nr-logo

För smart verksamhetsutveckling

  • Annonskod mobil topp

Trots att många upplever mobilanvändning under möten som ett problem är det få företag som har en policy för detta.

Mobilerna stör våra möten

Mobiltelefoner och annan uppkopplad teknik gör våra möten ineffektiva. Det menar åtta av tio chefer i en ny undersökning som Sifo gjort på uppdrag av Telenor.

  • Kod för annonsposition 1 i huvudspalten

Mobila och uppkopplade prylar är populära både hos företagen och de anställda trots att de i alla situationer inte gör oss till bättre och mer effektiva medarbetare. Av de drygt 500 ledningspersoner som ingick i Telenors undersökning svarade 77 procent att mobiltelefoner och andra uppkopplade enheter distraherar och leder till mindre effektiva möten. 

Cheferna själva är lika goda kålsupare som medarbetarna för lika många som tycker att tekniken stör erkänner att inte heller de kan låta bli att kolla sms, uppdateringar och e-post eller svara på samtal i mobilen medan mötet pågår. En vanlig orsak till det är att man känner en förväntan på sig att alltid vara nåbar, uppger de som svarat på undersökningen.

Trots att många upplever störningarna från mobila prylar under möten som ett problem är det bara drygt vart fjärde företag som har en policy för teknikanvändning i mötessammanhang och fler än hälften av cheferna uppger att de aldrig på ledningsnivå diskuterat hur det påverkar medarbetarnas prestationsförmåga att vara ständigt uppkopplade.

– Som operatör har vi ett ansvar att rikta ljuset mot den här problematiken och hjälpa företag att använda tekniken smartare, säger Andreas Kristensson, ansvarig för innovation och affärsutveckling hos Telenor Företag.

Tillsammans med hjärnforskaren Katarina Gospic plockade Telenor under förra året fram ett utbildningsprogram som man kallar Workfulness.

– Vi vet att störande ljud sänker människors prestation med upp till 66 procent och att det tar upp till 25 minuter att återfå fullt fokus när man blivit avbruten. Att införa teknikpolicies och främja sunda digitala vanor är lika viktigt för medarbetarnas hälsa och prestationsförmåga som träningsbidrag och fruktkorgar, säger hon.

  • Kod för annonsposition 2 i huvudspalten

  • Kod för annonsplats 3 i huvudspalten

Fler nyheter

Gymnasium i Halmstad fick Kvalitetsutmärkelsen Bättre Skola 2017

LBS Kreativa Gymnasiet Halmstad tilldelades idag Kvalitetsutmärkelsen Bättre Skola 2017. Dessutom delades ett Erkännanden för Framgångsrik Verksamhetsutveckling ut till Berga förskola i Eskilstuna och Hudikskolan i Hudiksvall fick också ett erkännande. Utdelningen skedde på Rikskonferensen Bättre Skola i Eskilstuna.

  • Annonskod Huvudspalten 4

Skanska först i Norden med hälsocertifierat kontor

Som första aktör i Norden har Skanska tagit emot en precertifiering enligt WELL. Den gäller för kontorsfastigheten Epic på Universitetsholmen i Malmö. Certifieringen innebär ett helhetstänk kring hur människor påverkas av den byggda miljön de befinner sig i.

SIQ nu ensam ägare av Svenskt Kvalitetsindex

SIQ – Institutet för Kvalitetsutveckling är från årsskiftet ensam ägare till marknadsanalysföretaget EPSI Rating Group som i Sverige är etablerat under varumärket Svenskt Kvalitetsindex, SKI. SiQ stärker därmed sin förmåga att mäta effekter av kvalitetsarbetet i både offentlig och privat verksamhet.

Prenumerera på Kvalitetsmagasinets nyhetsbrev

 Anmäl dig här

Nyhetsbrevet är helt gratis och du kan när som helst avsluta prenumerationen.