nr-logo

För smart verksamhetsutveckling

  • Annonskod mobil topp

Susanne Durst, bitr professor Högskolan Skövde.

Småföretag behöver smart strategi för innovation

I takt med ökad konkurrens och krympta produktlivscykler har det blivit allt viktigare att satsa på innovation. Men inte minst för små och medelstora företag finns också stora risker med att vara alltför öppen med sina nya idéer, enligt Susanne Durst, biträdande professor i företagsekonomi på Högskolan i Skövde.

  • Kod för annonsposition 1 i huvudspalten

Innovation har blivit en fråga som fått allt större tyngd i de flesta företag och organisationer. Inte minst den ökade digitaliseringen har skärpt kraven på nytänkande.

Tillsammans med forskarkollegor i Turkiet, Brasilien, Tyskland, Island, Hong Kong, Nederländerna och Spanien har Susanne Durst undersökt hur framförallt små och medelstora utvecklas och hur kopplingen mellan kunskapshantering och innovationsprocess ser ut. Forskningsresultaten presenteras i den nya boken ”Open Innovation and Knowledge Management in Small and Medium Enterprises”.

– Den kanske största skillnaden jämfört med större företag är att små och medelstora företag skapar nya innovationer och utvecklar nya affärsmodeller lite mer ”ad hoc”. De har oftast ingen klar strategi för hur de ska använda sina knappa resurser på ett effektivt sätt, utan hoppas på det bästa, säger hon.

Men det innebär samtidigt stora risker, menar Susanne Durst. En av de stora utmaningarna är hur öppen man ska vara i sitt innovationsarbete. Sociala medier har skapat ökade möjligheter till transparens och för många kan det vara frestande att redan på ett tidigt stadium presentera sina nya idéer.

– Transparens är bra och kan bidra till att man får tillgång till nya kunskaper och färdigheter via samarbetspartners. Men man måste också ha klart för sig att öppenheten innebär stora risker. Nya idéer kan lätt snappas upp av företag i hela världen som snabbt gör innovationen till sin, konstaterar hon.

Susanne Durst ger rådet till företagen att utarbeta en smart innovationsstrategi som präglas av stor riskmedvetenhet.

– För många mindre företag är kunskapsöverföringen, alltså hur mycket man ska delge sina samarbetspartners, en klurig avvägning. Mitt generella råd är att vara medveten om riskerna och inte omedelbart lägga alla korten på bordet, säger hon.

  • Kod för annonsposition 2 i huvudspalten

  • Kod för annonsplats 3 i huvudspalten

Fler nyheter

Underlätta kundens värdeskapande med tjänstelogik

Recension

I boken Tjänstelogik, Per Skalén, beskrivs tjänstelogik som ett sätt att förstå, leda och utveckla en verksamhet. Den bygger på flera års forskning om tjänstelogik och lyfter praktiska exempel från tjänsteföretag, industriföretag och offentliga organisationer, till exempel Spotify, Ikea, Volvo och Skatteverket.

5 steg till ett agilt företag

Släpp toppstyrningen och agera som ett fiskstim

Styrelseproffset Lennart Francke, som har en bakgrund inom bankvärlden, är en stark förespråkare av ett agilt arbetssätt. Han är orolig för att svenska företag blir allt mer toppstyrda när det enligt honom är flexibilitet och kundorientering som är det vinnande konceptet.

  • Annonskod Huvudspalten 4

Kvaliteten på våra badvatten allt bättre

Kvaliteten på svenska badvatten blir allt bättre. Fler än nio av tio så kallade EU-bad, som är föremål för regelbundna kvalitetskontroller, har ett badvatten som klassificeras som utmärkt, bra eller tillfredsställande, visar Havs- och vattenmyndighetens och Folkhälsomyndighetens rapport om Sveriges badvattenkvalitet.

Prenumerera på Kvalitetsmagasinets nyhetsbrev

 Anmäl dig här

Nyhetsbrevet är helt gratis och du kan när som helst avsluta prenumerationen.