nr-logo

För smart verksamhetsutveckling

  • Annonskod mobil topp

Nya miljoner till arbetsmiljö och hälsa

Rektorer och sjukvårdspersonal är två grupper som står i fokus när AFA Försäkring offentliggör de projekt som beviljats forskningspengar i årets tredje anslagsomgång.

  • Kod för annonsposition 1 i huvudspalten

Organisatoriska förutsättningar för rektorer och förskolechefer, ett hållbart arbetsliv för nattarbetande och sjukfrånvaro inom vård och omsorg. Det är ämnena för tre av de forskningsprojekt inom arbetsmiljö och hälsa som har beviljats medel av AFA Försäkring i 2017 års tredje anslagsomgång. Totalt är det nio projekt som får dela på drygt 28 miljoner kronor.

– Att resultaten från vår forskning kommer arbetsplatser till nytta är viktigt för oss. Därför är detta ett av våra huvudkriterier, när vi beslutar om vilka projekt som får stöd. Vi är glada att kunna bevilja nio nya projekt med olika fokus inom arbetsmiljö och hälsa, säger Susanna Stymne Airey, chef för FoU och enheten Förebygga på AFA Försäkring.

AFA Försäkring stödjer forskning och utveckling inom arbetsmiljö och hälsa. Målgrupperna utgörs i första hand av människor i arbetslivet, inom det privata näringslivet och i kommuner och landsting.

Tre av de projekt som får del av AFA-pengarna:

Skolledares arbetsmiljö: Ett projekt om organisatoriska förutsättningar, stressrelaterad psykisk ohälsa, personalrörlighet och förbättringspotential, 3 998 000 kronor.

Rektorer och förskolechefer har en hög arbetsbelastning och riskerar att drabbas av överbelastning, kronisk stress och stressrelaterad psykisk ohälsa. Projektet pågår till 2020 och avser att bygga upp en kunskapsbas om skolledares utmaningar och deras möjligheter att möta dessa. Resultaten kommer att kunna användas till att främja skolledares arbetsmiljö och hälsa och därigenom bidra till en bättre skola.

De mest sjukskrivna. Sjukfrånvaro bland anställda inom vård och omsorg – vilken roll spelar kombinationen av fysiska och psykosociala belastningar?, 4 200 000 kronor.

Sedan början av 2000-talet har sjukfrånvaron i vård- och omsorgssektorn ökat kraftigt, särskilt i form av längre sjukfall med psykisk diagnos. Studien gör det möjligt att identifiera hur riskfaktorer och så kallade friskfaktorer påverkar de anställdas sjukfrånvaro. Projektet pågår till 2020 och beräknas göra det möjligt att identifiera specifika arbetsmiljöfaktorer och kombinationer av faktorer som leder till sjukfrånvaro inom vård och omsorg.

Hållbart arbetsliv för nattarbetande sjukvårdspersonal: En kvalitativ studie av arbetsmiljöfaktorer och möjligheten att kombinera arbete med privatliv, 2 229 000 kronor.

Sjukvården har svårt att rekrytera och behålla nattpersonal. De som arbetar natt verkar känna en lägre arbetstillfredsställelse och många överväger att börja arbeta dagtid. Projektet ska undersöka vad som påverkar sjuksköterskors och barnmorskors vilja att stanna i en tjänst som inkluderar nattarbete. Projektet pågår till 2020 och väntas öka kunskapen om vilka faktorer som bidrar till ett hållbart arbetsliv för nattarbetande inom sjukvården.

  • Kod för annonsposition 2 i huvudspalten

  • Kod för annonsplats 3 i huvudspalten

Fler nyheter

AI kan bli hävstång för svensk ekonomi

Användningen av artificiell intelligens (AI) kan bli rena hävstången för svensk ekonomi. Men för att kunna ta tillvara de stora möjligheterna krävs en nationell strategi med bland annat satsningar på utbildning, forskning och utveckling av regelverk, visar en analys som innovationsmyndigheten Vinnova tagit fram på uppdrag av regeringen.

Nöjdare miner med buss än med tåg och flyg

Trots problemen med förseningar kan många persontransportföretag glädja sig åt nöjda kunder. Och allra nöjdast kunder har bussbolagen, visar årets studie från Svenskt Kvalitetsindex. Det företag som än en gång får högst betyg är Nettbuss med sina båda varumärken Nettbuss Bus4You och Nettbuss express.

  • Annonskod Huvudspalten 4

Hon framtidens kvinnliga ledare

Ishtar Touailat, innovationchef på Tieto datadrivna affärer Sverige, är Framtidens kvinnliga ledare 2018. Hon koras för sitt orädda och inkluderande ledarskap där hon hittar nya lösningar på gamla problem.

Prenumerera på Kvalitetsmagasinets nyhetsbrev

 Anmäl dig här

Nyhetsbrevet är helt gratis och du kan när som helst avsluta prenumerationen.