nr-logo

För smart verksamhetsutveckling

  • Annonskod mobil topp

Strulande it-system stjäl värdefull arbetstid

En halvtimme per dag. Så mycket arbetstid försvinner på grund av it-strul för chefer inom offentlig sektor. Det visar en rapport från Vision.

  • Kod för annonsposition 1 i huvudspalten

En bättre digital arbetsmiljö skulle spara stora summor åt kommuner, landsting och regioner varje år. Cheferna i Visions undersökning vittnar om att it-systemen är förlegade, att de inte motsvarar verksamhetens behov eller att inloggningslösningar och design brister. Ibland handlar det också om att användarna inte har fått tillräcklig utbildning eller introduktion.

I snitt ägnar cheferna 30 minuter per arbetsdag åt strulande it.

– Det här är ett enormt slöseri med både tid och resurser som arbetsgivarna måste se över. Förutom att krånglande it-system påverkar våra medlemmars arbetsmiljö så påverkar det verksamhetens kvalitet, säger Veronica Magnusson, förbundsordförande i Vision.

Om undersökningen

Undersökningen bygger på en enkät som skickades ut till 4585 mellanchefer och första linjens chefer som är medlemmar i Vision. 925 valde att delta i undersökningen.

  • Kod för annonsposition 2 i huvudspalten

  • Kod för annonsplats 3 i huvudspalten

Fler nyheter

  • Annonskod Huvudspalten 4

Plugga tyska om du vill lyckas i Tyskland

Planerar ni att göra affärer med Tyskland? Se då till att bygga på språkkunskaperna i tyska. Bristen på kunskap om tysk affärskultur och tyska språket är det största hindret mot att svenska företag lyckas på tyska marknaden, visar Tysk-Svenska Handelskammarens enkätundersökningar. Tillsammans med Tyska ambassaden drar nu handelskammaren igång satsningen ”Deutsch – Ditt val!” för att uppmuntra fler skolelever att plugga tyska.

Prenumerera på Kvalitetsmagasinets nyhetsbrev

 Anmäl dig här

Nyhetsbrevet är helt gratis och du kan när som helst avsluta prenumerationen.