nr-logo

För smart verksamhetsutveckling

  • Annonskod mobil topp

Unga vill ha rättvis chef

Ledare tror att unga medarbetare vill ha frihet att lösa uppgifter på sitt eget vis. Men de unga tycker det är viktigare att chefen är rättvis. Västsvenska Handelskammaren har jämfört vad dagens ledare och framtidens medarbetare förväntar sig av arbetslivet.

  • Kod för annonsposition 1 i huvudspalten

I undersökningen Ledarkollen har 300 västsvenska ledare tillfrågats om framtidens kompetens. 77 procent av dem har ett stort rekryteringsbehov av unga medarbetare de närmaste fem åren.

70 procent tycker att det är mycket viktigt att utveckla ung personal, men bara var fjärde gör det på ett medvetet sätt. De vanligaste metoderna att utveckla yngre medarbetare är individuella utvecklingsplaner, interna utbildningar och ledarskapsprogram, samt mentorskap.

– Vi ser ett gap mellan att man å ena sidan tycker att det är viktigt att utveckla sin unga medarbetare, å andra sidan inte har lika medvetna strategier för hur det ska gå till, säger Kajsa Dahlsten, projektledare på Västsvenska Handelskammaren som genomfört undersökningen.

Studien visar ett gap mellan vad dagens ledare tror att unga förväntar sig och vad morgondagens medarbetare faktiskt förväntar sig av chefen. Frihet att lösa uppgifter på eget sätt är det som ledarna tror att unga värderar högst. Men bara knappt var femte 90-talist tycker att det är viktigt, enligt en tidigare undersökning från Handelskammaren.

Unga vill istället ha en rättvis chef, 51 procent uppger det som den viktigaste egenskapen. Av ledarna nämner endast 21 procent den egenskapen.

Cheferna tycker också, framkommer det, att dagens unga tenderar att ha orealistiska förväntningar på både sin arbetsplats och på sin roll.

  • Kod för annonsposition 2 i huvudspalten

  • Kod för annonsplats 3 i huvudspalten

Fler nyheter

  • Annonskod Huvudspalten 4

Över 200 byggföretag använder Povel

Över 200 företag inom byggbranschen använder det processorienterade ledningssystemet Povel Verksamhetsledning som ett verktyg för att uppfylla de krav som ställs inom framförallt kvalitets-, miljö- och arbetsmiljöområdet. Ett 70-tal av dem har även genomgått certifiering mot ISO 9001, ISO 14001 och AFS 2001:1.

Prenumerera på Kvalitetsmagasinets nyhetsbrev

 Anmäl dig här

Nyhetsbrevet är helt gratis och du kan när som helst avsluta prenumerationen.