nr-logo

För smart verksamhetsutveckling

  • Annonskod mobil topp

Nytt arbetsätt sparar miljoner i Gävle

Ett förändrat arbetssätt har gett goda resultat hos socialtjänsten i Gävle, för både medarbetare och de personer de ska hjälpa. Dessutom har det lett till en ekonomisk vinst.

  • Kod för annonsposition 1 i huvudspalten

Det visar en rapport där PwC har utvärderat ett projekt inom socialtjänsten i Gävle. 2013 tog personalen initiativ till att låta en projektgrupp testa ett nytt arbetssätt. Gruppen arbetade med personer som stod långt från arbetsmarknaden och målet var att stärka möjligheterna till egen försörjning.

Reslutaten av PwC:s utvärdering visar att de nya arbetssättet har varit framgångsrikt för både kunder och medarbetare. Flera personer kunde efter många år med ekonomiskt bistånd gå vidare till annan försörjning. Samtidigt upplevde medarbetarna i socialtjänsten att arbetsbelastningen minskade.

Det blev också en ekonomisk vinst, även om man räknar in den ökade kostnaden i form av mer personal. Om samtliga avslutade ärenden hade behövt bistånd i ytterligare ett år hade det kostat 7,5 miljoner kronor, medan personalkostnaden ökade med 1,1 miljoner kronor. Omräknat till nationell nivå innebär satsningen en årlig besparing på omkring 600 miljoner kronor.

Några av förbättringarna:

En hanterbar ärendemängd. Medarbetarna i projektet hade mellan 40 och 50 procent färre ärenden per handläggare än kollegorna.

Stärkt kollegialt stöd. Medarbetarna i projektet fick ökade möjligheter att arbeta i team med kompletterande erfarenheter och kompetenser.

Tid och flexibilitet att hantera situationer. Ett hanterbart antal ärenden och rimlig arbetsbelastning gav personalen bättre förutsättningar att exempelvis snabbt kunna erbjuda tid för nytt besök och hantera oförutsedda händelser.

Ökad klienttid. Medarbetarna i projektet la 16 procent av arbetstiden på direkt klienttid, jämfört med kollegornas 12,6 procent.

Bättre kontakter med andra myndigheter. Medarbetarna i projektet hade ett tätare samarbete med till exempel Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan.

Rapporten Arbeta smartare, få tredubbel vinst har gjorts av revisions- och rådgivningsföretaget PwC på uppdrag av Vision.

  • Kod för annonsposition 2 i huvudspalten

  • Kod för annonsplats 3 i huvudspalten

Fler nyheter

Kvalitetsutveckling en förutsättning för digitalisering

Den megatrend och utmaning vi hör talas om mest just nu är digitalisering. Vi ska alla utveckla våra analoga produkter, tjänster och processer till att bli digitala. Men vad är syftet? Många förknippar digitalisering med resurseffektivitet, att vi ska kunna ersätta människor med appar och elektroniska tjänster av olika slag. Många organisationer och företag har just den målsättningen med digitaliseringen. Här finns det en stor risk att dessa organisationer glömmer bort för vem de digitaliserar – deras kunder och intressenter!

  • Annonskod Huvudspalten 4

Hon lät medarbetarna bestämma aktivitet för samtal

När Catarina Söderlund, marknads- och utbildningschef på Visma Enterprise, hade läst om en chef som bytt ut sina medarbetarsamtal i mötesrum mot aktiviteter bestämde hon sig för att göra samma sak. Nu har hon haft elva samtal på allt från kafé till skridskois.

Prenumerera på Kvalitetsmagasinets nyhetsbrev

 Anmäl dig här

Nyhetsbrevet är helt gratis och du kan när som helst avsluta prenumerationen.