nr-logo

För smart verksamhetsutveckling

  • Annonskod mobil topp

Nöjdhet mäts på en 100-gradig skala. Betyg under 60 i kundnöjdhet ger stora svårigheter att motivera kunderna att stanna. Betyg över 75 pekar på en stark relation mellan företag och kund.

Punktlighet viktigast för att göra resenärerna nöjda

Av alla företag inom persontransporter som Svenskt Kvalitetsindex mätt kundnöjdheten för får bussföretaget Nettbuss Bus4You allra bäst resultat. Det visar den branschmätning som genomfördes under maj 2017. Och det som resenärerna bryr sig mest om är punktligheten.

  • Kod för annonsposition 1 i huvudspalten

De tre aktörer som får högst kundnöjdhet i respektive transportslag – BRA (flyg), MTR Express (tåg) och Nettbuss Bus4You (buss) – får alla bra betyg för punktligheten.

MTR Express och Nettbuss Bus4You får dessutom bäst betyg för hur de hanterar förseningar, det vill säga hur företagen ger information, ersättning och service samt hur lätt det är att klaga och hur klagomål hanteras efter förseningar.

SKI konstaterar att framför allt SJ och SAS skulle höja sin kundnöjdhet genom att hantera förseningar bättre.

Olika saker gör kunder nöjda

Gemensam nämnare för dem som får bra resultat är enkelhet, smidighet och tillgänglighet. Det gäller inte bara själva resan utan också kringtjänster som biljetthantering, transporter till och från terminaler/stationer, information innan resan med mera.

– Vad som påverkar nöjdheten varierar kraftigt mellan aktörerna. För MTR Express så handlar det mycket om prisvärdhet medan det för BRA och Nettbuss Bus4You är flera saker, bland annat komfort och en bra serviceupplevelse som gör skillnad, säger Johan Parmler, vd för SKI, Svenskt Kvalitetsindex.

Varierande inom transportslagen

Totalt för transportslagen så ligger kundnöjdheten för bussbolag högst.

Bland tågbolagen hamnar MTR Express tvåa på listan och Arlanda Express som är med i mätningarna för första gången hamnar också högt.

SJ hamnar å andra sidan lågt, men har förbättrat sina resultat kontinuerligt sedan 2010–2012. En sak som ligger SJ i fatet är att kunderna ser SJ som ansvarigt för hela järnvägen, även signalfel, växelfel och nedrivna kontaktledningar som företaget inte har hand om.

  • Kod för annonsposition 2 i huvudspalten

  • Kod för annonsplats 3 i huvudspalten

Fler nyheter

Använd resurserna smartare

Läsvärt

Sluta fundera över hur ni bäst nyttjar era resurser. Ta istället kundens perspektiv och organisera verksamheten så att den bäst möter kundens behov och flöden. Först då kommer de smarta lösningarna att bli synliga.

  • Annonskod Huvudspalten 4

Sluta sträva efter samsyn

Sluta sträva efter samsyn i en organisation – vi kan ändå aldrig förstå varandra. Om vi istället inser att resurser alltid tolkas olika, och att inget synsätt är fel, ökar våra möjligheter att arbeta bättre tillsammans.

Prenumerera på Kvalitetsmagasinets nyhetsbrev

 Anmäl dig här

Nyhetsbrevet är helt gratis och du kan när som helst avsluta prenumerationen.