nr-logo

För smart verksamhetsutveckling

  • Annonskod mobil topp

Gunilla Mårtensson blir vicerektor i kvalitet på Högskolan i Gävle. FOTO: Ove Wall, Högskolan i Gävle.

Rektor för kvalitet

Att bygga upp ett kvalitetsarbete kräver både tid och engagemang. Därför satsar Högskolan i Gävle på en ny tjänst som kan ha fullt fokus på kvalitetsfrågorna.

  • Kod för annonsposition 1 i huvudspalten

Högskolan i Gävle tillsätter en vicerektor i kvalitet.

– Högskolans interna kvalitetsarbete blir så viktigt att jag har beslutat att utse en vicerektor för området, säger rektor Maj-Britt Johansson.

Högskolan står inför ett systemskifte. Universitetskanslersämbetet (UKÄ) har tidigare haft uppdraget att kvalitetsutvärdera lärosätenas utbildningar, men nu ska arbetet skötas av lärosätena själva. Det innebär högskolan behöver utveckla processer och rutiner så att de säkrar att studenternas faktiska studieresultat motsvarar de förväntade.

Uppdraget för UKÄ blir därmed att granska lärosätets interna kvalitetssäkringsarbete, hur processer och rutiner ser ut och på vilket sätt de kan garantera att de hittar och rättar till brister.

– Vi ska själva bygga upp vårt kvalitetssäkringssystem. Istället för att redovisa våra enskilda program ska vi redovisa våra rutiner. Gunilla Mårtensson har mycket stor kunskap av kvalitetsarbete bland annat från sin tid som ordförande i utbildnings- och forskningsnämnden, säger rektor Maj-Britt Johansson.

  • Kod för annonsposition 2 i huvudspalten

  • Kod för annonsplats 3 i huvudspalten

Fler nyheter

Kvalitetsutveckling en förutsättning för digitalisering

Den megatrend och utmaning vi hör talas om mest just nu är digitalisering. Vi ska alla utveckla våra analoga produkter, tjänster och processer till att bli digitala. Men vad är syftet? Många förknippar digitalisering med resurseffektivitet, att vi ska kunna ersätta människor med appar och elektroniska tjänster av olika slag. Många organisationer och företag har just den målsättningen med digitaliseringen. Här finns det en stor risk att dessa organisationer glömmer bort för vem de digitaliserar – deras kunder och intressenter!

  • Annonskod Huvudspalten 4

Hon lät medarbetarna bestämma aktivitet för samtal

När Catarina Söderlund, marknads- och utbildningschef på Visma Enterprise, hade läst om en chef som bytt ut sina medarbetarsamtal i mötesrum mot aktiviteter bestämde hon sig för att göra samma sak. Nu har hon haft elva samtal på allt från kafé till skridskois.

Prenumerera på Kvalitetsmagasinets nyhetsbrev

 Anmäl dig här

Nyhetsbrevet är helt gratis och du kan när som helst avsluta prenumerationen.