nr-logo

För smart verksamhetsutveckling

Nyanserad bild av lärande organisationer

I sin bok om lärande organisationer ställer sig Anders Örtenblad varken på förespråkarna eller motståndarnas sida, utan fyller tomrummet mitt emellan.

27586_32-2
  • Kod för annonsposition 1 i huvudspalten

Begreppet lärande organisation blev populärt i Sverige när Peter Senges bok The fifth discipline publicerades på engelska 1990 och i svensk översättning 1995.

Litteraturen kring lärande organisationer kan generellt delas upp i två grupper. En där begreppet beskrivs som något väldigt positivt eller rent av en nödvändighet, och en grupp där författarna ger en väldigt negativ bild. Det saknas i princip helt och hållet nyanserad litteratur om begreppet lärande organisationer. Det är detta vakuum som författaren vill fylla genom att ge en mer mångfacetterad bild än den som normalt förekommer.

I boken beskrivs flera olika definitioner av begreppet lärande organisation. Dessa tolkningar av lärande organisation indelas i fem olika synsätt: lärande i arbetet, klimat för lärande, lärande struktur och organisatoriskt lärande enligt den äldre och den nyare varianten. De fem synsätten analyseras sedan på en glidande skala utifrån fem olika dimensioner och jämförs. Vidare diskuteras positiva och negativa aspekter med de fem synsätten ur fyra olika intressentperspektiv: arbetsgivarens, arbetstagarens, samhällets och modeexploatörens.

I ett avslutande kapitel ställs frågan ”vem behöver lärande organisationer?” Här ges argument för att de fem synsätten som behandlas i boken, och som tar upp olika aspekter av den lärande organisationen, kan ses som komplementära, det vill säga de behövs alla för att en väl fungerande lärande organisation ska kunna komma till stånd. Här diskuteras också om lärande verkligen alltid är positivt.

Tiden får utvisa om lärande organisationer är ett modebegrepp, men det har trots allt stått sig i tjugo år. Så länge begreppet är populärt är det angeläget att fortsätta granska det, i termer av olika synsätt och ur olika perspektiv. Det gör denna lilla bok på ett överskådligt, balanserat och mycket förtjänstfullt sätt.

Boken är väl främst avsedd som kurslitteratur på universitetsnivå, men jag anser att den utgör ett värdefullt diskussionsunderlag i alla organisationer eller ledningsgrupper, där man funderar på att införa en lärande organisation, där man tror att man redan har gjort det eller där man i största allmänhet är intresserad av begreppet – vad det är och vad det inte är.

  • Kod för annonsposition 2 i huvudspalten

Kommentarer

Kommentarer förhandsgranskas inte. Alla kommentatorer ansvarar för sina egna inlägg. Håll god ton och följ lagen. Klicka här för att läsa våra regler för kommentarer.

  • Kod för annonsplats 3 i huvudspalten

Fler nyheter

Modet att styra - ram

Läsning för modiga rektorer

Läsvärt

För att vända utvecklingen i skolan krävs ett nytt ledarskap med större fokus på lagarbete. Modet att styra är en bok som vill inspirera skolans ledare att tänka nytt.

Förändring utan stress och press

Stress, oro och osäkerhet är vanliga ingredienser i ett förändringsprojekt. Hur hanterar man detta på bästa sätt utan att riskera medarbetarnas hälsa och säkerhet? Det ska ett nytt forskningsprojekt ta reda på.

Åtta sätt att räkna på vinsterna

Att visa vad det kostar att strunta i kvalitetsarbetet kan vara ett sätt att väcka ledningens intresse för frågan. Ett sätt är att lyfta fram några konkreta problem i det dagliga arbetet och visa vad det kostar verksamheten i merkostnader eller förlorad arbetstid. Här är några tips.

Helena Sagvall, Upphandlingsbolaget för Göteborgs Stad.
Helena Sagvall, Upphandlingsbolaget för Göteborgs Stad.

Göteborg tar med genus i upphandling

Det är inte bara kvalitet och miljö som är viktigt när Göteborgs Stad upphandlar ramavtal för verksamhets- och organisationskonsulter. I den upphandling som nu är ute ställs det även krav på genuskunskap.

Förbättringsmöte på Centrallagret i Mölnlycke.
Förbättringsmöte på Centrallagret i Mölnlycke.

Oriola går all in med Lean

Långsiktig satsning på fyra plan

Det räcker inte med ett brinnande engagemang för att lyckas med Lean. Inte heller vassa verktyg eller snygga whiteboardtavlor med färgglada post-it-lappar. För att nå verklig framgång måste man tänka större, konstaterar Magnus Korsgren, utvecklingschef på Oriola.