nr-logo

För smart verksamhetsutveckling

  • Annonskod mobil topp

Rosenbad
Regeringen behöver bland annat ta helhetsgrepp om frågor och därför samtala med flera myndigheter tillsammans, skriver Statskontoret i en rapport. FOTO: Martina Huber/Regeringskansliet

Möjligheter till bättring i hur regeringen styr myndigheter

Många myndigheter upplever att regeringens styrning av dem bygger på tillit, men större myndigheter känner en lägre grad av tillit. Det visar en rapport från Statskontoret som nu lämnats till regeringen. I rapporten presenteras flera förslag till förbättringar.

  • Kod för annonsposition 1 i huvudspalten

– Statskontorets undersökning visar att detaljstyrning från regeringen minskar myndigheternas handlingsutrymme, men inte nödvändigtvis känslan av tillit, säger Statskontorets generaldirektör Ingvar Mattson.

Han konstaterar samtidigt att tilliten kan minska när det är många och otydliga återrapporteringskrav från regeringen.

Mer samordning önskas

I rapporten konstateras att en sammanhållen styrning utgår från verksamhetsområden snarare än enskilda myndigheter. Regeringen behöver analysera resultat utifrån verksamhetsområden och Regeringskansliets behöver utgå från en helhetsbild och kunna samordna styrningen.

Med anledning av det här föreslår Statskontoret bland annat att regeringen vid behov genomför gemensamma samtal med flera myndigheter, att en översyn görs för att se hur Regeringskansliet bättre kan stödja en sammanhållen styrning och att mottagandet av nyanlända samordas vad gäller etablering, byggande och skolor.

Undvika detaljstyrning

Ett annat förslag är att regeringen inte ska styra hur myndigheter samverkar med varandra, annat än om det är problem i samverkan.

För att undvika detaljstyrning föreslås också att Regeringskansliet inför rutiner för att undvika detaljstyrning och att myndigheter har ”grindvakter” som ska stoppa alltför detaljerade instruktioner.

Rapporten är den femte av totalt sex som Statskontoret kommer att presentera under 2016 inom ramen för regeringsuppdraget om statlig styrning av offentlig sektor.

Läs hela rapporten ”Utvecklad styrning – om sammanhållning och tillit i förvaltningen” här

Läs också om delrapporten Tillit på jobbet: ”Statligt anställda litar mindre på jobbarkompisar”

  • Kod för annonsposition 2 i huvudspalten

  • Kod för annonsplats 3 i huvudspalten

Fler nyheter

  • Annonskod Huvudspalten 4

Plugga tyska om du vill lyckas i Tyskland

Planerar ni att göra affärer med Tyskland? Se då till att bygga på språkkunskaperna i tyska. Bristen på kunskap om tysk affärskultur och tyska språket är det största hindret mot att svenska företag lyckas på tyska marknaden, visar Tysk-Svenska Handelskammarens enkätundersökningar. Tillsammans med Tyska ambassaden drar nu handelskammaren igång satsningen ”Deutsch – Ditt val!” för att uppmuntra fler skolelever att plugga tyska.

Satsning på innovation ska stoppa cyberattacker

Den ökade frekvensen av cyberattacker riskerar att skada förtroendet för digitala lösningar och hämma digitaliseringen i samhället. För att stimulera utvecklingen av nya, innovativa lösningar som stärker digital säkerhet och infrastruktur satsar nu innovationsmyndigheten Vinnova närmare 200 miljoner kronor fram till 2020.

Prenumerera på Kvalitetsmagasinets nyhetsbrev

 Anmäl dig här

Nyhetsbrevet är helt gratis och du kan när som helst avsluta prenumerationen.