nr-logo

För smart verksamhetsutveckling

  • Annonskod mobil topp

Foto Stock Adobe

Viktigt följa upp upphandlingen

Stora volymer upphandlas i Sverige varje år. Men för upphandlaren är det inte bara viktigt att säkerställa att leverantören uppfyller ställda krav vid själva upphandlingen, utan även löpande under avtalsperioden. Swedac lyfter fram provning, kontroll eller certifiering under ackreditering som möjliga verktyg att använda för uppföljningen.

  • Kod för annonsposition 1 i huvudspalten

Varje år genomförs upphandlingar för enorma belopp. Bara värdet av den offentliga upphandlingen uppgår till drygt 640 miljarder kronor årligen. Men långt ifrån alla organisationer genomför löpande uppföljningar under avtalsperioden. Drygt hälften av kommunerna i Stockholms län exempelvis saknar en skriftlig rutin för uppföljning, visar en undersökning från LO-distriktet i Stockholm.

– Att inte följa upp riskerar att gynna oseriösa aktörer som utger sig för att följa kraven, men inte gör det i praktiken, säger Magnus Pedersen, utredare på Swedac, myndigheten för ackreditering och teknisk kontroll.

För att säkerställa att leverantörer lever upp till sina åtaganden och att den upphandlande organisationen verkligen får vad man betalar för bör någon form av uppföljning ske. Swedac lyfter fram ackrediterad provning, kontroll eller certifiering som användbara verktyg för uppföljningen. Det innebär att återkommande granskningar utförs av en objektiv, utomstående part, vilket ger en kvalitetssäkring som fungerar över tid.

Göteborgs stad är en av de organisationer som nu tagit fram nya rutiner och processer som ska stödja kontroll och uppföljning av sina drygt 3 000 ramavtal. Målet är att kraven i vart och ett av dem ska följas upp två gånger under avtalsperioden.

– Uppföljning är en av nycklarna för att skapa en god affär. Det är lätt att ställa krav, men tuffare att se till att de följs. Men gör vi inte det riskerar vi att gynna dem som inte gör rätt för sig och därmed blir de seriösa negativt behandlade, säger Henrik Karlsson, direktör för förvaltningen inköp och upphandling i Göteborgs stad.

  • Kod för annonsposition 2 i huvudspalten

  • Kod för annonsplats 3 i huvudspalten

Fler nyheter

IKEA ett starkt varumärke lokalt och globalt

IKEA är inte bara Sveriges starkaste varumärke, utan har även en stark ställning globalt med en sjundeplats i YouGovs senaste varumärkesranking. Det varumärke som ökat mest i varumärkesstyrka på den svenska marknaden är Swedbank.

  • Annonskod Huvudspalten 4

Fem populäraste arbetsgivarna bland nyanlända akademiker

Volvo Group toppar listan över vilka arbetsgivare som är populärast bland nyanlända akademiker, visar statistik från praktikprogrammet Jobbsprånget, som drivs av Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA). Projektet ger nyanlända akademiker fyra månaders praktik hos svenska arbetsgivare över hela landet.

Rätt träning viktigare än gener

Recension

I boken ”Peak, vetenskapen om att bli bättre på nästan allt”, berättar författarna om sanning bakom 10 000-timmarsregeln. Det handlar mer om träning än talang. Framförallt rätt sort övning visar författaren K Anders Ericsson i sin banbrytande forskning.

Ulf Hammarström ny generaldirektör på Swedac

Regeringen har utsett Ulf Hammarström till ny generaldirektör och chef för Swedac. Ulf Hammarström har tidigare varit generaldirektör för Försvarsexportmyndigheten och under nio år arbetat i Bryssel, dels som direktör för industri- och marknadsdirektoratet vid European Defence Agency, dels som diplomatisk minister vid den svenska EU-representationen.

Prenumerera på Kvalitetsmagasinets nyhetsbrev

 Anmäl dig här

Nyhetsbrevet är helt gratis och du kan när som helst avsluta prenumerationen.