nr-logo

För smart verksamhetsutveckling

  • Annonskod huvudspalt 1

  • Annonskod för huvudspalt 2

3-2012

TEMA: Medarbetarskap

Vad innebär det att vara ledare respektive medarbetare? Vilka förväntningar har man på varandra? Genom att vårda relationen mellan medarbetare och ledare kan verksamheten lyfta till helt nya höjder.

>> Läs mer och beställ
  • Annonskod för huvudspalt 3

  • Annonskod för Native 2

2-2012

TEMA: Sex Sigma

Sätter fingret på rotorsaken, hjälper dig att ta faktabaserade beslut och mäter vinsten av förbättringsåtgärderna på öret. Välkommen till Sex Sigmas värld.

MÖTET: Annika Tell

Dessutom:

Guide: Inspiration utomlands
Gunde Svan når målet
Skolan som tog sig i kragen
Fånga idéerna
Karate kids i kvalitetsvärlden

Prenumerera
Köp digitalt lösnummer

>> Läs mer och beställ

1-2012

Tema: Förbättringar

Idéer och kreativa lösningar i alla ära. Men för att förbättringsarbete ska bli en naturlig del av arbetsvardagen krävs det att man skapar en arena där innovationer tas om hand och uppmuntras.

>> Läs mer och beställ