nr-logo

För smart verksamhetsutveckling

  • Annonskod mobil topp

Statligt anställda litar mindre på jobbarkompisar

Statligt anställda är de som litar minst på sina kollegor, men siffran ändå hög – 80 procent. Medarbetare i privat sektor leder förtroendeligan med 88 procent, och kommun- och landstingsanställda ligger strax efter med 86 procent.

  • Kod för annonsposition 1 i huvudspalten

Det är Statskontoret som undersökt hur stor andel av medarbetare i stat, kommun, landsting och privat verksamhet som alltid eller oftast upplever att det finns tillit på den egna arbetsplatsen.

En nyckel till tillit på arbetsplatsen är ett förtroendeingivande ledarskap, där chefen uppfattas vara kompetent, hederlig och stödjande. Statskontorets undersökning visar att ledarskapet är särskilt viktigt för tilliten på statliga arbetsplatser.

– Statliga myndigheter behöver arbeta med att utveckla ledarskapet för att öka tilliten, säger Statskontorets generaldirektör Ingvar Mattson.

Autonomi viktigast i kommuner

Även upplevelsen av autonomi är viktigt för tilliten, särskilt i kommunerna. Det är här framför allt viktigt att känna att ens yrkesmässiga kompetens tas tillvara och att chefen lyssnar när man har idéer.

Skillnaderna mellan olika verksamhetsområden är mycket stora. Pedagoger i kommunerna anser i högst grad att deras yrkesmässiga kompetens tas tillvara och att de trivs på jobbet. Samtidigt upplever de mest onödig administration.

Underlag till större rapport

Undersökningen har bevarats av drygt 4 800 individer i åldern 20-67 år inom stat, kommun, landsting och privat sektor. Rapporten är ett underlag till Statskontorets rapport om statlig styrning av offentlig sektor.

Läs rapporten Tillit på jobbet här. 

Läs mer om rapporten om statlig styrning: ”Möjligheter till bättring i hur regeringen styr myndigheter” 

  • Kod för annonsposition 2 i huvudspalten

  • Kod för annonsplats 3 i huvudspalten

Fler nyheter

Perfekt tajming

Ledare

Med min första ledare i rollen som ny chefredaktör för Kvalitetsmagasinet vill jag hälsa alla läsare välkomna. Tajmingen känns perfekt för nu väntar en riktigt spännande tid när så mycket händer inom Kvalitetsområdet. Den nya ISO-standarden 9001 kommer prägla året men även helt nya ISO 41005 för arbetsmiljö är på väg ut. Utvecklingsarbete har gått […]

Delaktighet nyckeln till lyckad digitalisering

Hur kan företag på bästa sätt dra nytta av digitaliseringens möjligheter? Helt avgörande är delaktigheten i organisationen med medarbetare som trivs, är engagerade och utnyttjar den digitala tekniken till fullo, visar en färsk forskningsrapport från Mälardalens Högskola.

  • Annonskod Huvudspalten 4

Prenumerera på Kvalitetsmagasinets nyhetsbrev

 Anmäl dig här

Nyhetsbrevet är helt gratis och du kan när som helst avsluta prenumerationen.