nr-logo

För smart verksamhetsutveckling

  • Annonskod mobil topp

Strategi ska vässa industrins konkurrenskraft

Strategin omfattar fyra fokusområden som identifierats som avgörande för industrins omställningskraft.

Förra veckan antog regeringen en nyindustraliseringsstrategi för Sverige. Strategin ska bidra till att stärka industrins konkurrenskraft och göra investeringar i svensk industri mer attraktiva.

  • Kod för annonsposition 1 i huvudspalten

I strategin, som finns sammanfattad i rapporten Smart industri – en nyindustrialiseringsstrategi för Sverige, konstateras att det finns en bild av att industrin minskar i betydelse för Sverige. Men om man räknar in de industrinära tjänstejobben står industrin för en femtedel av landets ekonomi, 77 procent av det samlade exportvärdet samt sysselsätter omkring en miljon människor.

– Vi är mitt uppe i den fjärde industriella revolutionen där digitalisering och automatisering radikalt förändrar förutsättningarna för industriell produktion. Konkurrensen blir allt hårdare men automatisering och utvecklingen av smarta fabriker gör det också mer attraktivt att tillverka i Sverige, säger närings- och innovationsminister Mikael Damberg i en kommentar.

De utmaningar som svensk industri står inför rör fyra områden; digitalisering, hållbarhet, kompetens och innovationskraft.

Arbetet med genomförandet av strategin kommer att ske inom fyra fokusområden som regeringen identifierat som avgörande för industrins omställningskraft. De valda fokusområdena bedöms ha störst potential att säkerställa att svensk industri stärker sin konkurrenskraft i den strukturomvandling som digitaliseringen och omställningen mot en mer hållbar produktion medför.

Regeringen poängterar att små och medelstora företag är avgörande för en konkurrenskraftig industri och kommer därför att få särskilt fokus i handlingsplanen.

Fyra fokusområden:

  • Industri 4.0. Företag i svensk industri ska vara ledande inom den digitala utvecklingen och i att utnyttja digitaliseringens möjligheter.
  • Hållbar produktion. Ökad resurseffektivitet, miljöhänsyn och en mer hållbar produktion ska bidra till industrins värdeskapande, jobbskapande och konkurrenskraft i hela landet.
  •  Kunskapslyft industri. Kompetensförsörjningssystemet på lokal, regional och nationell nivå ska möta industrins behov och främja dess långsiktiga utveckling.
  • Testbädd Sverige. Sverige ska vara ledande i forskning inom områden som bidrar till att stärka den industriella produktionen i Sverige.

Läs mer: Smart industri – en nyindustrialiseringsstrategi för Sverige

  • Kod för annonsposition 2 i huvudspalten

  • Kod för annonsplats 3 i huvudspalten

Fler nyheter

Kvalitetsutveckling en förutsättning för digitalisering

Den megatrend och utmaning vi hör talas om mest just nu är digitalisering. Vi ska alla utveckla våra analoga produkter, tjänster och processer till att bli digitala. Men vad är syftet? Många förknippar digitalisering med resurseffektivitet, att vi ska kunna ersätta människor med appar och elektroniska tjänster av olika slag. Många organisationer och företag har just den målsättningen med digitaliseringen. Här finns det en stor risk att dessa organisationer glömmer bort för vem de digitaliserar – deras kunder och intressenter!

Hon lät medarbetarna bestämma aktivitet för samtal

När Catarina Söderlund, marknads- och utbildningschef på Visma Enterprise, hade läst om en chef som bytt ut sina medarbetarsamtal i mötesrum mot aktiviteter bestämde hon sig för att göra samma sak. Nu har hon haft elva samtal på allt från kafé till skridskois.

  • Annonskod Huvudspalten 4

Prenumerera på Kvalitetsmagasinets nyhetsbrev

 Anmäl dig här

Nyhetsbrevet är helt gratis och du kan när som helst avsluta prenumerationen.