nr-logo

För smart verksamhetsutveckling

  • Annonskod mobil topp

Sprickor mellan yrken hindrar förbättringar i vården

Sjukvårdspersonal involverar sig sällan i förbättrings- och utvecklingsarbete eftersom de upplever att det är organisatoriskt och inte professionellt initierat. Det kommer Christian Gadolin fram till i sin doktorsavhandling om kvalitet i vården.

Christian Gadolin
Christian Gadolin
  • Kod för annonsposition 1 i huvudspalten

– Sjukvårdens yrkesgrupper och särskilt läkarna har olika utgångspunkter i förbättringsarbetet jämfört med chefer och verksamhetsutvecklare. Detta i sin tur skapar meningsskiljaktigheter och försvårar arbetet, säger Christian Gadolin, doktorand i företagsekonomi vid Högskolan i Skövde.

Han lägger fram sin doktorsavhandling ”The Logics of Healthcare – In Quality Improvement Work” den 7 april och menar att det finns en markant risk att förbättrings- och utvecklingsarbetet cementerar olika perspektiv om vad som är kvalitet och hur kvalitet ska nås i vården.

Med doktorsavhandlingen hoppas han bidra till en ökad förståelse för de mekanismer som ligger bakom att vården förblir tämligen rigid, trots en mängd förändringsförsök. Han förklarar vilka typer av samverkan som krävs för att kunna bryta handlingsmönstret.

En tanke är att sjukvårdens komplexitet inte har beaktats tillräckligt.

– Det krävs en bredare förståelse för hur initiativ till förbättrings- och utvecklingsarbete tas emot av vårdens professioner och vad som sker i praktiken. Utan en sådan förståelse kommer framtida förbättrings- och utvecklingsarbete ha begränsad påverkan och inte kunna hantera vårdens utmaningar.

  • Kod för annonsposition 2 i huvudspalten

  • Kod för annonsplats 3 i huvudspalten

Fler nyheter

Kvalitetsutveckling en förutsättning för digitalisering

Den megatrend och utmaning vi hör talas om mest just nu är digitalisering. Vi ska alla utveckla våra analoga produkter, tjänster och processer till att bli digitala. Men vad är syftet? Många förknippar digitalisering med resurseffektivitet, att vi ska kunna ersätta människor med appar och elektroniska tjänster av olika slag. Många organisationer och företag har just den målsättningen med digitaliseringen. Här finns det en stor risk att dessa organisationer glömmer bort för vem de digitaliserar – deras kunder och intressenter!

  • Annonskod Huvudspalten 4

Hon lät medarbetarna bestämma aktivitet för samtal

När Catarina Söderlund, marknads- och utbildningschef på Visma Enterprise, hade läst om en chef som bytt ut sina medarbetarsamtal i mötesrum mot aktiviteter bestämde hon sig för att göra samma sak. Nu har hon haft elva samtal på allt från kafé till skridskois.

Prenumerera på Kvalitetsmagasinets nyhetsbrev

 Anmäl dig här

Nyhetsbrevet är helt gratis och du kan när som helst avsluta prenumerationen.