nr-logo

För smart verksamhetsutveckling

  • Annonskod mobil topp

Magnus MackAldener
Det behövs 5V för att innovera: varför, vila, variera, välja och våga, sa Magnus MackAldener från Scania på Kvalitetsmagasinet Live. FOTO: Karin Thorsell

Lyckade innovationer kräver träffektivitet

Går det att vara innovativ i en effektiv värld? Magnus MackAldener, chef för Scanias transmissionsutveckling, menar att vi istället behöver vara träffektiva för att lyckas skapa framgångsrika innovationer. På Kvalitetsmagasinet Live berättade han om Scanias metod.

  • Kod för annonsposition 1 i huvudspalten

Under parollen Kreativ när piskan viner berättar Magnus MackAldener, chef för Scanias transmissionsutveckling på Scania R&D, om vikten av att inte bara effektiv utan att låta kreativiteten och effektiviteten mötas för att skapa lyckade innovationer. Då vi lever i ett effektivitetsparadigm där alla skeenden idag sker i processer handlar det om att stanna upp och fråga sig om det går att effektivisera sig fram till nästa stora innovation? Kanske handlar det mer om att driva effektiviteten mot rätt mål.

– I engelskan används både uttrycket efficency och effectivness, här i Sverige översätts båda orden till effektivitet, där innebörden att nå önskad effekt ofta går förlorad. Jag har översatt effectivness till till träffektiv när det inte enbart handlar om att vara effektiv. Innovation handlar ju om att använda kreativitet för att komma med nya idéer som är användbara, säger Magnus MackAldener.

5V-modellen för innovation

Scania arbetar enligt Lean men när det kommer till att utveckla innovationer känner de att Lean inte räcker hela vägen fram. Därför har de utvecklat något de kallar 5V-modellen – varför, vila, variera, välja och våga. Fem ingredienser som behövs i varje innovationsarbete, men i olika mängd för att hitta balansen mellan behov och lösning och uppnå ett lyckats resultat.

För att skapa ett gott klimat för kreativitet som kan leda till innovationer tipsar Magnus MackAldener om att ta sig tid för den systematiska vilan, den hjärnaktivitet som startar igång när våra andra system vilar.

– Vi behöver vila och koppla av, men inte koppla bort. För när vi kopplar bort kopplar in våra andra system. När du frågar dig var du fick din senaste kreativa idé är det sällan en onsdag morgon när du öppnade Outlook, kanske hellre när du var ute och sprang.

För att lyckas krävs också en organisation som uppmuntrar mod, både av individer och chefer. Medarbetarna behöver mod för att komma med idéerna och cheferna för att förverkliga dem.

  • Kod för annonsposition 2 i huvudspalten

  • Kod för annonsplats 3 i huvudspalten

Fler nyheter

Sverige i centrum av kvalitetsvärlden!

Blogg

Kvalitetsvärlden behöver en mötesplats där kvalitetsprofessionella kan utbyta erfarenheter och lära. Nationellt finns en stor mängd olika konferenser och forum som skapar sådana möjligheter. Idag är dock världen och tillika många av de verksamheter som drivs globala. Då behövs även globala mötesplatser inom kvalitetsområdet.

Gymnasium i Halmstad fick Kvalitetsutmärkelsen Bättre Skola 2017

LBS Kreativa Gymnasiet Halmstad tilldelades idag Kvalitetsutmärkelsen Bättre Skola 2017. Dessutom delades ett Erkännanden för Framgångsrik Verksamhetsutveckling ut till Berga förskola i Eskilstuna och Hudikskolan i Hudiksvall fick också ett erkännande. Utdelningen skedde på Rikskonferensen Bättre Skola i Eskilstuna.

  • Annonskod Huvudspalten 4

Skanska först i Norden med hälsocertifierat kontor

Som första aktör i Norden har Skanska tagit emot en precertifiering enligt WELL. Den gäller för kontorsfastigheten Epic på Universitetsholmen i Malmö. Certifieringen innebär ett helhetstänk kring hur människor påverkas av den byggda miljön de befinner sig i.

SIQ nu ensam ägare av Svenskt Kvalitetsindex

SIQ – Institutet för Kvalitetsutveckling är från årsskiftet ensam ägare till marknadsanalysföretaget EPSI Rating Group som i Sverige är etablerat under varumärket Svenskt Kvalitetsindex, SKI. SiQ stärker därmed sin förmåga att mäta effekter av kvalitetsarbetet i både offentlig och privat verksamhet.

Prenumerera på Kvalitetsmagasinets nyhetsbrev

 Anmäl dig här

Nyhetsbrevet är helt gratis och du kan när som helst avsluta prenumerationen.