nr-logo

För smart verksamhetsutveckling

  • Annonskod mobil topp

Lotta Dellve, professor vid avdelningen Hälso- och systemvetenskap på KTH.

Positiva effekter av Lean i sjukvården

Leaninspirerade arbetssätt kan ha en positiv inverkan på den psykosociala arbetsmiljön. Det visar en omfattande studie av organisationsförändringar inom sjukvården från KTH.

  • Kod för annonsposition 1 i huvudspalten

Tidigare har det inte funnits några tydliga studier på vilken effekt organisationsförändringar har över tid, exempelvis hur Leaninspirerade arbetssätt påverkar medarbetares arbete, arbetsförhållanden, engagemang och hälsa.

En ny omfattande studie från KTH visar nu att organisationsutveckling inom sjukvården verkligen leder till ett antal förbättringar.

– Många anställda i sjukvården tror att om man ingenting gör så blir det i alla fall inte sämre eller mer stressigt. Vårt forskningsresultat visar att det blir just det. Både sämre, och mer stressigt, säger Lotta Dellve, professor vid avdelningen Hälso- och systemvetenskap på KTH.

Resultatet från KTH-studien visar att den psykosociala arbetsmiljön blev något bättre på de enheter som i högre grad implementerat processutveckling på ett Leaninspirerat sätt. Särskilt stärktes inflytande, förutsägbarhet, erkänsla och hur man uppfattade ledarskapet.

De enheter som inte bedrivit verksamhetsutveckling fanns däremot både ökad stress och ökade arbetskrav. 

Några av de positiva förändringar som organisationsutveckling för med sig är kortare väntetider, vård i rätt tid, ökad vårdkvalitet och patientsäkerhet.

Läkare som arbetar direkt i vården får färre tidskonflikter och en bättre arbetsmiljö. Dessutom leder det till mer engagemang och mindre frustration bland medarbetarna.

Studien visar dock att det finns vissa förutsättningar som särskilt bidrar till en hållbar verksamhetsutveckling. Det rör bland annat ledarskapet och förmågan att skapa förståelse, struktur och översikt i arbetet. 

Läs mer om det här: Fem faktorer för framgång

 

  • Kod för annonsposition 2 i huvudspalten

  • Kod för annonsplats 3 i huvudspalten

Fler nyheter

Kvalitetsutveckling en förutsättning för digitalisering

Den megatrend och utmaning vi hör talas om mest just nu är digitalisering. Vi ska alla utveckla våra analoga produkter, tjänster och processer till att bli digitala. Men vad är syftet? Många förknippar digitalisering med resurseffektivitet, att vi ska kunna ersätta människor med appar och elektroniska tjänster av olika slag. Många organisationer och företag har just den målsättningen med digitaliseringen. Här finns det en stor risk att dessa organisationer glömmer bort för vem de digitaliserar – deras kunder och intressenter!

  • Annonskod Huvudspalten 4

Hon lät medarbetarna bestämma aktivitet för samtal

När Catarina Söderlund, marknads- och utbildningschef på Visma Enterprise, hade läst om en chef som bytt ut sina medarbetarsamtal i mötesrum mot aktiviteter bestämde hon sig för att göra samma sak. Nu har hon haft elva samtal på allt från kafé till skridskois.

Prenumerera på Kvalitetsmagasinets nyhetsbrev

 Anmäl dig här

Nyhetsbrevet är helt gratis och du kan när som helst avsluta prenumerationen.