nr-logo

För smart verksamhetsutveckling

Nyanserad bild av lärande organisationer

I sin bok om lärande organisationer ställer sig Anders Örtenblad varken på förespråkarna eller motståndarnas sida, utan fyller tomrummet mitt emellan.

27586_32-2
  • Kod för annonsposition 1 i huvudspalten

Begreppet lärande organisation blev populärt i Sverige när Peter Senges bok The fifth discipline publicerades på engelska 1990 och i svensk översättning 1995.

Litteraturen kring lärande organisationer kan generellt delas upp i två grupper. En där begreppet beskrivs som något väldigt positivt eller rent av en nödvändighet, och en grupp där författarna ger en väldigt negativ bild. Det saknas i princip helt och hållet nyanserad litteratur om begreppet lärande organisationer. Det är detta vakuum som författaren vill fylla genom att ge en mer mångfacetterad bild än den som normalt förekommer.

I boken beskrivs flera olika definitioner av begreppet lärande organisation. Dessa tolkningar av lärande organisation indelas i fem olika synsätt: lärande i arbetet, klimat för lärande, lärande struktur och organisatoriskt lärande enligt den äldre och den nyare varianten. De fem synsätten analyseras sedan på en glidande skala utifrån fem olika dimensioner och jämförs. Vidare diskuteras positiva och negativa aspekter med de fem synsätten ur fyra olika intressentperspektiv: arbetsgivarens, arbetstagarens, samhällets och modeexploatörens.

I ett avslutande kapitel ställs frågan ”vem behöver lärande organisationer?” Här ges argument för att de fem synsätten som behandlas i boken, och som tar upp olika aspekter av den lärande organisationen, kan ses som komplementära, det vill säga de behövs alla för att en väl fungerande lärande organisation ska kunna komma till stånd. Här diskuteras också om lärande verkligen alltid är positivt.

Tiden får utvisa om lärande organisationer är ett modebegrepp, men det har trots allt stått sig i tjugo år. Så länge begreppet är populärt är det angeläget att fortsätta granska det, i termer av olika synsätt och ur olika perspektiv. Det gör denna lilla bok på ett överskådligt, balanserat och mycket förtjänstfullt sätt.

Boken är väl främst avsedd som kurslitteratur på universitetsnivå, men jag anser att den utgör ett värdefullt diskussionsunderlag i alla organisationer eller ledningsgrupper, där man funderar på att införa en lärande organisation, där man tror att man redan har gjort det eller där man i största allmänhet är intresserad av begreppet – vad det är och vad det inte är.

  • Kod för annonsposition 2 i huvudspalten

Kommentarer

Kommentarer förhandsgranskas inte. Alla kommentatorer ansvarar för sina egna inlägg. Håll god ton och följ lagen. Klicka här för att läsa våra regler för kommentarer.

  • Kod för annonsplats 3 i huvudspalten

Fler nyheter

Monika Forsman är författare till boken Äldreomsorgens värdegrund, en handbok i vardagen.
Monika Forsman är författare till boken Äldreomsorgens värdegrund, en handbok i vardagen.

Handbok i värdegrund

Läsvärt

Sedan 2011 finns en nationell värdegrund för äldreomsorgen som ska följas av all personal. I boken Äldreomsorgens värdegrund får vi svar på vad det innebär i praktiken.

BokomslagRutiner

Handbok i säker arbetsmiljö

Läsvärt

Ruiner är nödvändiga för att hålla olyckan borta. Nu kommer Prevent med en ny handbok som beskriver hur man väljer, utformar och får dem att fungera i praktiken.

kundtjänst
FOTO: Stock.xchng

Snabbt svar viktigast i kundtjänsten

Svenskar hatar telefonköer och tycker att det är viktigare att snabbt få svar än den som svarar har rätt kompetens. Otåligheten verkar dessutom bli värre visar en ny undersökning som gjorts på uppdrag av kontaktcenterleverantören Interactive Intelligence.

Ny metod ska upptäcka onödig efterfrågan

Det är vanligt att personer som tar kontakt med myndigheter inte får sitt ärende uträttat. Det leder till nya försök och nya ärenden som inte hade behövt uppstå om man gjort rätt från början. Forskare vid Karlstads universitet har tagit fram en metod för hur onödig efterfrågan kan upptäckas.

Simuleringsteknik kan öka produktkvalitet

Avancerad simuleringsteknik kan ge bättre metoder för att styra stora industrisystem, minska energiförbrukning och samtidigt öka produktkvaliteten. Forskare vid Umeå universitet får nu fyra miljoner från Vinnova för nya metoder vid tillverkning av järnmalmspellets.