nr-logo

För smart verksamhetsutveckling

  • Annonskod mobil topp

Den offentliga kontrollen av livsmedelskedjan, från jord till bord, går framåt. Foto StockAdobe.

Livsmedelskontrollen utvecklas positivt

Den offentliga kontrollen i livsmedelskedjan – från jord till bord – utvecklas i positiv riktning. Det visar den årliga rapporten till EU-kommissionen från de svenska myndigheter som ansvarar för kontrollen i olika delar av livsmedelskedjan.

  • Kod för annonsposition 1 i huvudspalten

Målet med den offentliga kontrollen är att livsmedlen ska vara säkra, att konsumenterna inte blir lurade, att djurskyddet är gott och djuren friska, att fodret har god kvalitet, att den veterinärmedicinska behandlingen är säker samt att växter skyddas.

Rapporten visar att flera insatser inletts inom de förbättringsområden som identifierades året innan. Bland annat ska arbetet med att göra det enklare för livsmedelsföretagare att göra rätt fortsätta genom den så kallade ”Förenklingsresan för livsmedelsindustrin”. Den drivs av Jordbruksverket och Livsmedelsverket och har som mål att underlätta för företagarna i deras vardag och därigenom bidra till ökad tillväxt och konkurrenskraft.

Rapporten har tagits fram av de myndigheter som samverkar om kontrollen i livsmedelskedjan – Livsmedelsverket, Jordbruksverket, Statens veterinärmedicinska anstalt, Generalläkaren, länsstyrelserna, kommunerna, Sveriges Kommuner och Landsting, Tullverket, Sveriges lantbruksuniversitet och Swedac.

  • Kod för annonsposition 2 i huvudspalten

  • Kod för annonsplats 3 i huvudspalten

Fler nyheter

Underlätta kundens värdeskapande med tjänstelogik

Recension

I boken Tjänstelogik, Per Skalén, beskrivs tjänstelogik som ett sätt att förstå, leda och utveckla en verksamhet. Den bygger på flera års forskning om tjänstelogik och lyfter praktiska exempel från tjänsteföretag, industriföretag och offentliga organisationer, till exempel Spotify, Ikea, Volvo och Skatteverket.

5 steg till ett agilt företag

Släpp toppstyrningen och agera som ett fiskstim

Styrelseproffset Lennart Francke, som har en bakgrund inom bankvärlden, är en stark förespråkare av ett agilt arbetssätt. Han är orolig för att svenska företag blir allt mer toppstyrda när det enligt honom är flexibilitet och kundorientering som är det vinnande konceptet.

  • Annonskod Huvudspalten 4

Kvaliteten på våra badvatten allt bättre

Kvaliteten på svenska badvatten blir allt bättre. Fler än nio av tio så kallade EU-bad, som är föremål för regelbundna kvalitetskontroller, har ett badvatten som klassificeras som utmärkt, bra eller tillfredsställande, visar Havs- och vattenmyndighetens och Folkhälsomyndighetens rapport om Sveriges badvattenkvalitet.

Prenumerera på Kvalitetsmagasinets nyhetsbrev

 Anmäl dig här

Nyhetsbrevet är helt gratis och du kan när som helst avsluta prenumerationen.