nr-logo

För smart verksamhetsutveckling

 • Annonskod mobil topp

Så vill regeringen minska sjukfrånvaron

Socialförsäkringsminister Annika Strandhäll har idag presenterat regeringens program för minskad sjukfrånvaro och ökad hälsa. Målet är att minska sjukfrånvaron till nio dagar år 2020.

 • Kod för annonsposition 1 i huvudspalten

Sjukfrånvaron har sedan 2010 ökat med 70 procent, och verkar fortsätta öka. Kostnader för sjukskrivningar landade på 32,3 miljarder kronor förra året.

Regeringen presenterar nu ett åtgärdsprogram som bygger på att regeringen, berörda myndigheter, arbetsgivarnas parter och hälso- och sjukvården tillsammans tar ansvar. Det handlar om förebyggande åtgärder, insatser under sjukfallet och stöd för att komma tillbaka till jobb.

I presentationen av åtgärdsprogrammet framhålls att arbetsgivaren är den viktigaste rehabiliteringsaktören. Regeringen vill därför att arbetsgivarens ekonomiska drivkrafter att ge sjukskrivna anställda hjälp och stöd ska analyseras.

Regeringen har dessutom satt upp ett mål att minska sjukfrånvaron från dagens tio dagar till att vara nio dagar år 2020. Det skulle innebära att 80 000 färre blev sjukskrivna.

– Jag välkomnar de ekonomiska incitamenten för arbetsgivare som arbetar med förebyggande insatser för hälsan. Det kan säkert locka både privata och statliga arbetsgivare att anstränga sig lite mer, säger Britta Lejon ordförande i Fackförbundet ST.

TCO ser positivt på initiativet, inte minst att frågan om ekonomiska drivkrafter för arbetsgivarna lyfts, men saknar konkreta förslag kring arbetsskadeförsäkringen som kan vara ett viktigt verktyg för att få ner sjuktalen.

– Regeringen borde titta närmare på arbetsskadeförsäkringen. Det är mycket svårt att få sin sjukdom prövad på grund av hur dagens regelverk är utformat. Det är skillnad på att gå in i väggen eller drabbas av en höstförkylning. Om man blir sjuk av sitt arbete bör det rimligen också kunna bedömas som en arbetsskada, säger Eva Nordmark, ordförande i TCO.

Förslaget är ett steg i rätt riktning, anser Vision, men efterlyser fler förebyggande åtgärder för att undvika att sjuktalen fortsätter att stiga.

– Vi kan aldrig acceptera att människor blir sjuka av sina jobb. Det är bra att regeringen nu ger tydliga besked om att arbetsgivarna måste ta sitt ansvar, men jag hade gärna sett ett ännu större fokus på arbetsgivarnas ansvar för det förebyggande arbetet, säger Veronica Magnusson, förbundsordförande i Vision.

Åtgärdsprogrammet i korthet:

 • Arbete med jämställdhet och arbetsmiljöfrågor med särskilt fokus på kvinnors arbetsmiljö, där sjukskrivningarna ökar mest.
 • Bättre ta tillvara människors arbetsförmåga, där försäkringskassan är en av de viktigaste aktörerna.
 • Åtgärder för rehabilitering, anpassning och omställning, där arbetsgivaren är den viktigaste rehabiliteringsaktören.
 • Anpassning av primärvårdens verksamhet för personer med psykisk ohälsa och långvarig smärta. Vården får bland annat 280 miljoner kronor för satsning på unga med psykisk ohälsa och 130 miljoner för satsning på kvinnors ohälsa.
 • Ökade kunskaper om sjukskrivningspraxis och sjukskrivningsprocessen, bland annat genom jämförande studier och öppna jämförelser om sjukskrivningspraxis.
 • Bättre förutsättningar för unga med funktionsnedsättning eller sjukdom att komma i arbete.
 • Kod för annonsposition 2 i huvudspalten

 • Kod för annonsplats 3 i huvudspalten

Fler nyheter

Underlätta kundens värdeskapande med tjänstelogik

Recension

I boken Tjänstelogik, Per Skalén, beskrivs tjänstelogik som ett sätt att förstå, leda och utveckla en verksamhet. Den bygger på flera års forskning om tjänstelogik och lyfter praktiska exempel från tjänsteföretag, industriföretag och offentliga organisationer, till exempel Spotify, Ikea, Volvo och Skatteverket.

5 steg till ett agilt företag

Släpp toppstyrningen och agera som ett fiskstim

Styrelseproffset Lennart Francke, som har en bakgrund inom bankvärlden, är en stark förespråkare av ett agilt arbetssätt. Han är orolig för att svenska företag blir allt mer toppstyrda när det enligt honom är flexibilitet och kundorientering som är det vinnande konceptet.

 • Annonskod Huvudspalten 4

Kvaliteten på våra badvatten allt bättre

Kvaliteten på svenska badvatten blir allt bättre. Fler än nio av tio så kallade EU-bad, som är föremål för regelbundna kvalitetskontroller, har ett badvatten som klassificeras som utmärkt, bra eller tillfredsställande, visar Havs- och vattenmyndighetens och Folkhälsomyndighetens rapport om Sveriges badvattenkvalitet.

Prenumerera på Kvalitetsmagasinets nyhetsbrev

 Anmäl dig här

Nyhetsbrevet är helt gratis och du kan när som helst avsluta prenumerationen.