nr-logo

För smart verksamhetsutveckling

  • Annonskod mobil topp

Ökad kundmakt påverkar detaljhandelns värdekedja

Detaljhandelns traditionella värdekedjor klarar inte av att möta framtidens behov. Kundsamverkan, nätverk och transparens är områden som måste utvecklas, enligt en ny rapport.

  • Kod för annonsposition 1 i huvudspalten

För att säkra branschens långsiktiga tillväxt måste detaljhandeln förändra sin syn på värdekedjan. Det framkommer av en rapport som Capgemini och The Consumer Goods Forums står bakom.

Eftersom makten i allt högre grad förskjuts till konsumenterna, som med sina beslut påverkar hela värdenätverket, måste också branschen förändras. Istället för dagens linjära värdekedja bör värdekedjan formas som ett nätverk kring konsumenterna. Det innebär att hela branschen, tillverkare, återförsäljare och andra led i kedjan, måste förändra och förbättra sitt samarbete.

Rapporten pekar ut tre områden som detaljhandelsbranschen bör prioritera:

  • Konsumentengagemang. Skapa förtroende för branschen genom att föra direkta dialoger med kunderna. För kunderna står datasäkerhet högst upp på agendan och företagen måste informera kunderna om hur datan hanteras på ett säkert sätt.
  • Transparens. Informera konsumenterna om produkternas innehåll och härkomst, för att ge bättre insikt i exempelvis samhälls- och miljöpåverkan. Detta kommer kräva en gradvis förändring av globala produktdataspecifikationer, datakvalitet och delning av data, för att skapa mer värde än att till exempel enbart spåra produkter.
  • ”Sista kilometern”. Utforska samarbetsmöjligheter för att bli effektivare och snabbare, vilket ökar kundnöjdheten, samt är mer klimatsmart. Denna modell innebär en ny form av nätverkssamarbeten och för att förstå och kunna utnyttja dess fördelar måste branschen investera i flexibel teknik, snabb driftsättning av nya processer och satsa på mer öppna företagskulturer.

Om rapporten

Rapporten ”Rethinking the Value Chain: New Realities in Collaborative Business” baseras på workshops och djupintervjuer med så kallade ”thought leaders” från detaljhandels- och konsumentproduktbolag världen över samt experter inom området.

Hela rapporten hittar du här.

  • Kod för annonsposition 2 i huvudspalten

  • Kod för annonsplats 3 i huvudspalten

Fler nyheter

Digital oförmåga oroar företagsledare

Nästan vartannat företag har påbörjat ett digitalt förändringsprojekt. Men samtidigt är många projekt tyngda av problem och riskerar att avbrytas för att de blir alltför kostsamma. Fujitsu har identifierat fyra kärnområden som är avgörande för att lyckas.

  • Annonskod Huvudspalten 4

Låt värderingar ligga till grund för nya strategier

Oväntade samarbeten kan ge synergier som är värdefulla när en verksamhet går igenom stora förändringar. Men för att lyckas gäller det att inte tappa bort de grundläggande värderingar som styr verksamheten. Då är risken stor att kunderna känner sig svikna, visar en färsk avhandling.

Prenumerera på Kvalitetsmagasinets nyhetsbrev

 Anmäl dig här

Nyhetsbrevet är helt gratis och du kan när som helst avsluta prenumerationen.