nr-logo

För smart verksamhetsutveckling

  • Annonskod mobil topp

Det skandinaviska ledarskapets frånvaro av hierarkier passar i dagens föränderliga värld. FOTO: Shutterstock

Svenskar leder coachande, norrmän utifrån trivsel

Ledarstilen skiljer sig en del mellan de nordiska länderna, men i de viktiga dragen så finns det en gemensam syn på ledarskap. Det handlar om att motivera, skapa engagemang och få människor att samarbeta – just det som behövs på en arbetsmarknad i ständig förändring.

  • Kod för annonsposition 1 i huvudspalten

1 559 chefer och ledare i Sverige, Norge och Danmark har svarat på undersökningen som genomförts av strategi- och analysföretaget Ipsos.

Undersökningen visar att det finns gemensamma drag för ett skandinaviskt ledarskap: Att i hög grad involvera medarbetaren i beslutsprocessen, kort avstånd mellan ledare och medarbetare samt frihet under ansvar.

– Stram hierarki fungerar inte längre som ledarskapsstil, säger Annika Elias, ordförande för Ledarna.

Finns nyanser

Det som skiljer mellan ledarskapet i de tre länderna är snarare nyanser än större skillnader.

Exempelvis präglas det danska ledarskapet mer av ett delegerande ledarskap där det ställs höga krav på medarbetarna att vara självständiga.

Det norska ledarskapet präglas i högre grad av trivsel och arbetsglädje, medan det svenska ledarskapet är av mer coachande karaktär.

Kan ta tid

En problematisk del av det skandinaviska ledarskapet är att det kan vara tidskrävande. Chefen ska vara effektiv, flexibel och samtidigt involvera medarbetarna i beslutsprocessen.

En annan utmaning är avsaknaden av ramar och struktur som en icke-hierarkisk organisation kan medföra.

– Det är viktigt att chefen är tydlig så att det skapas en trygg och utvecklande miljö även för medarbetare som upplever stress i samband med krav på eget ansvar och självständighet, säger Annika Elias.

  • Kod för annonsposition 2 i huvudspalten

  • Kod för annonsplats 3 i huvudspalten

Fler nyheter

Kvalitetsutveckling en förutsättning för digitalisering

Den megatrend och utmaning vi hör talas om mest just nu är digitalisering. Vi ska alla utveckla våra analoga produkter, tjänster och processer till att bli digitala. Men vad är syftet? Många förknippar digitalisering med resurseffektivitet, att vi ska kunna ersätta människor med appar och elektroniska tjänster av olika slag. Många organisationer och företag har just den målsättningen med digitaliseringen. Här finns det en stor risk att dessa organisationer glömmer bort för vem de digitaliserar – deras kunder och intressenter!

  • Annonskod Huvudspalten 4

Hon lät medarbetarna bestämma aktivitet för samtal

När Catarina Söderlund, marknads- och utbildningschef på Visma Enterprise, hade läst om en chef som bytt ut sina medarbetarsamtal i mötesrum mot aktiviteter bestämde hon sig för att göra samma sak. Nu har hon haft elva samtal på allt från kafé till skridskois.

Prenumerera på Kvalitetsmagasinets nyhetsbrev

 Anmäl dig här

Nyhetsbrevet är helt gratis och du kan när som helst avsluta prenumerationen.