1 av 10 saknar mening i jobbet

Arbetsmiljö En av tio av landets anställda upplever inte sitt arbete som meningsfullt, visar den senaste statistiken från Jobbhälsoindex. Men skillnaderna mellan olika branscher är stort.

1 av 10 saknar mening i jobbet

Jobbhälsoindex är landets största undersökning i sitt slag och genomförs årligen sedan 2007. Den bygger på ett 70-tal olika frågor om bland annat arbetsförhållanden, hälsa, sjukfrånvaro, motivation och medarbetarnöjdhet. För 2018 har cirka 10 000 personer besvarat frågorna av ett totalt representativt urval på drygt 17 000 personer som arbetar minst halvtid i åldersgruppen 20 – 65 år.

Av den senaste undersökningen framgår att 10 procent av landets anställda inte upplever arbetet meningsfullt och att 30 procent svarar varken eller. Endast 60 procent uppfattar alltså meningsfullhet i sitt arbete.

– Andelen som saknar meningsfullhet i sitt arbete har successivt ökat sedan 2015 – från 7 till 10 procent, konstaterar Lars Hjalmarson, ansvarig för Jobbhälsoindex.

Men det är samtidigt stora skillnader mellan olika näringsgrenar. Störst är problemen inom fordons- och teknikindustri där hela 18 procent inte anser jobbet meningsfullt. Det kan jämföras med vård, omsorg och skola där endast 5 procent inte känner meningsfullhet i jobbet.

Läs även: Destruktiva chefer skadar arbetsmiljön.

Den yngre arbetskraften uppfattar också sitt arbete som mindre meningsfullt jämfört med de äldre. 16 procent av männen och 15 procent av kvinnorna under 30 år saknar meningsfullhet jämfört med 7 procent av männen och 6 procent av kvinnorna över 55 år.

Överlag upplever fler större meningsfullhet i arbetet på kvinnodominerade arbetsplatser jämfört med mansdominerade. 65 procent tycker arbetet är meningsfullt på kvinnodominerade arbetsplatser jämfört med 55 procent på mansdominerade.

Att vara chef är heller ingen garanti för att arbetet känns meningsfullt. 11 procent av cheferna inom privat sektor och 15 procent inom offentlig sektor upplever inte sitt arbete som meningsfullt.

Undersökningen visar också att sjukfrånvaro ofta leder till att jobbet uppfattas som meningslöst. 18 procent av dem som varit sjukskrivna en månad eller längre arbetet uppger att de saknar mening i jobbet.

Jobbhälsoindex tas fram av Jobbhälsoindex i Sverige AB och Svenskt Kvalitetsindex, SKI.

Kunskapsmaterial

Bloggar

Böcker

Karriär

Ledare

Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.