nr-logo

För smart verksamhetsutveckling

  • Annonskod mobil topp

Ledningsmodeller för praktikern

Den fyller en lucka i kvalitetslitteraturen och kan rekommenderas till chefer på alla nivåer, tycker KM:s recensent, som läst boken Kvalitetsutveckling.

  • Kod för annonsposition 1 i huvudspalten

Boken presenterar uppbyggnaden av användarvänliga ledningsmodeller, främst baserade på författarnas stora erfarenhet. Målet är att fler organisationer ska stimuleras att tillämpa systematisk kvalitetsutveckling.

En ledningsmodell beskrivs som ”ett ledningssystem med processernas normaltillstånd och ett förbättringsprogram, som vägleder organisationen till perfektion”. Här är perfektion ”att skapa rätt värde för kunderna på effektivast möjliga sätt genom att tillvarata organisationens, medarbetarnas och parternas resurser och kompetens”. Varje verksamhet måste anpassa sin modell till rådande kultur och acceptabel risknivå.

Boken innehåller exempel på utmaningar och lösningar för att skapa en levande ledningsmodell.

Ledningssystemet ska fungera som en stabilisator för verksamhetens processer med kartor, procedurer och rutiner. För att det ska bli levande måste det hållas aktuellt och uppdateras. Det ska också användas av alla och vara lätt att förstå. Ledningens brist för intresse av ledningssystemen understryks med den retoriska frågan ”har ledningen en egen modell för styrning och utveckling av verksamheten?”.

Förbättringsprogrammet, som ska stödja utvecklingen av verksamheten till de nivåer man vill nå, måste skräddarsys och kan inte kopieras. Låt de egna utmaningarna styra hur det ska se ut. En stegvis lista över hur ett förbättringsprogram kan utarbetas presenteras och diskuteras.

Läs mer på nästa sida om givande framgångsexempel.

  • Kod för annonsposition 2 i huvudspalten

  • Kod för annonsplats 3 i huvudspalten

Fler nyheter

Kvalitetsutveckling en förutsättning för digitalisering

Den megatrend och utmaning vi hör talas om mest just nu är digitalisering. Vi ska alla utveckla våra analoga produkter, tjänster och processer till att bli digitala. Men vad är syftet? Många förknippar digitalisering med resurseffektivitet, att vi ska kunna ersätta människor med appar och elektroniska tjänster av olika slag. Många organisationer och företag har just den målsättningen med digitaliseringen. Här finns det en stor risk att dessa organisationer glömmer bort för vem de digitaliserar – deras kunder och intressenter!

  • Annonskod Huvudspalten 4

Hon lät medarbetarna bestämma aktivitet för samtal

När Catarina Söderlund, marknads- och utbildningschef på Visma Enterprise, hade läst om en chef som bytt ut sina medarbetarsamtal i mötesrum mot aktiviteter bestämde hon sig för att göra samma sak. Nu har hon haft elva samtal på allt från kafé till skridskois.

Prenumerera på Kvalitetsmagasinets nyhetsbrev

 Anmäl dig här

Nyhetsbrevet är helt gratis och du kan när som helst avsluta prenumerationen.