nr-logo

För smart verksamhetsutveckling

  • Annonskod mobil topp

Nytt verktyg synliggör kompetensen

Ett nytt verktyg gör det lättare för arbetsgivare att förstå och jämföra kvalifikationer. Här ska det framgå vad man faktiskt kan, inte bara vad och hur länge man läst.

  • Kod för annonsposition 1 i huvudspalten

Regeringen har beslutat att införa ett svenskt ramverk för kvalifikationer, NQF, som ansluter till det europeiska ramverket för kvalifikationer, European Qualification Framework, EQF. Det är ett verktyg som ska underlätta för arbetsgivare att förstå och jämföra kvalifikationer, oavsett var och hur de förvärvats.

Tanken är att NQF ska synliggöra förvärvad kompetens inom både utbildningsystemen och arbetslivet. Kvalifikationer ska nivåbestämmas enligt en åttagradig skala, där den åttonde nivån är den mest avancerade. Det innebär att det blir enklare att förstå och jämföra kvalifikationer även från olika länder och system.

– Vi ser stora möjligheter med NQF. Det är ett sätt att nivåbestämma kvalifikationer oavsett var och hur man lärt sig. Rekryteringar borde därmed bli lättare, vilket innebär att NQF också blir ett verktyg för att öka matchningen, säger Thomas Persson, generaldirektör Myndigheten för yrkeshögskolan som har fått i uppdrag från riksdagen att ansvara för implementeringen.

Delar av ramverket träder i kraft den första oktober 2015 och fullt ut vid årsskiftet.

  • Kod för annonsposition 2 i huvudspalten

  • Kod för annonsplats 3 i huvudspalten

Fler nyheter

  • Annonskod Huvudspalten 4

Guide till hållbara inköp av it

Läsvärt

Ju fler som ställer krav, desto hårdare blir trycket på hållbara produkter. Därför lanserar TCO Develoment nu en guide som ger praktiska råd kring hållbar upphandling av it.

Bli bättre på att övertyga, beröra och inspirera

Läsvärt

Förmågan att framföra sitt budskap på ett effektivt och engagerande sätt är något som alla chefer har nytta av att utveckla. Nu finns en ny bok i ämnet som ger insikt i både de retoriska grundverktygen och förmågan att få till ett bra framförande.

”Det går att mäta kvalitet i välfärden”

Friskolornas riksförbund är kritiska till Välfärdsutredningens slutbetänkande. Framför allt ställer de sig frågande till att utredaren inte har något förslag på hur kvalitetsutvärderingen av skolan kan utvecklas.

Prenumerera på Kvalitetsmagasinets nyhetsbrev

 Anmäl dig här

Nyhetsbrevet är helt gratis och du kan när som helst avsluta prenumerationen.