nr-logo

För smart verksamhetsutveckling

Nyanserad bild av lärande organisationer

I sin bok om lärande organisationer ställer sig Anders Örtenblad varken på förespråkarna eller motståndarnas sida, utan fyller tomrummet mitt emellan.

27586_32-2
  • Kod för annonsposition 1 i huvudspalten

Begreppet lärande organisation blev populärt i Sverige när Peter Senges bok The fifth discipline publicerades på engelska 1990 och i svensk översättning 1995.

Litteraturen kring lärande organisationer kan generellt delas upp i två grupper. En där begreppet beskrivs som något väldigt positivt eller rent av en nödvändighet, och en grupp där författarna ger en väldigt negativ bild. Det saknas i princip helt och hållet nyanserad litteratur om begreppet lärande organisationer. Det är detta vakuum som författaren vill fylla genom att ge en mer mångfacetterad bild än den som normalt förekommer.

I boken beskrivs flera olika definitioner av begreppet lärande organisation. Dessa tolkningar av lärande organisation indelas i fem olika synsätt: lärande i arbetet, klimat för lärande, lärande struktur och organisatoriskt lärande enligt den äldre och den nyare varianten. De fem synsätten analyseras sedan på en glidande skala utifrån fem olika dimensioner och jämförs. Vidare diskuteras positiva och negativa aspekter med de fem synsätten ur fyra olika intressentperspektiv: arbetsgivarens, arbetstagarens, samhällets och modeexploatörens.

I ett avslutande kapitel ställs frågan ”vem behöver lärande organisationer?” Här ges argument för att de fem synsätten som behandlas i boken, och som tar upp olika aspekter av den lärande organisationen, kan ses som komplementära, det vill säga de behövs alla för att en väl fungerande lärande organisation ska kunna komma till stånd. Här diskuteras också om lärande verkligen alltid är positivt.

Tiden får utvisa om lärande organisationer är ett modebegrepp, men det har trots allt stått sig i tjugo år. Så länge begreppet är populärt är det angeläget att fortsätta granska det, i termer av olika synsätt och ur olika perspektiv. Det gör denna lilla bok på ett överskådligt, balanserat och mycket förtjänstfullt sätt.

Boken är väl främst avsedd som kurslitteratur på universitetsnivå, men jag anser att den utgör ett värdefullt diskussionsunderlag i alla organisationer eller ledningsgrupper, där man funderar på att införa en lärande organisation, där man tror att man redan har gjort det eller där man i största allmänhet är intresserad av begreppet – vad det är och vad det inte är.

  • Kod för annonsposition 2 i huvudspalten

Kommentarer

Kommentera

Kommentarer förhandsgranskas inte. Alla kommentatorer ansvarar för sina egna inlägg. Håll god ton och följ lagen. Klicka här för att läsa våra regler för kommentarer.

  • Kod för annonsplats 3 i huvudspalten

Fler nyheter

Från kontroll till delaktighet

Kvalitetsbegreppet då och nu

Allt tog sin början i Fords bilfabrik och fick fart inom industrin under efterkrigstiden. Men idag är det lika populärt att arbeta med i offentlig sektor. Vi pratar om kvalitet. Ett begrepp vars innehåll har förändrats under de gångna decennierna.

vassat
FOTO: ILLUSTRATION: Fredrik Lundell

Påklistrade eller äkta värderingar?

Alla snackar värderingsstyrning. Värderingarna ska hjälpa oss i vårt dagliga arbete samtidigt som de berättar utåt vilka vi är. Men i många fall blir de flotta värdeorden bara ett spel för gallerierna.

KM:s krönikör Fredrik Helin Lövingsson jobbar på Karlöf Consulting.
KM:s krönikör Fredrik Helin Lövingsson jobbar på Karlöf Consulting.

Välkommen till administrationssamhället

Krönika

Verksamheter mäts på höjden och bredden som aldrig förr. Samtidigt ser vi en utveckling där renodlade administratörsroller nästan helt har försvunnit från arbetsmarknaden. Har vi kanske undervärderat administration som en egen kompetens, undrar KM:s krönikör.

Så lyckas du med projektledning

Rollen som projektledare ställer stora krav på att hantera människor och att tänka psykologiskt. Den nya boken, Psykologi för projektledare, presenterar verktygen som hjälper dig att få projektet i mål.

Outokumpu, Avesta. Foto: Outokumpu
Outokumpu, Avesta. Foto: Outokumpu

Ökad produktion till lägre kostnad

En större helhetssyn gjorde stålverket Outokumpu i Avesta mer effektivt till en lägre kostnad. Ett förbättringsarbete som har genomsyrat verksamhetens alla delar har gjort arbetet mer systematiskt och ansvarsfördelningen mer tydlig än tidigare.