att medarbetarna inte är 100 procent närvarande och engagerade i arbetet. Känslan av otrygghet kan också resultera i att medarbetarna inte i lika hög grad kommer med förbättringsförslag, frågor och funderingar – något som är nödvändigt för att lyckas i förändringen. Ett skrämmande resultat är att medarbetare på företag där nya standardiseringar har införts är mindre benägna att uttrycka sin åsikt.

För lite tid och resurser

En förklaring kan vara att ledningen underskattar den tid och de resurser det krävs för att genomföra en förändring. För lite resurser läggs på implementeringen och utbildning i de nya arbetssätten. Och innan de nya arbetssätten har satt sig har ledningen redan gått vidare till nya förändringar.

  • Kod för annonsposition 2 i huvudspalten

  • Kod för annonsplats 3 i huvudspalten

Fler nyheter

Underlätta kundens värdeskapande med tjänstelogik

Recension

I boken Tjänstelogik, Per Skalén, beskrivs tjänstelogik som ett sätt att förstå, leda och utveckla en verksamhet. Den bygger på flera års forskning om tjänstelogik och lyfter praktiska exempel från tjänsteföretag, industriföretag och offentliga organisationer, till exempel Spotify, Ikea, Volvo och Skatteverket.

5 steg till ett agilt företag

Släpp toppstyrningen och agera som ett fiskstim

Styrelseproffset Lennart Francke, som har en bakgrund inom bankvärlden, är en stark förespråkare av ett agilt arbetssätt. Han är orolig för att svenska företag blir allt mer toppstyrda när det enligt honom är flexibilitet och kundorientering som är det vinnande konceptet.

  • Annonskod Huvudspalten 4

Kvaliteten på våra badvatten allt bättre

Kvaliteten på svenska badvatten blir allt bättre. Fler än nio av tio så kallade EU-bad, som är föremål för regelbundna kvalitetskontroller, har ett badvatten som klassificeras som utmärkt, bra eller tillfredsställande, visar Havs- och vattenmyndighetens och Folkhälsomyndighetens rapport om Sveriges badvattenkvalitet.

Prenumerera på Kvalitetsmagasinets nyhetsbrev

 Anmäl dig här

Nyhetsbrevet är helt gratis och du kan när som helst avsluta prenumerationen.