nr-logo

För smart verksamhetsutveckling

  • Annonskod mobil topp

Susanne Durst, bitr professor Högskolan Skövde.

Småföretag behöver smart strategi för innovation

I takt med ökad konkurrens och krympta produktlivscykler har det blivit allt viktigare att satsa på innovation. Men inte minst för små och medelstora företag finns också stora risker med att vara alltför öppen med sina nya idéer, enligt Susanne Durst, biträdande professor i företagsekonomi på Högskolan i Skövde.

  • Kod för annonsposition 1 i huvudspalten

Innovation har blivit en fråga som fått allt större tyngd i de flesta företag och organisationer. Inte minst den ökade digitaliseringen har skärpt kraven på nytänkande.

Tillsammans med forskarkollegor i Turkiet, Brasilien, Tyskland, Island, Hong Kong, Nederländerna och Spanien har Susanne Durst undersökt hur framförallt små och medelstora utvecklas och hur kopplingen mellan kunskapshantering och innovationsprocess ser ut. Forskningsresultaten presenteras i den nya boken ”Open Innovation and Knowledge Management in Small and Medium Enterprises”.

– Den kanske största skillnaden jämfört med större företag är att små och medelstora företag skapar nya innovationer och utvecklar nya affärsmodeller lite mer ”ad hoc”. De har oftast ingen klar strategi för hur de ska använda sina knappa resurser på ett effektivt sätt, utan hoppas på det bästa, säger hon.

Men det innebär samtidigt stora risker, menar Susanne Durst. En av de stora utmaningarna är hur öppen man ska vara i sitt innovationsarbete. Sociala medier har skapat ökade möjligheter till transparens och för många kan det vara frestande att redan på ett tidigt stadium presentera sina nya idéer.

– Transparens är bra och kan bidra till att man får tillgång till nya kunskaper och färdigheter via samarbetspartners. Men man måste också ha klart för sig att öppenheten innebär stora risker. Nya idéer kan lätt snappas upp av företag i hela världen som snabbt gör innovationen till sin, konstaterar hon.

Susanne Durst ger rådet till företagen att utarbeta en smart innovationsstrategi som präglas av stor riskmedvetenhet.

– För många mindre företag är kunskapsöverföringen, alltså hur mycket man ska delge sina samarbetspartners, en klurig avvägning. Mitt generella råd är att vara medveten om riskerna och inte omedelbart lägga alla korten på bordet, säger hon.

  • Kod för annonsposition 2 i huvudspalten

  • Kod för annonsplats 3 i huvudspalten

Fler nyheter

IKEA ett starkt varumärke lokalt och globalt

IKEA är inte bara Sveriges starkaste varumärke, utan har även en stark ställning globalt med en sjundeplats i YouGovs senaste varumärkesranking. Det varumärke som ökat mest i varumärkesstyrka på den svenska marknaden är Swedbank.

  • Annonskod Huvudspalten 4

Fem populäraste arbetsgivarna bland nyanlända akademiker

Volvo Group toppar listan över vilka arbetsgivare som är populärast bland nyanlända akademiker, visar statistik från praktikprogrammet Jobbsprånget, som drivs av Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA). Projektet ger nyanlända akademiker fyra månaders praktik hos svenska arbetsgivare över hela landet.

Rätt träning viktigare än gener

Recension

I boken ”Peak, vetenskapen om att bli bättre på nästan allt”, berättar författarna om sanning bakom 10 000-timmarsregeln. Det handlar mer om träning än talang. Framförallt rätt sort övning visar författaren K Anders Ericsson i sin banbrytande forskning.

Ulf Hammarström ny generaldirektör på Swedac

Regeringen har utsett Ulf Hammarström till ny generaldirektör och chef för Swedac. Ulf Hammarström har tidigare varit generaldirektör för Försvarsexportmyndigheten och under nio år arbetat i Bryssel, dels som direktör för industri- och marknadsdirektoratet vid European Defence Agency, dels som diplomatisk minister vid den svenska EU-representationen.

Prenumerera på Kvalitetsmagasinets nyhetsbrev

 Anmäl dig här

Nyhetsbrevet är helt gratis och du kan när som helst avsluta prenumerationen.