nr-logo

För smart verksamhetsutveckling

  • Annonskod mobil topp

Ledningsmodeller för praktikern

Den fyller en lucka i kvalitetslitteraturen och kan rekommenderas till chefer på alla nivåer, tycker KM:s recensent, som läst boken Kvalitetsutveckling.

  • Kod för annonsposition 1 i huvudspalten

Boken presenterar uppbyggnaden av användarvänliga ledningsmodeller, främst baserade på författarnas stora erfarenhet. Målet är att fler organisationer ska stimuleras att tillämpa systematisk kvalitetsutveckling.

En ledningsmodell beskrivs som ”ett ledningssystem med processernas normaltillstånd och ett förbättringsprogram, som vägleder organisationen till perfektion”. Här är perfektion ”att skapa rätt värde för kunderna på effektivast möjliga sätt genom att tillvarata organisationens, medarbetarnas och parternas resurser och kompetens”. Varje verksamhet måste anpassa sin modell till rådande kultur och acceptabel risknivå.

Boken innehåller exempel på utmaningar och lösningar för att skapa en levande ledningsmodell.

Ledningssystemet ska fungera som en stabilisator för verksamhetens processer med kartor, procedurer och rutiner. För att det ska bli levande måste det hållas aktuellt och uppdateras. Det ska också användas av alla och vara lätt att förstå. Ledningens brist för intresse av ledningssystemen understryks med den retoriska frågan ”har ledningen en egen modell för styrning och utveckling av verksamheten?”.

Förbättringsprogrammet, som ska stödja utvecklingen av verksamheten till de nivåer man vill nå, måste skräddarsys och kan inte kopieras. Låt de egna utmaningarna styra hur det ska se ut. En stegvis lista över hur ett förbättringsprogram kan utarbetas presenteras och diskuteras.

Läs mer på nästa sida om givande framgångsexempel.

  • Kod för annonsposition 2 i huvudspalten

  • Kod för annonsplats 3 i huvudspalten

Fler nyheter

  • Annonskod Huvudspalten 4

Prenumerera på Kvalitetsmagasinets nyhetsbrev

 Anmäl dig här

Nyhetsbrevet är helt gratis och du kan när som helst avsluta prenumerationen.