nr-logo

För smart verksamhetsutveckling

  • Annonskod mobil topp

Nytt nordiskt centrum ska studera undervisningskvalitet i nordiska klassrum. Foto: StockAdobe.

Nordisk satsning på kvalitet i skolan

De nordiska länderna planerar en gemensam satsning på kvalitet i skolan. Det är Nordiska ministerrådets samarbetsorgan NordForsk som utsett flera nordiska lärosäten, däribland Karlstads universitet, att ingå i ett centrum som ska studera och bygga en gemensam plattform kring undervisningskvalitet i nordiska klassrum.

  • Kod för annonsposition 1 i huvudspalten

Den gemensamma satsningen omfattar 25 miljoner norska kronor och är på fem år med start den 1 juli. Förutom Karlstads universitet ingår Universitetet i Oslo, Helsingfors universitet, Åbo Akademi, Akureyri universitet, Háskóla Íslands, Syddansk universitet och University College Lillebaelt i samarbetet.

Centret, som har universitetet i Oslo som värdlärosäte, har fått namnet Quality in Nordic Teaching (QUINT) och är ett så kallat Nordic Centre of Excellence, som NordForsk utser inom olika forskningsområden. I det här fallet handlar det om att göra storskaliga studier av likheter och olikheter i undervisningen i de olika länderna och om metodisk och teoretisk utveckling när det gäller sambandet mellan undervisning och elevers lärande.

–De nordiska länderna har mycket gemensamt och det finns både likheter och variationer i utbildningstraditioner. Det nya centret kommer att ge möjlighet till fördjupat samarbete och bygga en plattform för undervisningskvalitet i nordiska klassrum, säger Michael Tengberg, docent i pedagogiskt arbete vid Karlstads universitet.

Projektdeltagarna kommer bland annat att utveckla metoder för att undersöka kvalitet, göra observationer av klassrumsundervisning och samarbeta med lärare för att undersöka hur forskningen kan bidra till lärares utveckling inom sin profession. Dessutom planerar man att bygga upp en digital infrastruktur för att kunna lagra och använda större mängder data som samlats in från klassrum i olika länder, framförallt videoobservationer.

Taggar:,

  • Kod för annonsposition 2 i huvudspalten

  • Kod för annonsplats 3 i huvudspalten

Fler nyheter

AI kan bli hävstång för svensk ekonomi

Användningen av artificiell intelligens (AI) kan bli rena hävstången för svensk ekonomi. Men för att kunna ta tillvara de stora möjligheterna krävs en nationell strategi med bland annat satsningar på utbildning, forskning och utveckling av regelverk, visar en analys som innovationsmyndigheten Vinnova tagit fram på uppdrag av regeringen.

Nöjdare miner med buss än med tåg och flyg

Trots problemen med förseningar kan många persontransportföretag glädja sig åt nöjda kunder. Och allra nöjdast kunder har bussbolagen, visar årets studie från Svenskt Kvalitetsindex. Det företag som än en gång får högst betyg är Nettbuss med sina båda varumärken Nettbuss Bus4You och Nettbuss express.

  • Annonskod Huvudspalten 4

Hon framtidens kvinnliga ledare

Ishtar Touailat, innovationchef på Tieto datadrivna affärer Sverige, är Framtidens kvinnliga ledare 2018. Hon koras för sitt orädda och inkluderande ledarskap där hon hittar nya lösningar på gamla problem.

Prenumerera på Kvalitetsmagasinets nyhetsbrev

 Anmäl dig här

Nyhetsbrevet är helt gratis och du kan när som helst avsluta prenumerationen.