nr-logo

För smart verksamhetsutveckling

  • Annonskod mobil topp

Så uppstår flow i jobbet

Lean kan både hjälpa och stjälpa

Utmanande uppgifter där man får dra full nytta av sina färdigheter. Det är receptet på flow, enligt en ny avhandling som även visar hur Lean kan sporra, men också begränsa medarbetarnas kreativitet.

  • Kod för annonsposition 1 i huvudspalten

Anna-Carin Fagerlind Ståhl har undersökt vad som påverkar upplevelsen av flow i arbetet. Bland annat har hon studerat hur Lean production påverkar jobbet. Goda effekter visar sig framför allt bland anställda med ett lågt eget beslutsutrymme där Lean innebär att medarbetare involveras i att gemensamt tänka nytt och hitta nya arbetssätt.

Men när beslutsutrymmet hos de anställda är högt så är Lean inte lika effektivt.

– Då kan det istället ses som något som begränsar, att man måste tänka fyrkantigt och göra på ett speciellt sätt, säger Anna-Carin Fagerlind Ståhl.

Balansen mellan kompetens och utmanande arbetsuppgifter är också viktigt.

– Människor kan uppleva flow när de får använda en hög grad av sina färdigheter i utmanande situationer. Det spelar ingen roll vilket yrke det handlar om. Men balansen måste finnas. Utmanande uppgifter där man inte har tillräckliga färdigheter kan ge stress och ångest. Och vice versa. Om man har färdigheterna men inte tillräckligt utmanande arbetsuppgifter kan det leda till tristess och minskat engagemang, säger Anna-Carin Fagerlind Ståhl.

Detta främjar hälsa och arbetsglädje:

  • Att få vara med och bestämma över sitt arbete.
  • Att kompetens och färdigheter kommer till användning i arbetet.
  • Möjlighet till utveckling.
  • Ett gott socialt klimat – tillit i arbetsgruppen, möjligheter till samarbete och nytänkande.

Bakgrund

I sin doktorsavhandling har Anna-Carin Fagerlind Ståhl undersökt hur olika sätt att organisera arbetet påverkar upplevelsen av flow, ett tillstånd där man känner hög grad av motivation, arbetslust och glädje i arbetet. 4 000 anställda på tio olika arbetsplatser, däribland tillväxtindustri, vård, omsorg och myndigheter, har svarat på enkätfrågor om arbetsrelaterad flow, hur de upplever krav och kontroll i arbetet, liksom det sociala klimatet, och hur deras arbete är organiserat.

  • Kod för annonsposition 2 i huvudspalten

  • Kod för annonsplats 3 i huvudspalten

Fler nyheter

Står kvalitetsrollen inför ett paradigmskifte?

18:e upplagan av Kvalitetsmagasinet Live

Hallå där Catharina Byström, chefredaktör för Kvalitetsmagasinet. Du kommer moderera Kvalitetsmagasinet Live 29–30 november 2018 där temat är professionellt kvalitetsarbete i praktiken där konferensen kommer sätta utvecklingen inom kvalitetsområdet under lupp. Står kvalitetsrollen inför ett paradigmskifte?

  • Annonskod Huvudspalten 4

Prenumerera på Kvalitetsmagasinets nyhetsbrev

 Anmäl dig här

Nyhetsbrevet är helt gratis och du kan när som helst avsluta prenumerationen.