nr-logo

För smart verksamhetsutveckling

  • Annonskod mobil topp

Visar vägen bortom glastaket

Att välja rätt chef är en nyckel för att ta sig förbi glastaket. Det är ett av de råd som framkommer i denna bok där 26 framgångsrika kvinnor porträtteras. Boken fyller ett tomrum tycker KM:s recensent.

  • Kod för annonsposition 1 i huvudspalten

Utse en reflektor vid ledningsgruppsmötet vars uppgift är att studera vad som händer i rummet beträffande hur ni interagerar, respekterar varandra och hanterar agendapunkterna. Innan avslutat möte får reflektorn sedan säga helt oemotsagd vad hon eller han sett.

Tipset kommer från koncernchefen Lena Olving och kan lära oss att lyssna på varandra och inte gå igång och tro att allt som sägs är kritik. Hon är en av de 26 karriärkvinnorna vars livsresor och erfarenheter varvas med mängder av levande tips kring att göra karriär och leda andra.

Gemensamma mönster från kvinnornas berättelse har författarna Lena Gustafsson och Ulrika Sedell format till sju olika karriär- och ledarnycklar.

Hos alla kvinnorna finns en stark nyfikenhet och lust att ständigt lära nytt. De ser möjligheter och betonar vikten om att kunna ladda om sig själva. Det är intressant att de betonar att karriären sällan är en spikrak väg. Modet att våga ta en paus, hoppa av och välja nytt finns överlag hos alla. Andra tips är att välja organisation efter sina egna värderingar. Företagskulturen och rätt chef, speciellt i början av sin karriär, är avgörande nämner många – liksom att nätverka.

Läs mer på nästa sida: It-prinsessan om att följa sin inre kompass

  • Kod för annonsposition 2 i huvudspalten

  • Kod för annonsplats 3 i huvudspalten

Fler nyheter

  • Annonskod Huvudspalten 4

Plugga tyska om du vill lyckas i Tyskland

Planerar ni att göra affärer med Tyskland? Se då till att bygga på språkkunskaperna i tyska. Bristen på kunskap om tysk affärskultur och tyska språket är det största hindret mot att svenska företag lyckas på tyska marknaden, visar Tysk-Svenska Handelskammarens enkätundersökningar. Tillsammans med Tyska ambassaden drar nu handelskammaren igång satsningen ”Deutsch – Ditt val!” för att uppmuntra fler skolelever att plugga tyska.

Prenumerera på Kvalitetsmagasinets nyhetsbrev

 Anmäl dig här

Nyhetsbrevet är helt gratis och du kan när som helst avsluta prenumerationen.