nr-logo

För smart verksamhetsutveckling

  • Annonskod mobil topp

Staffan Fredlund som har suttit som vice ordförande i den kommitté som arbetat fram standarden för hållbar it.

Standard sätter fokus på hållbar it

Drygt fyra år har det tagit, men nu finns en ny standard för hållbar it på plats.
– Vi hoppas att detta kan ge tyngd åt frågan så att området hållbar it får den plats i verksamheten som det förtjänar, säger Staffan Fredlund som har suttit som vice ordförande i den kommitté som arbetat fram standarden.

  • Kod för annonsposition 1 i huvudspalten

Den nya standarden Ledningssystem för hållbar it- vägledning ger en struktur för den som vill ta tag i arbetet med hållbar it på allvar. När det gäller hållbar it kan man ofta se en tydlig koppling mellan minskad miljöpåverkan och ekonomiska besparingar i verksamheter. Även när det gäller nya innovativa lösningar för exempelvis ”smarta städer” finns en uppsjö av teknologier som kan bidra till förbättrad hållbarhet, exempelvis intelligenta trafiksystem, vattenkontrollsystem, smarta elnät, sensorbaserade övervakningssystem för natur eller klimatkatastrofer, etcetera.

Bli proaktiv

Målet har under hela arbetsprocessen varit att ta fram en standard som hjälper organisationer att gå från att vara reaktiva till att bli proaktiva när det gäller hållbar it.

– It behöver integreras i själva verksamhetsprocessen. När du satt systematiken blir du mer proaktiv eftersom du har bevakning och press på att driva de här frågorna och du har även nyckeltal och kan följa hur det går, säger Staffan Fredlund som till vardags arbetar på Fujitsu.

Förutom själva systematiken i standarden har man koncentrerat sig på att ta fram bilagor på olika teman.Standardens fokusområde är miljö, men i bilagorna finns exempel kopplade till social aspekter och etisk hänsyn. Ytterligare en bilaga handlar om hur man kan jobba med it i upphandling. I bilagorna finns också goda exempel och best practise från flera olika områden. Framöver finns även planer på att koppla en enklare egendeklaration till standarden som idag är en vägledning.

– Vi hoppas på ett resultat där vi får mer proaktiva leverantörer och bättre produkter, samt att vi sjösätter lösningar i våra verksamheter som är mer hållbara, säger Staffan Fredlund.

  • Kod för annonsposition 2 i huvudspalten

  • Kod för annonsplats 3 i huvudspalten

Fler nyheter

  • Annonskod Huvudspalten 4

Guide till hållbara inköp av it

Läsvärt

Ju fler som ställer krav, desto hårdare blir trycket på hållbara produkter. Därför lanserar TCO Develoment nu en guide som ger praktiska råd kring hållbar upphandling av it.

Bli bättre på att övertyga, beröra och inspirera

Läsvärt

Förmågan att framföra sitt budskap på ett effektivt och engagerande sätt är något som alla chefer har nytta av att utveckla. Nu finns en ny bok i ämnet som ger insikt i både de retoriska grundverktygen och förmågan att få till ett bra framförande.

”Det går att mäta kvalitet i välfärden”

Friskolornas riksförbund är kritiska till Välfärdsutredningens slutbetänkande. Framför allt ställer de sig frågande till att utredaren inte har något förslag på hur kvalitetsutvärderingen av skolan kan utvecklas.

Prenumerera på Kvalitetsmagasinets nyhetsbrev

 Anmäl dig här

Nyhetsbrevet är helt gratis och du kan när som helst avsluta prenumerationen.