nr-logo

För smart verksamhetsutveckling

  • Annonskod mobil topp

Stort behov av kunskap om psykosocial arbetsmiljö

Det finns ett stort och utbrett engagemang i arbetsmiljöfrågor inom den privata sektorn, visar Prevents Arbetsmiljöindikator 2016. Samtidigt behöver 69 procent av chefer och skyddsombud mer kunskap om den organisatoriska och sociala arbetsmiljön.

  • Kod för annonsposition 1 i huvudspalten

Sedan i våras har arbetsgivare ett större ansvar för den organisatoriska och sociala arbetsmiljön – som stress, konflikter, arbetsbelastning, mobbning och kränkande särbehandling – i och med Arbetsmiljöverkets nya föreskrifter.

I Prevents Arbetsmiljöindikator – där 2157 personer, varav 912 skyddsombud/arbetsmiljöombud och 1245 chefer med personalansvar deltagit – svarar 69 procent att de behöver mer kunskap om organisatorisk och social arbetsmiljö. Motsvarande siffra för fysisk arbetsmiljö är 50 procent.

Bara 47 procent uppger att det finns metoder för att riskbedöma den sociala arbetsmiljön. Däremot anger 83 procent att arbetsklimatet på deras arbetsplats är god.

Variation mellan företag

Svaren varierar kraftigt. Mindre företag arbetar mer aktivt med den organisatoriska och sociala arbetsmiljön än större företag. Av branscherna är jord och skogsbruk samt tjänster och service mest aktiva i det organisatoriska och sociala arbetet, medan industrin är minst aktiv. Chefer svarar mer positivt än skyddsombud på att företaget har ett aktivt arbete.

Generellt uppger 71 procent att företaget har ett väl fungerande systematiskt arbetsmiljöarbete och hela 85 procent tycker att samarbetet mellan chefer och medarbetare är bra.

Läs rapporten om Prevents Arbetsmiljöindikator 2016 här. 

 

Taggar:

  • Kod för annonsposition 2 i huvudspalten

  • Kod för annonsplats 3 i huvudspalten

Fler nyheter

Plugga tyska om du vill lyckas i Tyskland

Planerar ni att göra affärer med Tyskland? Se då till att bygga på språkkunskaperna i tyska. Bristen på kunskap om tysk affärskultur och tyska språket är det största hindret mot att svenska företag lyckas på tyska marknaden, visar Tysk-Svenska Handelskammarens enkätundersökningar. Tillsammans med Tyska ambassaden drar nu handelskammaren igång satsningen ”Deutsch – Ditt val!” för att uppmuntra fler skolelever att plugga tyska.

  • Annonskod Huvudspalten 4

Satsning på innovation ska stoppa cyberattacker

Den ökade frekvensen av cyberattacker riskerar att skada förtroendet för digitala lösningar och hämma digitaliseringen i samhället. För att stimulera utvecklingen av nya, innovativa lösningar som stärker digital säkerhet och infrastruktur satsar nu innovationsmyndigheten Vinnova närmare 200 miljoner kronor fram till 2020.

Prenumerera på Kvalitetsmagasinets nyhetsbrev

 Anmäl dig här

Nyhetsbrevet är helt gratis och du kan när som helst avsluta prenumerationen.