nr-logo

För smart verksamhetsutveckling

  • Annonskod mobil topp

Omfattande slarv med skadereparationer

Kvaliteten på mer än en tredjedel av reparationer efter en olycka eller skada har brister. Det visar en ny rapport från Trafikförsäkringsföreningen.

  • Kod för annonsposition 1 i huvudspalten

Försäkringsbranschen har gjort gemensamma stickprovskontroller under fyra år på ungefär 80 större bilverkstäder i Sverige för att skapa en helhetsbild av de skadereparationer som utförs. Verkstäderna står för dryga 40 procent av alla skadereparationer i Sverige. Idag har omkring 3 400 fordonsreparationer kontrollerats.

– Vi vill ju naturligtvis att ingen verkstad ska ha en anmärkning alls. Men i 34 procent hittar vi en anmärkning, säger Anders Edvardsson, projektledare vid Trafikförsäkringsföreningen TFF.

Kontrollerna som har gjorts visade också stora kvalitetsskillnader mellan olika verkstäder runt om i landet, även bland de som är del av en kedja.

– Det är intressant att vi ser stora skillnader mellan verkstäder som ingår i samma kedja. De olika verkstäderna i de olika delarna av Sverige kan ha väldigt olika resultat. Så du kan definitivt inte lita på att du får samma kvalitet på olika verkstäder i samma kedja, förklarar Anders Edvardsson.

En stor del av anmärkningarna som gjorts beror på attityden till kvalitet enligt Anders Edvardsson. Han menar att det bara handlar om ledarskap och förhållningssätt och att få av anmärkningarna handlar om kompetens eller utrustning på de olika verkstäderna. Mycket av det tror han beror på slarv.

– Det är en fråga om processer och styrning, säger han.

Fem av de 80 verkstäderna som kontrollerats av TFF ligger på en acceptabel kvalitetsnivå enligt undersökningen. Och det föreningen kan konstatera utefter det är att det inte kostar mer med kvalitet.

– De fem verkstäderna använder samma verktyg som de andra, menar Anders Edvardsson.

Svenska verkstäder kommer enligt TFF att behöva fortsätta jobba med kvalitetssäkrande arbete för att nå den ideala kvaliteten på reparationer, vilket föreningen ser som möjligt.

– Det här är en fråga för verkstäderna att styra upp sina processer tillräckligt bra och ha en tydlig bild av definieringen för kvalitet och vilka åtgärder de tar för att säkerställa att det blir så.

  • Kod för annonsposition 2 i huvudspalten

  • Kod för annonsplats 3 i huvudspalten

Fler nyheter

Underlätta kundens värdeskapande med tjänstelogik

Recension

I boken Tjänstelogik, Per Skalén, beskrivs tjänstelogik som ett sätt att förstå, leda och utveckla en verksamhet. Den bygger på flera års forskning om tjänstelogik och lyfter praktiska exempel från tjänsteföretag, industriföretag och offentliga organisationer, till exempel Spotify, Ikea, Volvo och Skatteverket.

5 steg till ett agilt företag

Släpp toppstyrningen och agera som ett fiskstim

Styrelseproffset Lennart Francke, som har en bakgrund inom bankvärlden, är en stark förespråkare av ett agilt arbetssätt. Han är orolig för att svenska företag blir allt mer toppstyrda när det enligt honom är flexibilitet och kundorientering som är det vinnande konceptet.

  • Annonskod Huvudspalten 4

Kvaliteten på våra badvatten allt bättre

Kvaliteten på svenska badvatten blir allt bättre. Fler än nio av tio så kallade EU-bad, som är föremål för regelbundna kvalitetskontroller, har ett badvatten som klassificeras som utmärkt, bra eller tillfredsställande, visar Havs- och vattenmyndighetens och Folkhälsomyndighetens rapport om Sveriges badvattenkvalitet.

Prenumerera på Kvalitetsmagasinets nyhetsbrev

 Anmäl dig här

Nyhetsbrevet är helt gratis och du kan när som helst avsluta prenumerationen.