nr-logo

För smart verksamhetsutveckling

  • Annonskod mobil topp

Strategi ska vässa industrins konkurrenskraft

Strategin omfattar fyra fokusområden som identifierats som avgörande för industrins omställningskraft.

Förra veckan antog regeringen en nyindustraliseringsstrategi för Sverige. Strategin ska bidra till att stärka industrins konkurrenskraft och göra investeringar i svensk industri mer attraktiva.

  • Kod för annonsposition 1 i huvudspalten

I strategin, som finns sammanfattad i rapporten Smart industri – en nyindustrialiseringsstrategi för Sverige, konstateras att det finns en bild av att industrin minskar i betydelse för Sverige. Men om man räknar in de industrinära tjänstejobben står industrin för en femtedel av landets ekonomi, 77 procent av det samlade exportvärdet samt sysselsätter omkring en miljon människor.

– Vi är mitt uppe i den fjärde industriella revolutionen där digitalisering och automatisering radikalt förändrar förutsättningarna för industriell produktion. Konkurrensen blir allt hårdare men automatisering och utvecklingen av smarta fabriker gör det också mer attraktivt att tillverka i Sverige, säger närings- och innovationsminister Mikael Damberg i en kommentar.

De utmaningar som svensk industri står inför rör fyra områden; digitalisering, hållbarhet, kompetens och innovationskraft.

Arbetet med genomförandet av strategin kommer att ske inom fyra fokusområden som regeringen identifierat som avgörande för industrins omställningskraft. De valda fokusområdena bedöms ha störst potential att säkerställa att svensk industri stärker sin konkurrenskraft i den strukturomvandling som digitaliseringen och omställningen mot en mer hållbar produktion medför.

Regeringen poängterar att små och medelstora företag är avgörande för en konkurrenskraftig industri och kommer därför att få särskilt fokus i handlingsplanen.

Fyra fokusområden:

  • Industri 4.0. Företag i svensk industri ska vara ledande inom den digitala utvecklingen och i att utnyttja digitaliseringens möjligheter.
  • Hållbar produktion. Ökad resurseffektivitet, miljöhänsyn och en mer hållbar produktion ska bidra till industrins värdeskapande, jobbskapande och konkurrenskraft i hela landet.
  •  Kunskapslyft industri. Kompetensförsörjningssystemet på lokal, regional och nationell nivå ska möta industrins behov och främja dess långsiktiga utveckling.
  • Testbädd Sverige. Sverige ska vara ledande i forskning inom områden som bidrar till att stärka den industriella produktionen i Sverige.

Läs mer: Smart industri – en nyindustrialiseringsstrategi för Sverige

  • Kod för annonsposition 2 i huvudspalten

  • Kod för annonsplats 3 i huvudspalten

Fler nyheter

Står kvalitetsrollen inför ett paradigmskifte?

18:e upplagan av Kvalitetsmagasinet Live

Hallå där Catharina Byström, chefredaktör för Kvalitetsmagasinet. Du kommer moderera Kvalitetsmagasinet Live 29–30 november 2018 där temat är professionellt kvalitetsarbete i praktiken där konferensen kommer sätta utvecklingen inom kvalitetsområdet under lupp. Står kvalitetsrollen inför ett paradigmskifte?

  • Annonskod Huvudspalten 4

Prenumerera på Kvalitetsmagasinets nyhetsbrev

 Anmäl dig här

Nyhetsbrevet är helt gratis och du kan när som helst avsluta prenumerationen.