nr-logo

För smart verksamhetsutveckling

  • Annonskod mobil topp

Staffan Fredlund som har suttit som vice ordförande i den kommitté som arbetat fram standarden för hållbar it.

Standard sätter fokus på hållbar it

Drygt fyra år har det tagit, men nu finns en ny standard för hållbar it på plats.
– Vi hoppas att detta kan ge tyngd åt frågan så att området hållbar it får den plats i verksamheten som det förtjänar, säger Staffan Fredlund som har suttit som vice ordförande i den kommitté som arbetat fram standarden.

  • Kod för annonsposition 1 i huvudspalten

Den nya standarden Ledningssystem för hållbar it- vägledning ger en struktur för den som vill ta tag i arbetet med hållbar it på allvar. När det gäller hållbar it kan man ofta se en tydlig koppling mellan minskad miljöpåverkan och ekonomiska besparingar i verksamheter. Även när det gäller nya innovativa lösningar för exempelvis ”smarta städer” finns en uppsjö av teknologier som kan bidra till förbättrad hållbarhet, exempelvis intelligenta trafiksystem, vattenkontrollsystem, smarta elnät, sensorbaserade övervakningssystem för natur eller klimatkatastrofer, etcetera.

Bli proaktiv

Målet har under hela arbetsprocessen varit att ta fram en standard som hjälper organisationer att gå från att vara reaktiva till att bli proaktiva när det gäller hållbar it.

– It behöver integreras i själva verksamhetsprocessen. När du satt systematiken blir du mer proaktiv eftersom du har bevakning och press på att driva de här frågorna och du har även nyckeltal och kan följa hur det går, säger Staffan Fredlund som till vardags arbetar på Fujitsu.

Förutom själva systematiken i standarden har man koncentrerat sig på att ta fram bilagor på olika teman.Standardens fokusområde är miljö, men i bilagorna finns exempel kopplade till social aspekter och etisk hänsyn. Ytterligare en bilaga handlar om hur man kan jobba med it i upphandling. I bilagorna finns också goda exempel och best practise från flera olika områden. Framöver finns även planer på att koppla en enklare egendeklaration till standarden som idag är en vägledning.

– Vi hoppas på ett resultat där vi får mer proaktiva leverantörer och bättre produkter, samt att vi sjösätter lösningar i våra verksamheter som är mer hållbara, säger Staffan Fredlund.

  • Kod för annonsposition 2 i huvudspalten

  • Kod för annonsplats 3 i huvudspalten

Fler nyheter

Kvalitetsutveckling en förutsättning för digitalisering

Den megatrend och utmaning vi hör talas om mest just nu är digitalisering. Vi ska alla utveckla våra analoga produkter, tjänster och processer till att bli digitala. Men vad är syftet? Många förknippar digitalisering med resurseffektivitet, att vi ska kunna ersätta människor med appar och elektroniska tjänster av olika slag. Många organisationer och företag har just den målsättningen med digitaliseringen. Här finns det en stor risk att dessa organisationer glömmer bort för vem de digitaliserar – deras kunder och intressenter!

Hon lät medarbetarna bestämma aktivitet för samtal

När Catarina Söderlund, marknads- och utbildningschef på Visma Enterprise, hade läst om en chef som bytt ut sina medarbetarsamtal i mötesrum mot aktiviteter bestämde hon sig för att göra samma sak. Nu har hon haft elva samtal på allt från kafé till skridskois.

  • Annonskod Huvudspalten 4

Prenumerera på Kvalitetsmagasinets nyhetsbrev

 Anmäl dig här

Nyhetsbrevet är helt gratis och du kan när som helst avsluta prenumerationen.