nr-logo

För smart verksamhetsutveckling

  • Annonskod mobil topp

Lotta Dellve, professor vid avdelningen Hälso- och systemvetenskap på KTH.

Positiva effekter av Lean i sjukvården

Leaninspirerade arbetssätt kan ha en positiv inverkan på den psykosociala arbetsmiljön. Det visar en omfattande studie av organisationsförändringar inom sjukvården från KTH.

  • Kod för annonsposition 1 i huvudspalten

Tidigare har det inte funnits några tydliga studier på vilken effekt organisationsförändringar har över tid, exempelvis hur Leaninspirerade arbetssätt påverkar medarbetares arbete, arbetsförhållanden, engagemang och hälsa.

En ny omfattande studie från KTH visar nu att organisationsutveckling inom sjukvården verkligen leder till ett antal förbättringar.

– Många anställda i sjukvården tror att om man ingenting gör så blir det i alla fall inte sämre eller mer stressigt. Vårt forskningsresultat visar att det blir just det. Både sämre, och mer stressigt, säger Lotta Dellve, professor vid avdelningen Hälso- och systemvetenskap på KTH.

Resultatet från KTH-studien visar att den psykosociala arbetsmiljön blev något bättre på de enheter som i högre grad implementerat processutveckling på ett Leaninspirerat sätt. Särskilt stärktes inflytande, förutsägbarhet, erkänsla och hur man uppfattade ledarskapet.

De enheter som inte bedrivit verksamhetsutveckling fanns däremot både ökad stress och ökade arbetskrav. 

Några av de positiva förändringar som organisationsutveckling för med sig är kortare väntetider, vård i rätt tid, ökad vårdkvalitet och patientsäkerhet.

Läkare som arbetar direkt i vården får färre tidskonflikter och en bättre arbetsmiljö. Dessutom leder det till mer engagemang och mindre frustration bland medarbetarna.

Studien visar dock att det finns vissa förutsättningar som särskilt bidrar till en hållbar verksamhetsutveckling. Det rör bland annat ledarskapet och förmågan att skapa förståelse, struktur och översikt i arbetet. 

Läs mer om det här: Fem faktorer för framgång

 

  • Kod för annonsposition 2 i huvudspalten

  • Kod för annonsplats 3 i huvudspalten

Fler nyheter

AI kan bli hävstång för svensk ekonomi

Användningen av artificiell intelligens (AI) kan bli rena hävstången för svensk ekonomi. Men för att kunna ta tillvara de stora möjligheterna krävs en nationell strategi med bland annat satsningar på utbildning, forskning och utveckling av regelverk, visar en analys som innovationsmyndigheten Vinnova tagit fram på uppdrag av regeringen.

Nöjdare miner med buss än med tåg och flyg

Trots problemen med förseningar kan många persontransportföretag glädja sig åt nöjda kunder. Och allra nöjdast kunder har bussbolagen, visar årets studie från Svenskt Kvalitetsindex. Det företag som än en gång får högst betyg är Nettbuss med sina båda varumärken Nettbuss Bus4You och Nettbuss express.

  • Annonskod Huvudspalten 4

Hon framtidens kvinnliga ledare

Ishtar Touailat, innovationchef på Tieto datadrivna affärer Sverige, är Framtidens kvinnliga ledare 2018. Hon koras för sitt orädda och inkluderande ledarskap där hon hittar nya lösningar på gamla problem.

Prenumerera på Kvalitetsmagasinets nyhetsbrev

 Anmäl dig här

Nyhetsbrevet är helt gratis och du kan när som helst avsluta prenumerationen.