nr-logo

För smart verksamhetsutveckling

 • Annonskod mobil topp

Kritik fastnar som ett kardborrband medan beröm glider av oss som från teflon. Ge därför fem gånger mer beröm än kritik, menar Frida Blom från Westander. FOTO: Karin Thorsell

Slösa med beröm och
se kritik som en gåva

Stärker kvaliteten och konkurrenskraften. Bidrar till kompetensutveckling samt skapar tillit och samarbete. På Westander pr-byrå är återkoppling väldigt värdefullt och en självklar del av arbetsvardagen.

 • Kod för annonsposition 1 i huvudspalten

På Kvalitetsmagasinet Live delade Frida Blom, projektledare på Westander, med sig av tips för att skapa en god återkopplingskultur. Företaget mäter årligen återkopplingskulturen och har nyligen satt in åtgärder för att höja den ytterligare.

– Återkoppling handlar om att slösa med beröm och se konstruktiv kritik som en gåva. Positiv förstärkning är superbra men man lär sig väldigt mycket av konstruktiv kritik, det bidrar till kompetensutveckling och stärker tilliten till varandra. Det är inte välvilja att inte föra fram kritik, säger Frida Blom.

Hon påminner om vikten av att ge fem gånger så mycket beröm som kritik. Och har ni inte den återkopplingskulturen idag, var beredd på att det kommer att kännas stelt och obekvämt i början.

Använd giraffspråket

Frida Bloms tips när det gäller att ge framför allt konstruktiv kritik, men även beröm, är att utgå från sig själv. Att använda det så kallade giraffspråket.

– Börja med en observation om vad som hänt, då används inga värderande ord, var beskrivande och saklig. Beskriv vad du kände och använd rena känslor som det inte ligger några värderingar i. Berätta om dina behov, varför det är viktigt och avsluta alltid med en önskan. Vi ber också alltid den vi framfört kritik till om återkoppling, var det bra framfört? Och eftersom vi ser kritik som en gåva så säger vi tack till varandra.

Frida Bloms tips till chefer och ledning som vill bygga en stark återkopplingskultur är att prata om syftet med att ge varandra beröm och kritik dagligen. Och att fokusera på berömmet gör det mer lustfyllt. Som chef och ledning behöver man också vara ett föredöme – efterfråga återkoppling, tacka för den och återkoppla den återkoppling man får. Cocaha också medarbetare att framföra beröm och konstruktiv kritik till varandra, bli ingen mellanhand. Att ta fram en intern tipslista för återkoppling kan hjälpa medarbetarna på traven.

– Maktstrukturer på arbetsplatsen påverkar såklart återkopplingen. Här har chefer ett jättestort ansvar där medarbetare kan framföra konstruktiv kritik uppåt i organisationen.

Frida Bloms fem tips om beröm:

 1. Framför till den berörda inför andra, det stärker både personen och känslan av att det här är en arbetsplats där vi berömmer varandra.
 2. Framför också enskilt.
 3. Framför även är den berörda inte är där, det stärker också företagskulturen.
 4. Använd många kanaler.
 5. Påminn dig själv. Vi tänker ofta många positiva tankar men glömmer bort att framföra dem.

Frida Bloms fem tips om konstruktiv kritik:

 1. Ge kritik snabbt, men tänk igenom först.
 2.  Var saklig. Beskriv en situation.
 3.  Ta en sak i taget, säg inte ”du gör alltid såhär…”
 4.  Utgå från dig själv, giraffspråket.
 5. Kompetensutveckla dig. Bjud in till återkoppling, hur förde jag fram kritiken?

Fem fallgropar vid kritik:

 1. Fråga inte varför.
 2. Undvik orden alla, alltid, aldrig.
 3. Utelämna historik som du inte tagit upp tidigare.
 4. Vidareförmedla aldrig andras kritik.
 5. Kritisera aldrig den som inte är närvarande.
 • Kod för annonsposition 2 i huvudspalten

 • Kod för annonsplats 3 i huvudspalten

Fler nyheter

Sverige i centrum av kvalitetsvärlden!

Blogg

Kvalitetsvärlden behöver en mötesplats där kvalitetsprofessionella kan utbyta erfarenheter och lära. Nationellt finns en stor mängd olika konferenser och forum som skapar sådana möjligheter. Idag är dock världen och tillika många av de verksamheter som drivs globala. Då behövs även globala mötesplatser inom kvalitetsområdet.

Gymnasium i Halmstad fick Kvalitetsutmärkelsen Bättre Skola 2017

LBS Kreativa Gymnasiet Halmstad tilldelades idag Kvalitetsutmärkelsen Bättre Skola 2017. Dessutom delades ett Erkännanden för Framgångsrik Verksamhetsutveckling ut till Berga förskola i Eskilstuna och Hudikskolan i Hudiksvall fick också ett erkännande. Utdelningen skedde på Rikskonferensen Bättre Skola i Eskilstuna.

 • Annonskod Huvudspalten 4

Skanska först i Norden med hälsocertifierat kontor

Som första aktör i Norden har Skanska tagit emot en precertifiering enligt WELL. Den gäller för kontorsfastigheten Epic på Universitetsholmen i Malmö. Certifieringen innebär ett helhetstänk kring hur människor påverkas av den byggda miljön de befinner sig i.

SIQ nu ensam ägare av Svenskt Kvalitetsindex

SIQ – Institutet för Kvalitetsutveckling är från årsskiftet ensam ägare till marknadsanalysföretaget EPSI Rating Group som i Sverige är etablerat under varumärket Svenskt Kvalitetsindex, SKI. SiQ stärker därmed sin förmåga att mäta effekter av kvalitetsarbetet i både offentlig och privat verksamhet.

Prenumerera på Kvalitetsmagasinets nyhetsbrev

 Anmäl dig här

Nyhetsbrevet är helt gratis och du kan när som helst avsluta prenumerationen.