nr-logo

För smart verksamhetsutveckling

  • Annonskod mobil topp

Gunilla Mårtensson blir vicerektor i kvalitet på Högskolan i Gävle. FOTO: Ove Wall, Högskolan i Gävle.

Rektor för kvalitet

Att bygga upp ett kvalitetsarbete kräver både tid och engagemang. Därför satsar Högskolan i Gävle på en ny tjänst som kan ha fullt fokus på kvalitetsfrågorna.

  • Kod för annonsposition 1 i huvudspalten

Högskolan i Gävle tillsätter en vicerektor i kvalitet.

– Högskolans interna kvalitetsarbete blir så viktigt att jag har beslutat att utse en vicerektor för området, säger rektor Maj-Britt Johansson.

Högskolan står inför ett systemskifte. Universitetskanslersämbetet (UKÄ) har tidigare haft uppdraget att kvalitetsutvärdera lärosätenas utbildningar, men nu ska arbetet skötas av lärosätena själva. Det innebär högskolan behöver utveckla processer och rutiner så att de säkrar att studenternas faktiska studieresultat motsvarar de förväntade.

Uppdraget för UKÄ blir därmed att granska lärosätets interna kvalitetssäkringsarbete, hur processer och rutiner ser ut och på vilket sätt de kan garantera att de hittar och rättar till brister.

– Vi ska själva bygga upp vårt kvalitetssäkringssystem. Istället för att redovisa våra enskilda program ska vi redovisa våra rutiner. Gunilla Mårtensson har mycket stor kunskap av kvalitetsarbete bland annat från sin tid som ordförande i utbildnings- och forskningsnämnden, säger rektor Maj-Britt Johansson.

  • Kod för annonsposition 2 i huvudspalten

  • Kod för annonsplats 3 i huvudspalten

Fler nyheter

Står kvalitetsrollen inför ett paradigmskifte?

18:e upplagan av Kvalitetsmagasinet Live

Hallå där Catharina Byström, chefredaktör för Kvalitetsmagasinet. Du kommer moderera Kvalitetsmagasinet Live 29–30 november 2018 där temat är professionellt kvalitetsarbete i praktiken där konferensen kommer sätta utvecklingen inom kvalitetsområdet under lupp. Står kvalitetsrollen inför ett paradigmskifte?

  • Annonskod Huvudspalten 4

Prenumerera på Kvalitetsmagasinets nyhetsbrev

 Anmäl dig här

Nyhetsbrevet är helt gratis och du kan när som helst avsluta prenumerationen.