nr-logo

För smart verksamhetsutveckling

  • Annonskod mobil topp

Ökad kundmakt påverkar detaljhandelns värdekedja

Detaljhandelns traditionella värdekedjor klarar inte av att möta framtidens behov. Kundsamverkan, nätverk och transparens är områden som måste utvecklas, enligt en ny rapport.

  • Kod för annonsposition 1 i huvudspalten

För att säkra branschens långsiktiga tillväxt måste detaljhandeln förändra sin syn på värdekedjan. Det framkommer av en rapport som Capgemini och The Consumer Goods Forums står bakom.

Eftersom makten i allt högre grad förskjuts till konsumenterna, som med sina beslut påverkar hela värdenätverket, måste också branschen förändras. Istället för dagens linjära värdekedja bör värdekedjan formas som ett nätverk kring konsumenterna. Det innebär att hela branschen, tillverkare, återförsäljare och andra led i kedjan, måste förändra och förbättra sitt samarbete.

Rapporten pekar ut tre områden som detaljhandelsbranschen bör prioritera:

  • Konsumentengagemang. Skapa förtroende för branschen genom att föra direkta dialoger med kunderna. För kunderna står datasäkerhet högst upp på agendan och företagen måste informera kunderna om hur datan hanteras på ett säkert sätt.
  • Transparens. Informera konsumenterna om produkternas innehåll och härkomst, för att ge bättre insikt i exempelvis samhälls- och miljöpåverkan. Detta kommer kräva en gradvis förändring av globala produktdataspecifikationer, datakvalitet och delning av data, för att skapa mer värde än att till exempel enbart spåra produkter.
  • ”Sista kilometern”. Utforska samarbetsmöjligheter för att bli effektivare och snabbare, vilket ökar kundnöjdheten, samt är mer klimatsmart. Denna modell innebär en ny form av nätverkssamarbeten och för att förstå och kunna utnyttja dess fördelar måste branschen investera i flexibel teknik, snabb driftsättning av nya processer och satsa på mer öppna företagskulturer.

Om rapporten

Rapporten ”Rethinking the Value Chain: New Realities in Collaborative Business” baseras på workshops och djupintervjuer med så kallade ”thought leaders” från detaljhandels- och konsumentproduktbolag världen över samt experter inom området.

Hela rapporten hittar du här.

  • Kod för annonsposition 2 i huvudspalten

  • Kod för annonsplats 3 i huvudspalten

Fler nyheter

Sverige i centrum av kvalitetsvärlden!

Blogg

Kvalitetsvärlden behöver en mötesplats där kvalitetsprofessionella kan utbyta erfarenheter och lära. Nationellt finns en stor mängd olika konferenser och forum som skapar sådana möjligheter. Idag är dock världen och tillika många av de verksamheter som drivs globala. Då behövs även globala mötesplatser inom kvalitetsområdet.

Gymnasium i Halmstad fick Kvalitetsutmärkelsen Bättre Skola 2017

LBS Kreativa Gymnasiet Halmstad tilldelades idag Kvalitetsutmärkelsen Bättre Skola 2017. Dessutom delades ett Erkännanden för Framgångsrik Verksamhetsutveckling ut till Berga förskola i Eskilstuna och Hudikskolan i Hudiksvall fick också ett erkännande. Utdelningen skedde på Rikskonferensen Bättre Skola i Eskilstuna.

  • Annonskod Huvudspalten 4

Skanska först i Norden med hälsocertifierat kontor

Som första aktör i Norden har Skanska tagit emot en precertifiering enligt WELL. Den gäller för kontorsfastigheten Epic på Universitetsholmen i Malmö. Certifieringen innebär ett helhetstänk kring hur människor påverkas av den byggda miljön de befinner sig i.

SIQ nu ensam ägare av Svenskt Kvalitetsindex

SIQ – Institutet för Kvalitetsutveckling är från årsskiftet ensam ägare till marknadsanalysföretaget EPSI Rating Group som i Sverige är etablerat under varumärket Svenskt Kvalitetsindex, SKI. SiQ stärker därmed sin förmåga att mäta effekter av kvalitetsarbetet i både offentlig och privat verksamhet.

Prenumerera på Kvalitetsmagasinets nyhetsbrev

 Anmäl dig här

Nyhetsbrevet är helt gratis och du kan när som helst avsluta prenumerationen.