nr-logo

För smart verksamhetsutveckling

  • Annonskod mobil topp

Adam Skoric är nyutnämnd kundrepresentant på Cramo.

”Vill man bli bäst måste man lyssna mycket”

Adam Skoric fick nyligen jobbet som kundrepresentant på Cramo. Vad gör en kundrepresentant?

  • Kod för annonsposition 1 i huvudspalten

– Som Cramos kundrepresentant har jag till uppgift att hjälpa kunden att få sina synpunkter framförda och hörda, vare sig det gäller klagomål eller möjliga förbättringar.

Det handlar i grund och botten om att alltid finnas där för kunden och vara den opartiska kontaktpersonen som kunden kan kontakta när denne vill framföra kritik eller komma med idéer om förbättring.

Rent praktiskt blir det att lösa tvister som ligger utanför den vanliga reklamationsprocessen, samt att fånga upp klagomål och förbättringsförslag och föra in dessa i vårt kontinuerliga förbättringsarbete. Det främsta målet är att stärka relationen med kunden och att ge kunden en bra dag på jobbet.

Hur kommer din vardag att se ut?

– Jag arbetar aktivt i Cramos kontinuerliga förbättringsarbete till vardags, men har kundrepresentantrollen som prioriterad syssla. Detta betyder att ingen dag kommer bli den andra lik. Jag har fått samtal från kunder som känt sig illa behandlade och jag har fått samtal där man gett oss tips om hur vi kan förbättra oss.

Båda kategorierna är lika intressanta, och vill man bli bäst på det man gör handlar det om att ha stora öron. Min vardag i rollen som kundrepresentant kommer handla mycket om att lyssna.

Varför tror du att du fick det här jobbet?

– För att kunna förstå våra kunder i olika situationer är det en stor fördel att man haft olika roller inom företaget där kundkontakt varit huvudsysslan. För att sedan kunna förmedla förbättringsförslag och identifiera möjliga förbättringar i de synpunkter som kommer in, krävs det att man både har ett intresse av och erfarenhet av förbättringsarbete.

Under mina 17 år på Cramo har jag arbetat som innesäljare, depåchef och förbättringsledare. Jag har alltid varit kundinriktad och haft ”nöjd kund” som fokus. Under merparten av min anställning har jag även sysslat med interna revisioner gällande kvalitet, miljö och arbetsmiljö.

Min erfarenhet i branschen tillsammans med de olika tjänster jag haft och kunskapen om hur våra depåer fungerar, har nog varit avgörande när jag fick tjänsten som kundrepresentant.

Vad tror du är viktigast i rollen som kundrepresentant?

– Det är nog att lyssna till vad våra kunder säger. Att förstå deras situation och ta tillvara på det som sägs. Målet är att ge kunden en bra dag på jobbet, i bra väder och i dåligt.

Är du inte rädd för att du får ta en massa skit?

– Jag tror inte alls det kommer bli så mycket ”Skit”. Däremot kommer det bli en utmaning att få båda parter att bli nöjda när en tvist uppstår. I det arbetet får man nog vara beredd på att ta lite hårda formuleringar, både från kunder och från medarbetare. Det viktiga är att hantera alla ärenden professionellt och hitta en bra lösning.

  • Kod för annonsposition 2 i huvudspalten

  • Kod för annonsplats 3 i huvudspalten

Fler nyheter

Standarder skapar tillväxt

Användningen av standarder skapar tillväxt, framförallt inom tillverkningsindustrin. Det visar en nyligen genomförd nordisk studie.
– Vinsterna med att använda standarder överstiger kostnaderna, säger Thomas Idermark, vd för SIS, Swedish Standards Institute.

  • Annonskod Huvudspalten 4

AI kan bli hävstång för svensk ekonomi

Användningen av artificiell intelligens (AI) kan bli rena hävstången för svensk ekonomi. Men för att kunna ta tillvara de stora möjligheterna krävs en nationell strategi med bland annat satsningar på utbildning, forskning och utveckling av regelverk, visar en analys som innovationsmyndigheten Vinnova tagit fram på uppdrag av regeringen.

Nöjdare miner med buss än med tåg och flyg

Trots problemen med förseningar kan många persontransportföretag glädja sig åt nöjda kunder. Och allra nöjdast kunder har bussbolagen, visar årets studie från Svenskt Kvalitetsindex. Det företag som än en gång får högst betyg är Nettbuss med sina båda varumärken Nettbuss Bus4You och Nettbuss express.

Prenumerera på Kvalitetsmagasinets nyhetsbrev

 Anmäl dig här

Nyhetsbrevet är helt gratis och du kan när som helst avsluta prenumerationen.