nr-logo

För smart verksamhetsutveckling

  • Annonskod mobil topp

FOTO: Shutterstock

Så skickar du tydliga signaler om vart ni är på väg

Många ledare säger en sak men signalerar något helt annat. Vid förändringar gäller det att budskapet är tydligt för att ni ska hamna där ni vill. Här är tre signaler som du behöver se till att de blir rätt.

  • Kod för annonsposition 1 i huvudspalten

Signal 1: Berätta vad du vill

Man skulle tro att det här är den enkla delen, men icke. Många ledare pratar om vilka aktiviteter som ska genomföras, inte vad det är för resultat ni ska uppnå.

I stället för ”Genomför exitsamtal med kunder som lämnar oss”, säg ”Vi ska minska antal tappade kunder”. I stället för ”öka merförsäljningen genom fler samtal till kunder” säg ”Öka vinst per kund”.

Det ger arbetsgrupper frihet att utforma de smartaste lösningarna. Om det är ditt jobb att sätta målen ska du inte definiera konkreta arbetsuppgifter.

För att ni ska hamna rätt behöver du lägga tid på de här frågorna – hasta inte igenom dem:

  • Varför behöver vi förändras och varför nu? Vad driver på förändringen? Varför duger inte den tidigare strategin längre? Var skaver det i vårt plus/minusresultat? Är du säker på att du vill förändra X, även om det innebär att vi blir av med Y?
  • Hur omfattande är förändringen? Låtsas inte som att den är mindre än den är. Var ärlig även om det är jobbigt.
  • När du gått igen de här två stegen, tänk över hur du ska mäta förändringen. Vad visar om ni lyckats eller inte?
  • Hur hänger den nya strategin ihop med de tidigare? Det är en jätteviktig fråga för att minska förvirringen inför vad som händer. Om du inte själv kan svara på frågan så behöver du gå igenom de tidigare stegen igen.

Signal 2: Lev förändringen

Att leva förändringen är mer än att vara en förebild för nya beteenden. Det innebär också att fatta alla beslut som behövs för att lyckas och att lägga tid på det som är viktigt.

Om du inte lägger tid på att följa och utvärdera hur förändringen fortskrider och att undanröja hinder, så blir det en tydlig signal om att den inte är på allvar. Det här är svårt – det är din egen förändringsutmaning.

De nya målen ska också stå högst på agendan när till exempel ledningsgruppen träffas. Ska ni styra om mot kundfokus så ska kunderna diskuteras innan ekonomi eller annat. Har ni bestämt att kunderna är viktigast – lev det.

Signal 3: Fördela resurser och mät resultat

Hur ni använder era resurser i form av kapital, medarbetare och kunskap och vad ni väljer att mäta är en avgörande signal om vart ni faktiskt är på väg.

Lägg de resurser som behövs för att genomföra förändringen. Låt rätt personer arbeta med den även om de är viktiga för det ni gjort innan, även om de sitter i ledningen etcetera.

Glöm inte att lägga till, och lägga tyngd på, att mäta det nya ni ska göra. Kommunicera att nu mäter ni det här. Att välja rätt saker att mäta och att skapa rutiner för det tar tid, så börja med det tidigt i förändringsprocessen.

Källa: Harvard Business Review

  • Kod för annonsposition 2 i huvudspalten

  • Kod för annonsplats 3 i huvudspalten

Fler nyheter

AI kan bli hävstång för svensk ekonomi

Användningen av artificiell intelligens (AI) kan bli rena hävstången för svensk ekonomi. Men för att kunna ta tillvara de stora möjligheterna krävs en nationell strategi med bland annat satsningar på utbildning, forskning och utveckling av regelverk, visar en analys som innovationsmyndigheten Vinnova tagit fram på uppdrag av regeringen.

Nöjdare miner med buss än med tåg och flyg

Trots problemen med förseningar kan många persontransportföretag glädja sig åt nöjda kunder. Och allra nöjdast kunder har bussbolagen, visar årets studie från Svenskt Kvalitetsindex. Det företag som än en gång får högst betyg är Nettbuss med sina båda varumärken Nettbuss Bus4You och Nettbuss express.

  • Annonskod Huvudspalten 4

Hon framtidens kvinnliga ledare

Ishtar Touailat, innovationchef på Tieto datadrivna affärer Sverige, är Framtidens kvinnliga ledare 2018. Hon koras för sitt orädda och inkluderande ledarskap där hon hittar nya lösningar på gamla problem.

Prenumerera på Kvalitetsmagasinets nyhetsbrev

 Anmäl dig här

Nyhetsbrevet är helt gratis och du kan när som helst avsluta prenumerationen.