nr-logo

För smart verksamhetsutveckling

 • Annonskod mobil topp

Swedacs utredning: Stora förändringar vid Brexit

Det blir stora förändringar för handeln inom EU och för den gemensamma kvalitetsinfrastrukturen när Storbritannien lämnar unionen. Det konstaterar Swedac, som på regeringens uppdrag analyserat hur den svenska handeln påverkas av Brexit.

 • Kod för annonsposition 1 i huvudspalten

Kvalitetsinfrastrukturen i EU är i grunden ett nätverk av bland annat tekniska regler, standarder, avtal och gemensamma resurser. Tanken är att bidra till tillit till produkter och tjänster, ge en ökad handel och en utvecklad inre marknad. En produkt som är godkänd i ett land kan cirkulera fritt i hela EU.

Det här ändras sannolikt vad gäller Storbritannien när landet 2019 går ur EU. Då tar man med sig en kopia av infrastrukturen, men det finns en stor risk att den kopian utvecklas annorlunda än originalet, konstaterar Swedac, Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll.

I sin rapport synliggör Swedac frågor som behöver lösas för att mildra konsekvenserna för import och export av produkter.

– Vår bedömning är att det kommer att bli stora förändringar vid en hård Brexit för dem som exempelvis importerar varor eftersom Storbritannien blir ett tredje land. Hur exporten kommer att påverkas beror på hur deras framtida lagstiftning kommer att se ut och vilka avtal som förhandlas fram, säger Swedacs generaldirektör Peter Strömbäck.

I rapporten finns en lång rad områden som behöver ses över. Några av dem är:

 • Osäkerhet kring vilka tekniska produktregler och standarder som kommer att gälla i Storbritannien.
 • Anmälda organ i Storbritannien förlorar sin status och företag som tillhandahåller produkter på den inre marknaden behöver vända sig till anmälda organ inom EU27.
 • Olika produktkrav innebär ökade kostnader och ökad administration.
 • Distributörer kommer att betraktas som importör vilket innebär högre krav.
 • EU-domstolens jurisdiktion upphör i Storbritannien och det behövs en avtalslösning som säkerställer en enhetlig tillämpning genom uttolkning av reglerna.
 • Osäkerhet om vad som händer med EU-typgodkännanden på fordonsområdet som utfärdats av myndigheter i Storbritannien.

Läs hela rapporten ”Brexit och tekniska regler för varor”.

 • Kod för annonsposition 2 i huvudspalten

 • Kod för annonsplats 3 i huvudspalten

Fler nyheter

Underlätta kundens värdeskapande med tjänstelogik

Recension

I boken Tjänstelogik, Per Skalén, beskrivs tjänstelogik som ett sätt att förstå, leda och utveckla en verksamhet. Den bygger på flera års forskning om tjänstelogik och lyfter praktiska exempel från tjänsteföretag, industriföretag och offentliga organisationer, till exempel Spotify, Ikea, Volvo och Skatteverket.

5 steg till ett agilt företag

Släpp toppstyrningen och agera som ett fiskstim

Styrelseproffset Lennart Francke, som har en bakgrund inom bankvärlden, är en stark förespråkare av ett agilt arbetssätt. Han är orolig för att svenska företag blir allt mer toppstyrda när det enligt honom är flexibilitet och kundorientering som är det vinnande konceptet.

 • Annonskod Huvudspalten 4

Kvaliteten på våra badvatten allt bättre

Kvaliteten på svenska badvatten blir allt bättre. Fler än nio av tio så kallade EU-bad, som är föremål för regelbundna kvalitetskontroller, har ett badvatten som klassificeras som utmärkt, bra eller tillfredsställande, visar Havs- och vattenmyndighetens och Folkhälsomyndighetens rapport om Sveriges badvattenkvalitet.

Prenumerera på Kvalitetsmagasinets nyhetsbrev

 Anmäl dig här

Nyhetsbrevet är helt gratis och du kan när som helst avsluta prenumerationen.