nr-logo

För smart verksamhetsutveckling

  • Annonskod mobil topp

Ökad produktivitet om fler vågar vara öppna

Det är fortfarande svårt att vara öppet homo- eller bisexuell, transperson eller queer i näringslivet – och det behöver ändras, både för individens och produktivitetens skull. Det säger styrelseproffset och vd:n Helena Westin som deltog i ett panelsamtal på Stockholm Pride i början av augusti.

Helena Westin FOTO: Niklas Palmklint
  • Kod för annonsposition 1 i huvudspalten

Varför är det så få som är öppna hbtq-personer inom näringslivet?

– Jag tror att det handlar om att det är en extremt trång norm inom näringslivet. Vi hyllar mångfald men tolererar inte att någon avviker och det gör att människor inte vågar vara öppna. De kanske är det i den innersta kretsen, men inte utåt. 

– Eller så finns det faktiskt inte några hbtq-personer i näringslivet, att de gett upp för att det är en för fientlig omgivning, och det är ju lika illa.

Vad skulle det vara för fördelar om fler var öppna, om det faktiskt var större mångfald?

– Det frigör energi att inte behöva tänka på att inte avslöja sig. Om alla kan vara öppna mår medarbetarna bättre. Det ger bättre produktivitet. En bieffekt är att hbtq-personer som trivs ofta blir extremt lojala, särskilt om de tidigare varit på en arbetsplats där det inte gick att vara öppen.

– En annan fördel är att när andra ser att ”här får man vara annorlunda” så lockar det fler som kanske är annorlunda på andra sätt, men har fantastiska förmågor. Det stärker arbetsgivarvarumärket.

– I delar av verksamheten är det också superviktigt att ha mångfald för att kunna vara marknadsledande, för att skapa innovation och kreativitet. 

Hur är det att komma ut när man har en ledande befattning?

– Det är en enorm fördel att göra det. Det ger förtroenden tillbaka. Det är första steget i att bygga tillit. Dessutom är det ofta inte så negativt som man tror att komma ut. När jag satt i koncernledningen för Aftonbladet fick jag några hatbrev, men det är det enda. Det händer nästan aldrig.

Vad har du för råd till vd:ar, chefer och ledningsgrupper, vad kan de göra för att öka öppenheten?

– Det går inte att tvinga någon att komma ut. Skapa istället en kultur och ett klimat där det är tryggt att komma ut. Börja i toppen. Ha policys. Visa i handling att ni har nolltolerans för hbtq-skämt. Visa att ni inte hånar. Det handlar mycket om sunt förnuft.

– Ha rekryteringsprocesser som gör att ni får mångfald. Vi gillar människor som liknar oss själva, därför måste vi anstränga oss för att anställa och hitta människor som är annorlunda. Och se normerna, i näringslivet är de tydliga.

Vad har du för råd till hbtq-personer i näringslivet som inte är öppna?

– Våga komma ut. Men om det inte går, var inte kvar på en arbetsplats där du är rädd för att vara öppen, för det finns andra ställen att jobba på där du kan vara det.

  • Kod för annonsposition 2 i huvudspalten

  • Kod för annonsplats 3 i huvudspalten

Fler nyheter

Underlätta kundens värdeskapande med tjänstelogik

Recension

I boken Tjänstelogik, Per Skalén, beskrivs tjänstelogik som ett sätt att förstå, leda och utveckla en verksamhet. Den bygger på flera års forskning om tjänstelogik och lyfter praktiska exempel från tjänsteföretag, industriföretag och offentliga organisationer, till exempel Spotify, Ikea, Volvo och Skatteverket.

5 steg till ett agilt företag

Släpp toppstyrningen och agera som ett fiskstim

Styrelseproffset Lennart Francke, som har en bakgrund inom bankvärlden, är en stark förespråkare av ett agilt arbetssätt. Han är orolig för att svenska företag blir allt mer toppstyrda när det enligt honom är flexibilitet och kundorientering som är det vinnande konceptet.

  • Annonskod Huvudspalten 4

Kvaliteten på våra badvatten allt bättre

Kvaliteten på svenska badvatten blir allt bättre. Fler än nio av tio så kallade EU-bad, som är föremål för regelbundna kvalitetskontroller, har ett badvatten som klassificeras som utmärkt, bra eller tillfredsställande, visar Havs- och vattenmyndighetens och Folkhälsomyndighetens rapport om Sveriges badvattenkvalitet.

Prenumerera på Kvalitetsmagasinets nyhetsbrev

 Anmäl dig här

Nyhetsbrevet är helt gratis och du kan när som helst avsluta prenumerationen.