nr-logo

För smart verksamhetsutveckling

  • Annonskod mobil topp

Sopa inte stressen under mattan

Brister i arbetsmiljön kan få stora konsekvenser för verksamheters förändringsförmåga och konkurrenskraft – i allt från kreativitet och initiativförmåga till förbättringsvilja och lärande. Varför görs då inte mer?

  • Kod för annonsposition 1 i huvudspalten

Såg nyligen första avsnittet i Morgan Allings nya serie om mobbning på jobbet. I en scen har han samlat en grupp medarbetare och pratar om hur mobbning på jobbet kan yttra sig. Han berättar att i 50 – 80 procent av fallen är mobbaren en chef. Skrämmande siffra!

Ofta inser inte chefen att hen har utsatt någon för mobbning eller kränkande särbehandling. Morgan Alling förklarar att skillnaden mellan mobbning och konflikt handlar om maktbalans. En chef är i maktposition, vilket gör att en konflikt lätt kan sluta med en kränkt och nedtryckt medarbetare.

Samtidigt har cheferna ett tydligt ansvar för den psykosociala arbetsmiljön.

Idag pratar vi kanske inte så mycket om mobbning på arbetsplatsen. Men att många mår dåligt av jobbet är ett faktum. Arbetsmiljöverkets kartläggning pekar på att så många som en miljon svenskar känner fysiska eller psykiska besvär på grund jobbet. Stress och andra påfrestningar kopplade till den organisatoriska och sociala arbetsmiljön är de vanligaste orsakerna. Att medarbetare mår dåligt och blir sjukskrivna är bara toppen på det isberget. Under ytan döljer sig andra negativa effekter som kan få stora konsekvenser för verksamheters förändringsförmåga och konkurrenskraft – i allt från kreativitet och initiativförmåga till förbättringsvilja och lärande.

Detta är ju inga konstigheter, ändå verkar det vara väldigt svårt att ta tag i. Trots att det nu gått ett år sedan Arbetsmiljöverkets föreskrift om organisatorisk och social arbetsmiljö kom så säger drygt vart tredje arbetsmiljöombud att arbetsgivaren i alltför liten utsträckning arbetar med att förebygga en ohälsosam arbetsbelastning, enligt siffror från Unionen.

Medarbetarna är en av de allra viktigaste tillgångarna i våra verksamheter, att utveckla relationerna innebär en möjlighet som ingen chef borde vilja vara utan. Börja prata, ta medarbetares känslor på allvar och fånga upp det negativa snacket så att ni kan fokusera på det som ska driva er framåt. Där finns vägen till engagemang och förändringskraft.

  • Kod för annonsposition 2 i huvudspalten

  • Kod för annonsplats 3 i huvudspalten

Fler nyheter

Kvalitetsutveckling en förutsättning för digitalisering

Den megatrend och utmaning vi hör talas om mest just nu är digitalisering. Vi ska alla utveckla våra analoga produkter, tjänster och processer till att bli digitala. Men vad är syftet? Många förknippar digitalisering med resurseffektivitet, att vi ska kunna ersätta människor med appar och elektroniska tjänster av olika slag. Många organisationer och företag har just den målsättningen med digitaliseringen. Här finns det en stor risk att dessa organisationer glömmer bort för vem de digitaliserar – deras kunder och intressenter!

  • Annonskod Huvudspalten 4

Hon lät medarbetarna bestämma aktivitet för samtal

När Catarina Söderlund, marknads- och utbildningschef på Visma Enterprise, hade läst om en chef som bytt ut sina medarbetarsamtal i mötesrum mot aktiviteter bestämde hon sig för att göra samma sak. Nu har hon haft elva samtal på allt från kafé till skridskois.

Prenumerera på Kvalitetsmagasinets nyhetsbrev

 Anmäl dig här

Nyhetsbrevet är helt gratis och du kan när som helst avsluta prenumerationen.