nr-logo

För smart verksamhetsutveckling

  • Annonskod mobil topp

Rosenbad
Regeringen behöver bland annat ta helhetsgrepp om frågor och därför samtala med flera myndigheter tillsammans, skriver Statskontoret i en rapport. FOTO: Martina Huber/Regeringskansliet

Möjligheter till bättring i hur regeringen styr myndigheter

Många myndigheter upplever att regeringens styrning av dem bygger på tillit, men större myndigheter känner en lägre grad av tillit. Det visar en rapport från Statskontoret som nu lämnats till regeringen. I rapporten presenteras flera förslag till förbättringar.

  • Kod för annonsposition 1 i huvudspalten

– Statskontorets undersökning visar att detaljstyrning från regeringen minskar myndigheternas handlingsutrymme, men inte nödvändigtvis känslan av tillit, säger Statskontorets generaldirektör Ingvar Mattson.

Han konstaterar samtidigt att tilliten kan minska när det är många och otydliga återrapporteringskrav från regeringen.

Mer samordning önskas

I rapporten konstateras att en sammanhållen styrning utgår från verksamhetsområden snarare än enskilda myndigheter. Regeringen behöver analysera resultat utifrån verksamhetsområden och Regeringskansliets behöver utgå från en helhetsbild och kunna samordna styrningen.

Med anledning av det här föreslår Statskontoret bland annat att regeringen vid behov genomför gemensamma samtal med flera myndigheter, att en översyn görs för att se hur Regeringskansliet bättre kan stödja en sammanhållen styrning och att mottagandet av nyanlända samordas vad gäller etablering, byggande och skolor.

Undvika detaljstyrning

Ett annat förslag är att regeringen inte ska styra hur myndigheter samverkar med varandra, annat än om det är problem i samverkan.

För att undvika detaljstyrning föreslås också att Regeringskansliet inför rutiner för att undvika detaljstyrning och att myndigheter har ”grindvakter” som ska stoppa alltför detaljerade instruktioner.

Rapporten är den femte av totalt sex som Statskontoret kommer att presentera under 2016 inom ramen för regeringsuppdraget om statlig styrning av offentlig sektor.

Läs hela rapporten ”Utvecklad styrning – om sammanhållning och tillit i förvaltningen” här

Läs också om delrapporten Tillit på jobbet: ”Statligt anställda litar mindre på jobbarkompisar”

  • Kod för annonsposition 2 i huvudspalten

  • Kod för annonsplats 3 i huvudspalten

Fler nyheter

  • Annonskod Huvudspalten 4

Prenumerera på Kvalitetsmagasinets nyhetsbrev

 Anmäl dig här

Nyhetsbrevet är helt gratis och du kan när som helst avsluta prenumerationen.