nr-logo

För smart verksamhetsutveckling

  • Annonskod mobil topp

Standarder minskar demokratisk insyn

KRAV-märkning, CE-märkning, ISO-standarder. Oberoende organisationer har under de senaste 40 åren tagit över kontroll av produkter och tjänster från statliga organ. Det minskar den demokratiska insynen, visar en avhandling från Göteborgs universitet.

  • Kod för annonsposition 1 i huvudspalten

Ingrid Gustafsson har i sin avhandling bland annat intervjuat företrädare för certifieringsorganisationer, produkttillverkare, tillsynsmyndigheter och ackrediteringsorganisationer. Hon har också gått igenom offentliga utredningar och EU-förordningar för perioden 1972–2014.

– Under den här fyrtioårsperioden har en komplex styrregim vuxit fram genom olika privatiseringsreformer, från ett system med helt statlig kontroll till ett system där företagen själva kontrollerar sina produkter, säger Ingrid Gustafsson.

Suddig gräns mellan tyrande och styrd

Hon pekar på att företag följer uppsatta standarder, att certifieringsföretag kontrollerar att standarden följs, att de i sin tur kontrolleras via ett ackrediteringsorgan som följer en standard vilket kontrolleras genom europeiska och internationella organisationer.

– På så sätt skapas i styrregimen en ordning där både styrande och styrd följer standarder och där gränsen mellan styrande och styrd suddas ut, säger Ingrid Gustafsson.

Utanför medborgarnas kontroll

Även den offentliga sektorns organisationer påverkas av standarders utbredning. Många myndigheter använder standarder i sitt dagliga arbete.

– Man kan säga att standarder, när de används av myndigheter, klipper den demokratiska styrkedjan eftersom de skapas i privaträttsliga standardiseringsorganisationer. Det betyder att myndigheter använder regler som inte är skapade i riksdagen och som därmed står utanför medborgarnas kontroll, säger Ingrid Gustafsson.

Reglering inte möjlig

Samtidigt påpekar hon att en nationell reglering inte längre är möjlig.

– Även om den globala styrregimen går att ifrågasätta ur ett demokratiskt perspektiv, är alternativen svåra att formulera. Svenska myndigheter kan inte kontrollera produktionen av leksaker i Kina. Användandet av standarder och konsekvenserna av det för den offentliga sektorns demokratiska organisation är något som kommer med globaliseringen och den kan vi inte stoppa.

  • Kod för annonsposition 2 i huvudspalten

  • Kod för annonsplats 3 i huvudspalten

Fler nyheter

Kvalitetschefer behöver lära mer om strategier

SIQ har initierat en studie via SQMA för att ta reda på hur kvalitetsprofessionen parerar utvecklingen. Slutsatsen är att kvalitetsprofessionella ofta är högutbildade, men uppfattar trots det att kunskaper och färdigheter ofta behöver vidareutvecklas för att på ett bra sätt klara främst de strategiska delarna av arbetet.

  • Annonskod Huvudspalten 4

Sju nya ordförande för Sis tekniska kommittéer

Sis, Swedish Standards Institute, har 293 tekniska kommittéer som arbetar med att utveckla standarder inom allt från socialt ansvarstagande och Internet of Things. Nyligen fick sju av kommittéerna ny ordförande. Här är de.

Prenumerera på Kvalitetsmagasinets nyhetsbrev

 Anmäl dig här

Nyhetsbrevet är helt gratis och du kan när som helst avsluta prenumerationen.