nr-logo

För smart verksamhetsutveckling

  • Annonskod mobil topp

Nytt verktyg synliggör ojämställdhet

– Det krävs ett genusperspektiv i det dagliga arbetsmiljöarbetet för att komma tillrätta med kvinnors ökade ohälsa, säger Minke Wersäll, Arbetsmiljöverket.

Nu blir det lättare att diskutera arbetsmiljö ur ett genusperspektiv på en större arbetsplats. Arbetsmiljöverket lanserar ett verktyg som synliggör förutsättningar för kvinnors och mäns arbete.

  • Kod för annonsposition 1 i huvudspalten

Arbetsplatser där kvinnor är i majoritet ofta har sämre arbetsmiljö än arbetsplatser i mansdominerade sektorer. Problemet är att kvinnoyrken sällan har samma förutsättningar vad gäller resurser, tillgång till hjälpmedel och utrustning som i mansdominerade verksamheter.

Nu lanserar Arbetsmiljöverket ett digitalt verktyg som synliggör dessa skillnader. Verktyget har tagits fram av forskare inom ramen för projektet Kvinnors arbetsmiljö.

– Vi vet att arbetsmiljön är ojämställd inom de sektorer där många kvinnor arbetar. Här är förutsättningarna för arbetet och arbetsmiljön sämre, riskerna för ohälsa liksom risken för att lämna anställningen i förtid är också större. Det drabbar både kvinnor och män som arbetar inom dessa verksamheter, därför är det viktigt att synliggöra och reflektera över genusskillnaderna och förebygga ohälsan, säger Minke Wersäll, sakkunnig handläggare på Arbetsmiljöverket och tidigare projektledare för Kvinnors arbetsmiljö.

Verktyget består av ett frågeunderlag om likheter och skillnader i bemanning, organisation, arbetsmiljö, kommunikation, ledning, styrning, krav och resurser. Resultaten kan sedan användas som ett underlag för diskussioner; Varför ser det ut såhär? Hur kan vi jobba annorlunda? Vad kan förbättras?

Målgruppen är framför allt kommuner, men kan även användas av alla organisationer som är så stora att det går att jämföra två olika verksamheter hos en och samma arbetsgivare.

– Testet ger inte svar på om arbetsmiljön uppfyller krav i lagstiftningen. Men det kan ge ett underlag för att uppmärksamma ojämställda förhållanden som, direkt eller indirekt, kan påverka förutsättningarna för att uppfylla kraven på en god arbetsmiljö för alla, säger Minke Wersäll.

  • Kod för annonsposition 2 i huvudspalten

  • Kod för annonsplats 3 i huvudspalten

Fler nyheter

Perfekt tajming

Ledare

Med min första ledare i rollen som ny chefredaktör för Kvalitetsmagasinet vill jag hälsa alla läsare välkomna. Tajmingen känns perfekt för nu väntar en riktigt spännande tid när så mycket händer inom Kvalitetsområdet. Den nya ISO-standarden 9001 kommer prägla året men även helt nya ISO 41005 för arbetsmiljö är på väg ut. Utvecklingsarbete har gått […]

Delaktighet nyckeln till lyckad digitalisering

Hur kan företag på bästa sätt dra nytta av digitaliseringens möjligheter? Helt avgörande är delaktigheten i organisationen med medarbetare som trivs, är engagerade och utnyttjar den digitala tekniken till fullo, visar en färsk forskningsrapport från Mälardalens Högskola.

  • Annonskod Huvudspalten 4

Prenumerera på Kvalitetsmagasinets nyhetsbrev

 Anmäl dig här

Nyhetsbrevet är helt gratis och du kan när som helst avsluta prenumerationen.