nr-logo

För smart verksamhetsutveckling

  • Annonskod mobil topp

Kvinna som skriver protokoll
Kvinnor får oftare skriva protokoll och det missgynnar dem i karriären. FOTO: Shutterstock

Protokollskrivande hämmar kvinnors karriär

Kvinnor får i större omfattning anteckna på möten, ordna sommarfesten och ta hand om andra uppgifter som inte leder till befordran. Det bekräftas i ny forskning. Det här leder både till att kvinnor halkar efter i karriären och att resurserna inte används optimalt.

  • Kod för annonsposition 1 i huvudspalten

 

Tänk dig att en arbetsgrupp sitter i ett rum och frågan kommer upp vem som ska utföra en arbetsuppgift som ingen egentligen vill göra.

Lise Vesterlund

Lise Vesterlund, professor i nationalekonomi vid University of Pittsburgh.

Alla vrider sig, tittar bort eller säger att ”Jag har tyvärr alldeles för mycket att göra nu, så jag hinner inte”.

 

Hur män och kvinnor beter sig i sådana här situationer och vad det har för betydelse för karriären har danska Lise Vesterlund, professor i nationalekonomi vid University of Pittsburgh, forskat om.

Befordrande och icke-befordrande uppgifter

Hon visar på ett spektrum av arbetsuppgifter, från sådana som främjar karriären, till de som inte gör det.

Inom industrin är det främst uppgifter som är nära kopplade till att generera intäkter som leder till befordran. Inom universitetsvärlden är det forskning som premieras.

– Men för att organisationer ska fungera behöver också de andra arbetsuppgifterna utföras. På universitetet behöver man också undervisa studenter, och det behöver skrivas anteckningar på möten, säger Lise Vesterlund.

Upprepade tillfällen

Hon har fokuserat på att studera de arbetsuppgifter som inte främjar karriären. Genom experiment har Lise Vesterlund visat att kvinnor oftare anmäler sig som frivilliga när ingen vill ta på sig en arbetsuppgift och att kvinnor kan ta på sig uppgifterna om och om igen. Det handlar inte om att ”Jag tar det den här gången, så får någon annan ta det nästa gång”, utan det blir snarare att ”Jag får väl ta det den här gången också”.

Forskningen ger inget stöd för att kvinnor erbjuder sig att utföra arbetsuppgifterna för att de gillar dem. Snarare verkar det handla om föreställningar om hur kvinnor och män är och borde vara.

– För det är inte så att när det bara är män i ett rum så blir uppgifterna inte utförda, då inser killarna att ”Tjejerna är inte här, då måste jag göra det”.

Mer tacksamt att tillfråga en kvinna

Forskningen visar också att när en chef ber någon utföra en uppgift, så är det oftast en kvinna som tillfrågas. Och det gäller oavsett om chefen är kvinna eller man.

– En anledning är att kvinnor oftare säger ja. Frågar du en man är det 50 procents chans att han säger ja, frågar du en kvinna är chansen 75 procent. Och det går att fråga om och om igen. Så den uppgift som ingen vill göra är det mer troligt att kvinnor gör.

Vad är konsekvenserna av det här?

– När kvinnor gör de här uppgifterna tar det tid och kraft från det som gör att de utvecklas i jobbet. Om mer kvalificerade kvinnor gör de här uppgifterna när det finns mindre kvalificerade män så allokerar vi också resurserna fel.

Läs Lise Vesterlunds råd för hur situationen kan förändras.

Se Lise Vesterlund när hon presenterar studien på ett seminarium ordnat av SNS och IIES. Se hela seminariet på SNS Play

  • Kod för annonsposition 2 i huvudspalten

  • Kod för annonsplats 3 i huvudspalten

Fler nyheter

Kvalitetsutveckling en förutsättning för digitalisering

Den megatrend och utmaning vi hör talas om mest just nu är digitalisering. Vi ska alla utveckla våra analoga produkter, tjänster och processer till att bli digitala. Men vad är syftet? Många förknippar digitalisering med resurseffektivitet, att vi ska kunna ersätta människor med appar och elektroniska tjänster av olika slag. Många organisationer och företag har just den målsättningen med digitaliseringen. Här finns det en stor risk att dessa organisationer glömmer bort för vem de digitaliserar – deras kunder och intressenter!

Hon lät medarbetarna bestämma aktivitet för samtal

När Catarina Söderlund, marknads- och utbildningschef på Visma Enterprise, hade läst om en chef som bytt ut sina medarbetarsamtal i mötesrum mot aktiviteter bestämde hon sig för att göra samma sak. Nu har hon haft elva samtal på allt från kafé till skridskois.

  • Annonskod Huvudspalten 4

Prenumerera på Kvalitetsmagasinets nyhetsbrev

 Anmäl dig här

Nyhetsbrevet är helt gratis och du kan när som helst avsluta prenumerationen.