nr-logo

För smart verksamhetsutveckling

 • Annonskod mobil topp

Regeringen lägger ny arbetsmiljöstrategi

En arbetsmiljöstrategi för det moderna arbetslivet 2016-2020 heter den skrivelse som regeringen nu överlämnat till riksdagen. Strategin omfattar nya uppdrag för Arbetsmiljöverket och uppdrag kring webbaserad information för andra myndigheter kring dödsolyckor, ett hållbart arbetsliv och psykosocial arbetsmiljö. Dessutom initieras två nya utredningar.

 • Kod för annonsposition 1 i huvudspalten

Den nya strategin som regeringen nu lägger fram ska peka ut färdriktningen för arbetsmiljöarbetet i arbetslivet de kommande åren. Man har också ökat resurserna på området med 100 miljoner kronor under mandatperioden. Strategin har utformats kring de tre prioriterade områdena nollvision mot dödsolyckor och förebyggande av arbetsolyckor, ett hållbart arbetsliv och slutligen en psykosocial arbetsmiljö.

När det gäller nollvisionen kring dödsolyckor framhålls riskutsatta branscher, tillsyn av produkter, osund konkurrens samt rapportering av olyckor. Arbetsmiljöverket har också fått uppdrag att arbeta med olycksförebyggande åtgärder för vägarbetare. Dessutom ska man leda tolv myndigheter som ska ta fram ett gemensamt förslag på hur webbaserad information ska utvecklas för utländska arbetstagare och arbetsgivare samt för egenföretagare som vill verka i Sverige.

Satsningen på ett hållbart arbetsliv handlar om insatser för att förebygga ohälsa och här framhålls både unga och äldres arbetsmiljö och nya sätt att organisera arbetet. Arbetsmiljöverket har bland annat fått uppdraget att arbeta med tillsynsinsatser gentemot bemanningsbranschen.

Det förebyggande arbetet kring den psykosociala arbetsmiljön handlar om att ny regler införs bland annat kring stress, mobbing och kränkande särbehandling. Arbetsmiljöverket får också i uppdrag att titta på den psykosociala arbetsmiljön inom äldreomsorgen och att kartlägga arbetsmiljön inom hushållsnära tjänster.

Två utredningar tillsätts också. En enskild utredare ska titta på det moderna arbetslivets utmaningar och se om bestämmelserna om arbetsmiljöansvar är ändamålsenliga. Även de regionala skyddsombudens roll ska ses över.

En utredare ska också analysera och föreslå hur ett nationellt centrum för samling och spridning av kunskap och forskningsresultat om arbetsmiljö och utvärdering av arbetsmiljöpolitik bör inrättas och utformas.

Taggar:

 • Kod för annonsposition 2 i huvudspalten

Kommentarer

1 thought on “Regeringen lägger ny arbetsmiljöstrategi”

 1. Ser med spänning fram emot vad ”utredaren” kommer att komma fram till för resultat, då det ”enda verktyget” som skall användas tydligen är ”analysen”? Frågan är, vad man hoppas finna? Och vad man skall göra med ”fynden”?
  Dessvärre så ”tror” man att jag är en ”besserwisser”, som helst ”klagar” och ifrågasätter de ”metoder och modeller” som man envisas med att använda, då de ”visat på fantastiska resultat” – i det ”teoretiska resonemanget”. Men… det är inte min mening, då jag bara vill rikta uppmärksamheten mot det man inom forskningen kallar ”väl grundad erfarenhet”. De modeller man väljer att använda, har använts ett flertal gånger – och visat sig INTE fungera i praktiken, med diverse teoretiska ”justeringar”? Här återfinner man nästan självlysande exempel på att det ”råder en viss diskrepans” mellan teori och praktik. Trots dessa ”bevis” så väljer man att fortsätta använda dessa modeller? Varför då? Albert Einstein definierade ”galenskap” så här: ”Ett tecken på galenskap måste vara, att fortsätta begå samma misstag, gång efter gång och förvänta sig ett annat resultat”. Ja… nog måste man väl hålla med?

  Einstein sa även – ”varför skall man krångla till saker, då det ”enkla” är svårt nog”? Med ”risk” för att låta ”allt för enkel”, så säger jag så här: Varför inte gå till botten med problemen, innan de sänker oss? Det behöver inte ta mer än FYRA ”effektiva” timmar, för att finna ut, hur man skall göra, för att sas. komma till rätta med problemet. Själva modellen är mer känd under ”sunt förnuft” och förklaras enkelt på ungefär fem minuter – låt sedan vad jag sagt ”sjunka in” och sen kommer ”insikten” – är det inte svårare än så här?
  Vem vet… kanske de avgörande ”fem minuter”, som utgör hela skillnaden..?

  Ett förslag är då att ”utredaren” tar kontakt med mig, så skall jag ”rita och berätta”.

  SÅ! Då har jag gjort vad jag kunnat, för att hjälpa till…
  Sen kvarstår då frågan… kommer ”någon” att kontakta mig?

  För en spännande fortsättning, så kommer jag att lägga ut denna kommentar, på min sida http://www.utvecklingsakut.n.nu och där kommer jag även att ”följa upp” ”utvecklingen” i detta såväl spännande som avgörande skede.

  Ni är naturligtvis varmt välkomna in på ”siten”, där jag försökt förklara hur jag ser på saken. Tyvärr, så är det en ”massa text”, vilket tyvärr är nödvändigt, då jag upptäckt att det kan ”straffa sig i längden att fatta sig kort”. Men som jag nämnt tidigare i texten, så förklaras hela ”skeendet” på ungefär FEM minuter, dessvärre inte i ”text”, utan det ”måste ske ”live”” då det sas. ställer krav på närvaro.

  Ser fram emot att få höra från Dig/ Er

Kommentera

Kommentarer förhandsgranskas inte. Alla kommentatorer ansvarar för sina egna inlägg. Håll god ton och följ lagen. Klicka här för att läsa våra regler för kommentarer.

 • Kod för annonsplats 3 i huvudspalten

Fler nyheter

 • Annonskod Huvudspalten 4

Hur känns ett gott kvalitetsarbete?

Ledare

För ett par år sedan intervjuade jag en verksamhetskonsult som i sitt jobb möter arbetsplatser som vill ha hjälp med att ta nästa steg i sitt kvalitetsarbete. Hon nämnde för mig att hon rätt snabbt kan känna av mognadsnivån på kvalitetsarbetet bara genom att lyssna på hur medarbetare pratar och hur de bemöter varandra.

Digitaliseringen ger nya sätt att organisera

Organisatoriska silon förväntas försvinna när företag omstrukturerar makt- och beslutsprocesser i samband med digitaliseringen. 60 procent av företagsledarna i en ny studie uppger att de nu skapar tvärfunktionella team för att bli bättre inom det digitala området.

Prenumerera på Kvalitetsmagasinets nyhetsbrev

 Anmäl dig här

Nyhetsbrevet är helt gratis och du kan när som helst avsluta prenumerationen.