nr-logo

För smart verksamhetsutveckling

  • Annonskod mobil topp

Magnus MackAldener
Det behövs 5V för att innovera: varför, vila, variera, välja och våga, sa Magnus MackAldener från Scania på Kvalitetsmagasinet Live. FOTO: Karin Thorsell

Lyckade innovationer kräver träffektivitet

Går det att vara innovativ i en effektiv värld? Magnus MackAldener, chef för Scanias transmissionsutveckling, menar att vi istället behöver vara träffektiva för att lyckas skapa framgångsrika innovationer. På Kvalitetsmagasinet Live berättade han om Scanias metod.

  • Kod för annonsposition 1 i huvudspalten

Under parollen Kreativ när piskan viner berättar Magnus MackAldener, chef för Scanias transmissionsutveckling på Scania R&D, om vikten av att inte bara effektiv utan att låta kreativiteten och effektiviteten mötas för att skapa lyckade innovationer. Då vi lever i ett effektivitetsparadigm där alla skeenden idag sker i processer handlar det om att stanna upp och fråga sig om det går att effektivisera sig fram till nästa stora innovation? Kanske handlar det mer om att driva effektiviteten mot rätt mål.

– I engelskan används både uttrycket efficency och effectivness, här i Sverige översätts båda orden till effektivitet, där innebörden att nå önskad effekt ofta går förlorad. Jag har översatt effectivness till till träffektiv när det inte enbart handlar om att vara effektiv. Innovation handlar ju om att använda kreativitet för att komma med nya idéer som är användbara, säger Magnus MackAldener.

5V-modellen för innovation

Scania arbetar enligt Lean men när det kommer till att utveckla innovationer känner de att Lean inte räcker hela vägen fram. Därför har de utvecklat något de kallar 5V-modellen – varför, vila, variera, välja och våga. Fem ingredienser som behövs i varje innovationsarbete, men i olika mängd för att hitta balansen mellan behov och lösning och uppnå ett lyckats resultat.

För att skapa ett gott klimat för kreativitet som kan leda till innovationer tipsar Magnus MackAldener om att ta sig tid för den systematiska vilan, den hjärnaktivitet som startar igång när våra andra system vilar.

– Vi behöver vila och koppla av, men inte koppla bort. För när vi kopplar bort kopplar in våra andra system. När du frågar dig var du fick din senaste kreativa idé är det sällan en onsdag morgon när du öppnade Outlook, kanske hellre när du var ute och sprang.

För att lyckas krävs också en organisation som uppmuntrar mod, både av individer och chefer. Medarbetarna behöver mod för att komma med idéerna och cheferna för att förverkliga dem.

  • Kod för annonsposition 2 i huvudspalten

  • Kod för annonsplats 3 i huvudspalten

Fler nyheter

Underlätta kundens värdeskapande med tjänstelogik

Recension

I boken Tjänstelogik, Per Skalén, beskrivs tjänstelogik som ett sätt att förstå, leda och utveckla en verksamhet. Den bygger på flera års forskning om tjänstelogik och lyfter praktiska exempel från tjänsteföretag, industriföretag och offentliga organisationer, till exempel Spotify, Ikea, Volvo och Skatteverket.

5 steg till ett agilt företag

Släpp toppstyrningen och agera som ett fiskstim

Styrelseproffset Lennart Francke, som har en bakgrund inom bankvärlden, är en stark förespråkare av ett agilt arbetssätt. Han är orolig för att svenska företag blir allt mer toppstyrda när det enligt honom är flexibilitet och kundorientering som är det vinnande konceptet.

  • Annonskod Huvudspalten 4

Kvaliteten på våra badvatten allt bättre

Kvaliteten på svenska badvatten blir allt bättre. Fler än nio av tio så kallade EU-bad, som är föremål för regelbundna kvalitetskontroller, har ett badvatten som klassificeras som utmärkt, bra eller tillfredsställande, visar Havs- och vattenmyndighetens och Folkhälsomyndighetens rapport om Sveriges badvattenkvalitet.

Prenumerera på Kvalitetsmagasinets nyhetsbrev

 Anmäl dig här

Nyhetsbrevet är helt gratis och du kan när som helst avsluta prenumerationen.