nr-logo

För smart verksamhetsutveckling

  • Annonskod mobil topp

Strulande it stjäl dyrbar tid

Varje dag försvinner i genomsnitt 30 minuter i arbetstid för varje anställd på grund av it-strul, visar Unionens rapport om Tjänstemännens it-miljö.

  • Kod för annonsposition 1 i huvudspalten

Tjänstemännens inflytande över sin it-miljö är bristfällig och inga förbättringar sker. Jämfört med förra årets mätning är det fler som inte tycker att it-systemen fungerar som de ska och arbetstid som gör förlorad i it-strul har ökat med tio procent.

Hälften av tjänstemännen uppger att de varken får information eller utbildning för att kunna använda it-systemen på ett effektivt sätt.

Peter Hellberg, Unionen.

Peter Hellberg, Unionen.

– Dåligt fungerande it-system är kostsamt för företagen och skapar en negativ spiral som leder till en orolig arbetsplats där medarbetarna blir stressade och presterar sämre. Behoven av förbättringar är tydliga, säger Peter Hellberg, 1:e vice ordförande Unionen.

Dessutom införs nya it-system utan förankring och involvering av medarbetarna. Färre än fyra av tio chefer har fått vara med och påverka arbetsrutinerna vid införande av ny it, samtidigt ansvarar de för fungerande rutiner och en bra arbetsmiljö.

Men det finns ljuspunkter. Sju av tio tillfrågade anser att de kan utföra sitt arbete med större självständighet tack vare it-systemen. Lika stor andel anser att deras möjligheter att distansarbeta har underlättats tack vare it.

Taggar:,

  • Kod för annonsposition 2 i huvudspalten

  • Kod för annonsplats 3 i huvudspalten

Fler nyheter

Gymnasium i Halmstad fick Kvalitetsutmärkelsen Bättre Skola 2017

LBS Kreativa Gymnasiet Halmstad tilldelades idag Kvalitetsutmärkelsen Bättre Skola 2017. Dessutom delades ett Erkännanden för Framgångsrik Verksamhetsutveckling ut till Berga förskola i Eskilstuna och Hudikskolan i Hudiksvall fick också ett erkännande. Utdelningen skedde på Rikskonferensen Bättre Skola i Eskilstuna.

  • Annonskod Huvudspalten 4

Skanska först i Norden med hälsocertifierat kontor

Som första aktör i Norden har Skanska tagit emot en precertifiering enligt WELL. Den gäller för kontorsfastigheten Epic på Universitetsholmen i Malmö. Certifieringen innebär ett helhetstänk kring hur människor påverkas av den byggda miljön de befinner sig i.

SIQ nu ensam ägare av Svenskt Kvalitetsindex

SIQ – Institutet för Kvalitetsutveckling är från årsskiftet ensam ägare till marknadsanalysföretaget EPSI Rating Group som i Sverige är etablerat under varumärket Svenskt Kvalitetsindex, SKI. SiQ stärker därmed sin förmåga att mäta effekter av kvalitetsarbetet i både offentlig och privat verksamhet.

Prenumerera på Kvalitetsmagasinets nyhetsbrev

 Anmäl dig här

Nyhetsbrevet är helt gratis och du kan när som helst avsluta prenumerationen.