nr-logo

För smart verksamhetsutveckling

  • Annonskod mobil topp

Lärare och elever är beroende av it-lösningar som fungerar effektivt. Foto:StockAdobe

Standarder säkrar kvaliteten på skolans digitalisering

Inom skolans värld är informationsteknologi en självklarhet. Både lärare och elever hanterar mängder av information. SIS Swedish Standards Institute har kommit med ett helt paket av standarder i syfte att säkra kvaliteten och öka effektiviteten på det digitala arbetet.

  • Kod för annonsposition 1 i huvudspalten

Peter Karlberg.

Över 1 miljon elever går i grundskolan, över 300 000 elever går i gymnasiet och nästan 250 000 studerar på högskola i Sverige. För dem är informationsteknologi en naturlig del av vardagen samtidigt som lärare och skolledare också är beroende av it-lösningar som fungerar effektivt.

Men alla system kommunicerar inte med varandra och för att främja arbetet med it-standarder inom skolan bildades kommittén SIS/TK 450 inom SIS Swedish Standards Institute. Syftet är att tillvarata initiativ och intressen från olika aktörer som är kopplade till skolans område.

Peter Karlberg, undervisningsråd på avdelningen för skolutveckling på Skolverket och medlem i kommittén, anser att it-standarder behövs av flera skäl – inte minst för att ge lärare vägledning i det stora utbudet av digitala läromedel.

–Lärare ska hitta rätt digitala läromedel, beroende på åldersgrupp och förutsättningar, och beroende på hur området är kopplat till kursplanen. Då behöver man kunna jämföra olika läromedel och få överblick över vilka resurser som finns på området, säger han till SIS.

Kommittén har bland annat tagit initiativ till den så kallade EMIL-standarden (Education Information Markup Language), en modell för effektivare informationsutbyte när det gäller utbildningar och utbildningstillfällen. Dessutom har man tagit fram en nationell applikationsprofil för metadata som styr hur digitala lärresurser beskrivs och som därmed hjälper lärarna att söka rätt digitalt läromedel.

Efter initiativ från kommittén har Skolfederationen även skapat en standardiserad inloggningslösning för att göra det enklare att hantera konton och lösenord.

–Det frigör tid för lärarna eftersom de nu vet precis hur de ska agera om en elev har glömt sitt lösenord, säger Peter Karlberg till SIS.

Kommittén för it-standarder för lärande deltar i arbetet med en rad olika standarder. Senast i raden av utgivna standarder är SS 12000:2018 som är ett standardiserat gränssnitt för informationsutbyte mellan olika verksamhetsprocesser i skolan, som till exempel schemaläggning.

Men även om allt fler inom skolan fått upp ögonen för standarder finns fortfarande mycket att göra, enligt Peter Karlberg:

–Många system kan inte prata med varandra. Det gör att det blir svåröverskådligt och att tidsåtgången ökar, säger han till SIS.

Läs mer: https://www.sis.se/nyheter-och-press/nyheter/skolan–it-standarder-gor-arbetet-effektivare/

  • Kod för annonsposition 2 i huvudspalten

  • Kod för annonsplats 3 i huvudspalten

Fler nyheter

Underlätta kundens värdeskapande med tjänstelogik

Recension

I boken Tjänstelogik, Per Skalén, beskrivs tjänstelogik som ett sätt att förstå, leda och utveckla en verksamhet. Den bygger på flera års forskning om tjänstelogik och lyfter praktiska exempel från tjänsteföretag, industriföretag och offentliga organisationer, till exempel Spotify, Ikea, Volvo och Skatteverket.

5 steg till ett agilt företag

Släpp toppstyrningen och agera som ett fiskstim

Styrelseproffset Lennart Francke, som har en bakgrund inom bankvärlden, är en stark förespråkare av ett agilt arbetssätt. Han är orolig för att svenska företag blir allt mer toppstyrda när det enligt honom är flexibilitet och kundorientering som är det vinnande konceptet.

  • Annonskod Huvudspalten 4

Kvaliteten på våra badvatten allt bättre

Kvaliteten på svenska badvatten blir allt bättre. Fler än nio av tio så kallade EU-bad, som är föremål för regelbundna kvalitetskontroller, har ett badvatten som klassificeras som utmärkt, bra eller tillfredsställande, visar Havs- och vattenmyndighetens och Folkhälsomyndighetens rapport om Sveriges badvattenkvalitet.

Prenumerera på Kvalitetsmagasinets nyhetsbrev

 Anmäl dig här

Nyhetsbrevet är helt gratis och du kan när som helst avsluta prenumerationen.