nr-logo

För smart verksamhetsutveckling

  • Annonskod mobil topp

Undvik fallgroparna som sänker verksamheten

Har ni inbyggda hinder mot effektivitet och produktivitet i er organisation, men svårt att hitta friktionsytorna? Ta då ett steg tillbaka och betrakta ledarskapets fyra vanligaste fallgropar.

  • Kod för annonsposition 1 i huvudspalten

Alla företag och organisationer strävar efter ökad effektivitet, högre produktion och bättre kvalitet på sina varor och tjänster. Det finns som bekant en uppsjö metoder, styrdokument och systematiskt förändringsarbete som kan hjälpa till att vrida verksamheten åt rätt håll. Men om ledarskapet inte håller måttet, är det svårt att få till stånd förbättringar över huvud taget. Det finns några viktiga fallgropar i ledarskapet som bör identifieras och undanröjas för att medarbetarna ska fungera optimalt.

Delegering med reservationer

Det är inte ovanligt att ha reservationer eller funderingar kring medarbetarnas roller i större projekt. Trots att chefen eller ledaren har goda intentioner, kan både kroppsspråk och tonfall röja att det finns tvivel. Denna dubbelhet plockas snabbt upp av medarbetarna och därmed står själva fundamentet för det delegerade projektet på skakig grund. Tvivlet blir en självuppfyllande profetia som på sikt påverkar resultatet negativt.

Detaljstyrning som dödar engagemang

När medarbetare detaljstyrs sjunker engagemanget ganska omedelbart, visar forskning. Medarbetarna är inte längre villiga att ta risker eller gå utanför det som är deras precist specificerade arbetsuppgifter. De betar av sina timmar, helt enkelt, och sedan inte mer. Medarbetare som detaljstyrs tystnar snabbt – och börjar söka andra jobb.

Felaktigt perspektiv i kommunikationen

Att välja vad som ska spridas och vad som inte ska spridas i en organisation är alltid känsligt. Det viktiga är att hitta en linje och sedan hålla sig till den, det vill säga att vara konsekvent. Det är viktigt att minnas att chefer och ledare alltid har ett större helhetsperspektiv än de enskilda medarbetarna, vilket ofta leder till att chefer och ledare utgår ifrån att det redan finns en förståelse för olika beslut, när denna insikt faktiskt saknas på grund av bristande kunskap och ett helt annat perspektiv. Att fundera på ett annat perspektiv än sändarens är alltså avgörande i all kommunikation. Det som är självklart för en chef är kanske helt okänt för medarbetaren.

Fyrkantigt förhållningssätt

Det går att lösa utmaningar och problem på många olika sätt. Att som chef eller ledare utgå ifrån att det bara finns en lösning och ett arbetssätt som är rätt, är också en pålitlig engagemangs- och produktivitetsdödare. Det är inte ovanligt att som individ fastna i sitt eget sätt att arbeta. Detta händer alla, inklusive chefer.

Det viktiga är att inse att som chef och ledare har du en uppgift att vara flexibel, lyhörd och öppen för variation. En vanlig fallgrop i många organisationer är att ge återkoppling som utgår ifrån den outtalade premissen att medarbetaren bör lösa en uppgift så som chefen hade löst den. Det vill säga att implicit i sitt ledarskap signalera att det är bra om du gör som jag vill och mindre bra om du gör som du vill – även om din lösning är bättre.

  • Kod för annonsposition 2 i huvudspalten

  • Kod för annonsplats 3 i huvudspalten

Fler nyheter

Kvalitetsutveckling en förutsättning för digitalisering

Den megatrend och utmaning vi hör talas om mest just nu är digitalisering. Vi ska alla utveckla våra analoga produkter, tjänster och processer till att bli digitala. Men vad är syftet? Många förknippar digitalisering med resurseffektivitet, att vi ska kunna ersätta människor med appar och elektroniska tjänster av olika slag. Många organisationer och företag har just den målsättningen med digitaliseringen. Här finns det en stor risk att dessa organisationer glömmer bort för vem de digitaliserar – deras kunder och intressenter!

Hon lät medarbetarna bestämma aktivitet för samtal

När Catarina Söderlund, marknads- och utbildningschef på Visma Enterprise, hade läst om en chef som bytt ut sina medarbetarsamtal i mötesrum mot aktiviteter bestämde hon sig för att göra samma sak. Nu har hon haft elva samtal på allt från kafé till skridskois.

  • Annonskod Huvudspalten 4

Prenumerera på Kvalitetsmagasinets nyhetsbrev

 Anmäl dig här

Nyhetsbrevet är helt gratis och du kan när som helst avsluta prenumerationen.